Zawiercie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zawiercie to stacja węzłowa, na której kończy się Centralna Magistrala Kolejowa, która po odejściu w Grodzisku od "Wiedenki" ponownie się z nią łączy. Stacja ta ma jednak dużo większe znaczenie - rozpoczyna się tutaj druga para torów, umożliwiająca swobodniejsze prowadzenie ruchu pociągów towarowych. Biegnie ona przez Łazy do Ząbkowic; na stacjach tych odgałęziają się kolejne ważne dla Śląska i Zagłębia linie kolejowe. W samym Zawierciu odgałęzia się natomiast jednotorowa linia, prowadząca do Siewierza, na której ruch pasażerski zawieszono już w latach 70. Obecnie istnieją plany jej elektryfikacji i modernizacji, co ma pozwolić na budowę linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach. W kierunku Siewierza prowadzi również dwutorowa łącznica, pozwalająca na wjazd pociągów od strony Łaz bez zmiany czoła w Zawierciu.

Stacja posiada obecnie część pasażerską, znajdującą się w jej północnej części. Stanowią ją 4 tory pasażerskie, przy których zlokalizowano 3 perony. Jednokrawędziowy peron przy budynku dworca oraz dwukrawędziowy umożliwiają prowadzenie ruchu na głównych liniach w kierunku Myszkowa i Psar. Ostatni z peronów (nr 4) obsługiwał niegdyś pociągi w kierunku Siewierza. Z obu stron peronu wyspowego znajdują się tory postojowe, ułatwiające kończenie biegu pociągów regionalnych.

Za grupą pasażerską w kierunku Łaz zlokalizowano kilka bocznic, a następnie grupę 11 torów towarowych. Wyjazd z niej w kierunku Łaz możliwy jest tylko na tor towarowy nr 4. Podobnie jest w przypadku odgałęzienia łącznicy do Siewierza, która rozpoczyna się w torze nr 3.

Położenie stacji na końcu najszybszej obecnie linii kolejowej powoduje, że staje się ona obiektem zmian, zachodzących przy okazji modernizacji CMK. W 2009 roku przebudowany zostały głowice rozjazdowe, umożliwiające wjazd na tą linię z prędkością do 100 km/h. Wykonano wówczas nowe rozjazdy nr 20 i 21 oraz przebudowano przejście, złożone z rozjazdów 61 i 63. Dostosowano również sygnalizację do wyświetlania odpowiednich sygnałów. Kolejnymi zmianami była instalacja balis ETCS, umożliwiających przekazywanie informacji o wskazaniach sygnalizatorów do pojazdu. Balisy takie zamontowano przy semaforach wyjazdowych w kierunku Góry Włodowskiej. W kolejnych latach, pilotażowo wdrożony system ERTMS/ETCS był modyfikowany - obecnie załączenie systemu ERTMS/ETCS odbywa się za stacją w kierunku Góry Włodowskiej.

W latach 2011-2012 zrealizowano przebudowę peronów nr 1 i 2, wraz z przebudową przejścia pod torami. Gruntownemu odnowieniu uległ również budynek dworca.

W latach 2013-2015 kontynuowano prace rewitalizacyjne w stacji - wymieniono nawierzchnię torów głównych zasadniczych i część rozjazdów, w ramach projektu rewitalizacji ciągu od Zawiercia przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice do Jaworzna Szczakowej. W ramach prac zabudowano dodatkowe przejście rozjazdowe 75/76 od strony Łaz.

Ruch pociągów na całej stacji prowadzony jest przez nastawnię "Zw", która posiada urządzenia przekaźnikowe typu IZH-111. Na grupie torów towarowych znajdował się niegdyś również posterunek zwrotniczowski nr 13. Przed modernizacją urządzeń SRK ruch pociągów na łącznicy nr 705 prowadzony był przez posterunki Wrzosówka i Pniaki.

(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1847
Nazwa Lata obowiązywania
Zawiercie 1847 - 1940
Warthenau (Zawiercie) 1941
Warthenau 1942 - 1945
Zawiercie od 1945
Skrót telegraficzny
"Zw"
Współrzędne geograficzne
50.4767095, 19.427844
Wysokość
336 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 4 400 m 0,76 m
Peron 2 2 300 m 0,76 m
1
Peron 4 15 230 m 0,55 m


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Peron 2.
Dawny posterunek dyżurnego peronowego.
Peron w trakcie remontu, budynek dyżurnego został już wyburzony.
Budynek dyżurnego peronowego w trakcie likwidacji.
Nowe przejście zwrotnicowe.
Wyjazd w kierunku Myszkowa i Psar.
Nieużywany peron 4.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Myszkowa i Psar.
Widok w kierunku Łaz.
Wjazd od strony Łaz.
Odgałęzienie łącznicy w kierunku Siewierza.
Grupa towarowa.
Semafory wjazdowe od strony Łaz.
Wjazd od strony Łaz.
Wyjazd w kierunku Myszkowa i Psar.
Balisy ETCS po zabudowaniu w torze 2.