Zduńska Wola Karsznice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zduńska Wola Karsznice to duża stacja węzłowa, znajdująca się w 1/3 długości Magistrali Węglowej. Od czasu powstania tej linii była to stacja stanowiąca zaplecze taborowe i techniczne pociągów, zmierzających ze Śląska do Portów. W tym celu w południowej części stacji zlokalizowano parowozownię, przekształconą później w lokomotywownię, która m.in. jako jedyna otrzymała do obsługi lokomotywy dwuczłonowe serii ET42. Dziś w części lokomotywowni funkcjonuje skansen taboru kolejowego. W środkowej części stacji funkcjonuje natomiast grupa 16 torów towarowych przyjazdowo-odjazdowych, wszystkie umożliwiają przyjęcie pociągu o długości 750 metrów. Po przeciwnej stronie torów zlokalizowano natomiast przystanek Zduńska Wola Karsznice Południowa, posiadający jeden peron wyspowy, a także zaplecze techniczne - odcinek sieciowy oraz drogowy.

Dalej na północ znajdują się dwa perony dwukrawędziowe, obecnie nie obsługujące jednak ruchu pasażerskiego (poza ruchem sezonowym). Przy budynku dworca położony jest jeszcze jeden peron, jednak tor przy nim posiada status bocznego i nie ma możliwości obsługi składów pociągowych. Za peronem 3 zlokalizowano tor odstawczy dla składów zestawionych z EZT, obecnie zdeelektryfikowany.

Na północ od peronów, za łukiem znajduje się się głowica rozjazdowa, stanowiąca połączenie 4 torów głównych zasadniczych: 2 torów linii nr 131 oraz łącznic w kierunku Zduńskiej Woli oraz Gajewnik. Jedno z półtrapezowych przejść rozjazdowych umożliwia jazdę z prędkością 60 km/h w kierunku zwrotnym. Inną ciekawostką jest rozjazd nr 209, który umożliwia jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku zwrotnym, co zapewnia płynny przejazd po torze tranzytowym nr 1 w kierunku peronów (jazda w kierunku prostym następuje na tory grupy towarowej).

Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "ZWK", która posiada urządzenia przekaźnikowe typu PB z sygnalizacją świetlną, zbudowane w latach 80. ubiegłego wieku. Urządzenia te przejęły funkcje kilku nastawni, których budynki zachowały się w terenie do dziś. Na stacji działa również nastawnia "ZWK1", posiadająca urządzenia typu E, a która w przeszłości obsługiwała górkę rozrządową oraz tory kierunkowe, a obecnie należące do PKP Cargo. W południowej części działała jeszcze druga nastawnia przekaźnikowa, jednak została wyłączona z eksploatacji a miejscowa obsługa rozjazdów została przeniesiona do nastawni "ZWK".

W przeszłości stacja w Karsznicach posiadała jeszcze jedną, rozbudowaną grupę torów, znajdującą się naprzeciw lokomotywowni - dziś pozostała po niej niewielka bocznica, na której rozładowywane jest kruszywo.

Rok budowy
1930
Nazwa Lata obowiązywania
Karsznice 1930 - 1942
Karschnitz 1943
Karschnitz (Warthel) 1944 - 1945
Karsznice 1945 - 1950
Karsznice Osobowe 1951 - 1957
Karsznice 1958 - 1974
Zduńska Wola Karsznice od 1975


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Perony.
Widok z peronu 3 na południe.
Perony 1, 2 i 3.
Dworzec.
Semafory drogowskazowe w kierunku Dionizowa.
Wyjazd z torów 5 i 9 na północ.
Perony, widok od strony Dionizowa.
Tory wyciągowe, widok w kierunku nieistniejącej już górki rozrządowej.
Wjazd od strony Dionizowa, dawny tor odstawczy dla EZT.
Wyjazd w kierunku północnym.
Semafory drogowskazowe od strony Dionizowa.
Głowica rozjazdowa w rejonie nastawni "ZWK".
Widok w kierunku nieistniejącej górki rozrządowej.
Głowica rozjazdowa w rejonie nastawni "ZWK".
Dawna nastawnia "ZWKB".
Wjazd na grupę torów towarowych.
Tory nr 154 i 155, widok w kierunku peronów.
Grupa towarowa.
Grupa towarowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku peronów.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Kozub.
Tory tranzytowe, widok w kierunku Kozub.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dionizowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Dionizowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Wyjazd w kierunku Dionizowa.
Wyjazd w kierunku Zduńskiej Woli i Gajewnik.
Semafory wjazdowe od strony Zduńskiej Woli i Gajewnik.
Semafory wjazdowe od strony Dionizowa.
Tory tranzytowe, wjazd od strony Kozub.
Wyjazd w kierunku Kozub.
Wyjazd w kierunku Kozub, po lewej tory lokomotywowni.
Wjazd na grupę torów towarowych.
Tory towarowe od strony Kozub - fragment rozebranej grupy torów.
Tory towarowe.
Przejście rozjazdowe w torach tranzytowych.
Widok w kierunku Kozub, po prawej dawna nastawnia.
Tory towarowe, po lewej budynek dyżurnego manewrowego PKP Cargo.
Tory tranzytowe, po lewej przystanek Zduńska Wola Karsznice Południowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kozub.
Budynek przystanku.
Peron przystanku.
Semafor drogowskazowy w kierunku północnym.