Zielonczyn

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zielonczyn jest jedną z najmniejszych stacji pośrednich, położonych na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna. Posiada bowiem tylko 3 tory główne (2 zasadnicze i 1 dodatkowy) oraz 1 tor boczny, prowadzący do 2 niewielkich ramp i drogi ładunkowej. Przy torach głównych znajują się 2 perony, wyposażone w 3 krawędzie, połączone przejściem w poziomie szyn z budynkiem dworca. W buynku tym znajuje się nastawnia dysponująca "Zl", wyposażona w urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Od strony Bydgoszczy zlokalizowano natomiast posterunek SKP, obecnie nieobsadzony. Nastawnia dysponująca obsługuje również 2 przejazdy kolejowe od strony Nakła, znajdujące się w granicach stacji (przy pomocy urządzeń TVU). W obrębie posterunku SKP znajdował się również przejazd kategorii A, służący dojazdowi do tego posterunku, jednak został zlikwidowany.


(aktualność: marzec 2016r.)
Rok budowy
1851
Nazwa Lata obowiązywania
Strelau 1851 - 1920
Strzelewo 1920 - 1939
Strelau 1939 - 1945
Strzelewo 1945 - 1957
Zielonczyn od 1958


Schemat stacji

Zielonczyn.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Bydgoszczy.
Widok z peronów w kierunku Bydgoszczy.
Peron 1, widok w kierunku Nakła.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tor ładunkowy, wjazd od strony Nakła.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nakła.
Rampa.
Wyjazd w kierunku Nakła.
Przejazd kolejowy w środkowej części stacji.
Wjazd ma tory stacyjne od strony Nakła.
Wjazd od strony Nakła.
Szlak w kierunku Nakła.
Semafory wjazdowe od strony Nakła.
Przejazd kolejowy od strony Nakła.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Bydgoszczy.
Dawny, obecnie nieobsadzony posterunek SKP.
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy.
Wjazd od strony Bydgoszczy.
Wjazd od strony Bydgoszczy.
Semafory wjazdowe od strony Bydgoszczy.
Szlak w kierunku Bydgoszczy.