Zgorzelec

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zgorzelec to stacja węzłowa, której modernizacja w ramach przebudowy magistrali E30 zakończyła się w 2009 roku. Stacja składa się ona z dwóch części: węglinieckiej oraz lubańskiej, które łączą się od strony Görlitz. Podczas modernizacji przebudowana została część węgliniecka - dozwolona prędkość wynosi do 90 km/h na wjeździe oraz 60 km/h na stacji i wyjeździe w kierunku granicy, która znajduje się na Nysie Łużyckiej - linia kolejowa przekracza ją po zmodernizowanym w drugiej dekadzie XXI wieku moście. W ramach modernizacji stacji wykonano również nowe perony po stronie węglinieckiej oraz wymieniono całość urządzeń sterujących z mechanicznych scentralizowanych na komputerowe. W sumie stacja posiada tylko 2 tory główne po stronie węglinieckiej oraz 3 tory główne po stronie lubańskiej. Część ładunkowa zlokalizowana jest po stronie lubańskiej i stanowi ją kilka torów, prowadzących do rampy i placu ładunkowego.

Przebudowa objęła również włączenie do sterowania rozjazdów na dawnych posterunkach Zgorzelec Miasto oraz Krysin. Dzięki temu umożliwiono wznowienie ruchu pociągów pasażerskich pomiędzy Zgorzelcem a Lubaniem Śląskim - wcześniej podg Krysin był zamknięty, a ruch pociągów prowadzony był pomiędzy Zgorzelcem Miasto, a Jerzmankami, po łącznicy nr 778. Modernizacja przyniosła włączenie łącznicy nr 778 w granice stacji. Obecnie całym ruchem pociągów na stacji steruje się z Lokalnego Centrum Sterowania w Węglińcu - w Zgorzelcu działa jedynie strażnica przejazdowa, która powstała w miejscu dawnej nastawni wykonawczej "Zg2". LCS Węgliniec posiada urządzenia komputerowe, a na stacji w Zgorzelcu zbudowany został także budynek nowej nastawni, który pomieścił urządzenia komputerowe z tej stacji - znajduje się ona od strony Görlitz. Pomiędzy grupami torów znajduje się budynek stacyjny.

W 2019 roku oddano do użytku zmodernizowany budynek dworca. Wyremontowano również niewielką część peronu przy torze nr 4.

W latach 2017-2019 zrealizowana została elektryfikacja linii kolejowej nr 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec oraz 274 od stacji Zgorzelec do granicy państwa. W ramach prac zelektryfikowano jedynie 2 tory główne zasadnicze po stronie węglinieckiej, natomiast elektryfikacja kolejnych torów stacyjnych zaplanowana jest w późniejszym terminie. Uruchomienie pociągów prowadzonych trakcją elektryczną nastąpiło w grudniu 2019 roku.


(aktualność: lipiec 2020 r.)
Rok budowy
1846
Nazwa Lata obowiązywania
Moys 1846 - 1900
Moys bei Görlitz 1901 - 1930
Görlitz-Moys 1931 - 1945
Zgorzelec Ujazd 1945 - 1957
Zgorzelec od 1958
Rok budowy
b.d.
Zgorzelec Miasto od 1948
Rok budowy
b.d.
Krysin od 1945
Skrót telegraficzny
"Zg"
Współrzędne geograficzne
51.1438024, 15.0074012
Wysokość
217 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 300 m 0,55 m
Peron 2 2 300 m 0,55 m
Peron 3 4 200 m 0,25 m
Peron 4 6 200 m 0,25 m


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć archiwalnych

stacja Zgorzelec i rejon dawnego posterunku odgałęźnego Zgorzelec Miasto
Dworzec, widok od strony lubańskiej.
Dworzec.
Perony węglinieckie, widok w kierunku granicy.
Perony węglinieckie, widok w kierunku Węglińca.
Dworzec.
Łuk w kierunku Węglińca.
Semafory drogowskazowe w kierunku Węglińca.
Przejazd kolejowy przy nastawni.
Przejazd kolejowy przez część lubańską.
Przejście rozjazdowe w kierunku Węglińca.
Wjazd w perony od strony Węglińca.
Strażnica przejazdowa.
Widok z peronów w kierunku granicy, semafory wyjazdowe.
Semafory wyjazdowe w kierunku granicy.
Wjazd od strony granicy.
Szlak w kierunku granicy.
Most graniczny, semafory wjazdowe od strony Görlitz.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Nastawnia miejscowa.
Głowica rozjazdowa.
Perony lubańskie.
Tory grupy lubańskiej.
Semafory drogowskazowe w kierunku Lubania.
Perony lubańskie.
Wjazd od strony Lubania.
Wyjazd w kierunku Lubania.
Głowica rozjazdowa dawnego podg Zgorzelec Miasto.
Dawna nastawnia.
Wjazd od strony Węglińca.
Wyjazd w kierunku Węglinca.
Przejazd kolejowy.
rejon dawnego posterunku odgałęźnego Krysin - zdjęcia z 2009 roku
Semafor wyjazdowy w kierunku Lubania.
Widok na wjazd od strony Lubania na dawny podg Krysin.
Semafor wyjazdowy z łącznicy w kierunku Lubania.
Semafor wjazdowy od strony Lubania.
Rozgałęzienie w kierunku Zgorzelca i Zgorzelca Miasta.

Galeria zdjęć archiwalnych

Tory stacyjne
Budynek stacyjny.
Widok na perony.
Budynek stacyjny, widok od strony podjazdu.
Wyjazd w kierunku Węglińca.
Głowica rozjazdowa od strony Węglińca.
Wjazd od strony Węglińca.
Strażnica przejazdowa.
Semafory drogowskazowe od strony Węglińca.
Widok na perony od strony Goerlitz.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Goerlitz.
Wyjazd w kierunku Lubania.
Wjazd na tory stacyjne od strony Lubania.
Semafor drogowskazowy od strony Lubania.
Nieużywana nastawnia Zg1.
Semafory drogowskazowe w kierunku Lubania.
Nieczynna nastawnia wykonawcza Zg2.
Budynek nowej nastawni.
Semafory wjazdowe od strony Görlitz.
Wjazd od strony Görlitz, widoczny przedwojenny słup trakcyjny.
Wyjazd w kierunku Görlitz.
Perony linii nr 274.


Rejon dawnego posterunku odgałęźnego Zgorzelec Miasto
Łuk przed wjazdem na dawny posterunek Zgorzelec Miasto.
Przejazd kolejowy przy dawnym podg Zgorzelec Miasto.
Odgałęzienie łącznicy.
Wjazd na żeberko ochronne.
Nieużywana obecnie nastawnia.
Przejazd kolejowy.
Wjazd na stację od strony Węglińca.
Semafory wyjazdowe w stronę Węglińca.
Semafory wyjazdowe w kierunku Węglińca.
Widok na rozjazdy dawnego podg Zgorzelec Miasto.
Perony, widok w kierunku Jędrzychowic.
Perony, widok w kierunku Zgorzelca.
Dworzec, widok od strony torów.
Widok z kładki w kierunku Zgorzelca.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Przystanek osobowy, widok od strony Zgorzelca.