Zawiercie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zawiercie to stacja węzłowa, na której kończy się Centralna Magistrala Kolejowa, która po odejściu w Grodzisku od "Wiedenki" ponownie się z nią łączy. Stacja ta ma jednak dużo większe znaczenie - rozpoczyna się tutaj druga para torów, umożliwiająca swobodniejsze prowadzenie ruchu pociągów towarowych. Biegnie ona przez Łazy do Ząbkowic; na stacjach tych odgałęziają się kolejne ważne dla Śląska i Zagłębia linie kolejowe. W samym Zawierciu odgałęzia się natomiast jednotorowa linia, prowadząca do Siewierza, na której ruch pasażerski zawieszono już w latach 70. Obecnie istnieją plany jej elektryfikacji i modernizacji, co ma pozwolić na budowę linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach. W kierunku Siewierza prowadzi również dwutorowa łącznica, pozwalająca na wjazd pociągów od strony Łaz bez zmiany czoła w Zawierciu.

Stacja posiada obecnie część pasażerską, znajdującą się w jej północnej części. Stanowią ją 4 tory pasażerskie, przy których zlokalizowano 3 perony. Jednokrawędziowy peron przy budynku dworca oraz dwukrawędziowy umożliwiają prowadzenie ruchu na głównych liniach w kierunku Myszkowa i Psar. Ostatni z peronów (nr 4) obsługiwał niegdyś pociągi w kierunku Siewierza. Z obu stron peronu wyspowego znajdują się tory postojowe, ułatwiające kończenie biegu pociągów regionalnych.

Za grupą pasażerską w kierunku Łaz zlokalizowano kilka bocznic, a następnie grupę 11 torów towarowych. Wyjazd z niej w kierunku Łaz możliwy jest tylko na tor towarowy nr 4. Podobnie jest w przypadku odgałęzienia łącznicy do Siewierza, która rozpoczyna się w torze nr 3.

Położenie stacji na końcu najszybszej obecnie linii kolejowej powoduje, że staje się ona obiektem zmian, zachodzących przy okazji modernizacji CMK. W 2009 roku przebudowany zostały głowice rozjazdowe, umożliwiające wjazd na tą linię z prędkością do 100 km/h. Wykonano wówczas nowe rozjazdy nr 20 i 21 oraz przebudowano przejście, złożone z rozjazdów 61 i 63. Dostosowano również sygnalizację do wyświetlania odpowiednich sygnałów. Kolejnymi zmianami była instalacja balis ETCS, umożliwiających przekazywanie informacji o wskazaniach sygnalizatorów do pojazdu. Balisy takie zamontowano przy semaforach wyjazdowych w kierunku Góry Włodowskiej. W kolejnych latach, pilotażowo wdrożony system ERTMS/ETCS był modyfikowany - obecnie załączenie systemu ERTMS/ETCS odbywa się za stacją w kierunku Góry Włodowskiej.

W latach 2011-2012 zrealizowano przebudowę peronów nr 1 i 2, wraz z przebudową przejścia pod torami. Gruntownemu odnowieniu uległ również budynek dworca.

W latach 2013-2015 kontynuowano prace rewitalizacyjne w stacji - wymieniono nawierzchnię torów głównych zasadniczych i część rozjazdów, w ramach projektu rewitalizacji ciągu od Zawiercia przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice do Jaworzna Szczakowej. W ramach prac zabudowano dodatkowe przejście rozjazdowe 75/76 od strony Łaz.

Ruch pociągów na całej stacji prowadzony jest przez nastawnię "Zw", która posiada urządzenia przekaźnikowe typu IZH-111. Na grupie torów towarowych znajdował się niegdyś również posterunek zwrotniczowski nr 13. Przed modernizacją urządzeń SRK ruch pociągów na łącznicy nr 705 prowadzony był przez posterunki Wrzosówka i Pniaki.

(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1847
Nazwa Lata obowiązywania
Zawiercie 1847 - 1940
Warthenau (Zawiercie) 1941
Warthenau 1942 - 1945
Zawiercie od 1945
Skrót telegraficzny
"Zw"
Współrzędne geograficzne
50.4767095, 19.427844
Wysokość
336 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 4 400 m 0,76 m
Peron 2 2 300 m 0,76 m
1
Peron 4 15 230 m 0,55 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 4
R2.png LK 1, LK 160, LK 186
R6.png LK 182


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Peron 2.
Dawny posterunek dyżurnego peronowego.
Peron w trakcie remontu, budynek dyżurnego został już wyburzony.
Budynek dyżurnego peronowego w trakcie likwidacji.
Nowe przejście zwrotnicowe.
Wyjazd w kierunku Myszkowa i Psar.
Nieużywany peron 4.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Myszkowa i Psar.
Widok w kierunku Łaz.
Wjazd od strony Łaz.
Odgałęzienie łącznicy w kierunku Siewierza.
Grupa towarowa.
Semafory wjazdowe od strony Łaz.
Wjazd od strony Łaz.
Wyjazd w kierunku Myszkowa i Psar.
Balisy ETCS po zabudowaniu w torze 2.