Zajączkowo Tczewskie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zajączkowo Tczewskie to stacja węzłowa, stanowiąca integralny element tczewskiego węzła kolejowego. Powstała na początku XX wieku ze względu na konieczność odciążenia istniejącej stacji w Tczewie z ruchu towarowego. Po kilku modernizacjach, dziś ruch kolejowy prowadzony jest tu zasadniczo z 3 kierunków: Malborka, Chojnic oraz Bydgoszczy do Trójmiasta (i odwrotnie), przy czym ze względu na skomplikowany, aczkolwiek logiczny system łącznic, możliwe jest prowadzenie ruchu pociągów w kilku wariantach, w tym także z pominięciem samej stacji poprzez linię kolejową nr 9. W przeszłości stanowiła ona jedno z istotnych ogniw w obsłudze ruchu towarowego do portów i innych zakładów przemysłowych w Trójmieście.

Zajączkowo Tczewskie jest stacją towarową, posiadającą zasadniczo cztery grupy torów głównych i szereg torów bocznych, podzielone na trzy posterunki zapowiadawcze. Południowa grupa "ZTA"-"ZTB" jest grupą torów kierunkowo-odjazdowych na kierunek południowy. Na tą grupę torów staczane były wagony z górki rozrządowej rejonu "ZTB11" a dawniej także pomocniczej górki na torze 151 w rejonie ZTA, zaś pociągi po sformowaniu odjeżdżały w kierunku południowym. Przez grupę przebiegają także tory tranzytowe: nr 201 - dwukierunkowy oraz 204 - jednokierunkowy umożliwiający przejazd pociągów bez rozrządu z rejonu "ZTB". Ponadto od zachodu grupę obchodzi tor łącznicy nr 730, umożliwiający tranzyt bezpośrednie z rejonu "ZTB" w kierunku Górek i Suchostrzyg, bez przejazdu przez rejon "ZTA".

Pomiędzy posterunkami "ZTB" i "ZTC" znajdują się natomiast kolejne 3 grupy torowe. Grupa torów przyjazdowo-tranzytowych od zachodu, która umożliwia tranzyt pociągów przez stację w kierunku południowym z pominięciem górki rozrządowej rejonu "ZTB", ale także przyjazd i ściągnięcie do rozrządu pociągów z kierunku północnego. W środku znajduje się grupa torów kierunkowo-odjazdowych, na którą staczane były wagony z północnej górki rozrządowej, a po sformowaniu odjeżdżały w kierunku północnym. Trzecia, wschodnia grupa torów przyjazdowo-tranzytowych tego okręgu służy do obsługi składów tranzytowych w kierunku północnym, a także przyjmuje składy z kierunku południowego i umożliwia kierowanie pociągów do rozrządu z 1 lub 2 górki rozrządowej.

Do grup torowych "ZTB"-"ZTC" dochodzi od południa tor tranzytowy z rejonu "ZTA", łącznice umożliwiające jazdę od strony Bydgoszczy i Chojnic z posterunku Malinowo oraz tzw. "tor królewiecki", wykorzystywany dwukierunkowo do prowadzenia ruchu pociągów z/do Malborka. W kierunku północnym odchodzą tory do Trójmiasta.

Obecnie, wskutek ograniczenia przewozów rozproszonych na sieci kolejowej, a także zmiany systemu organizacji przewozów, stacja w Zajączkowie nie pełni już zasadniczo funkcji rozrządowych. Rozebrany został tor wyciągowy północnej górki rozrządowej, co ogranicza możliwość manewrów wagonami. Nastawnia rozrządowa "ZTB11" obsadzana jest tylko doraźnie na czas potrzeby obsługi pociągów. Co ciekawe, obie górki rozrządowe nie zostały wyposażone w system hamulców torowych, co wymusza podczas rozrządu stosowanie płozowania wagonów, dodatkowo ograniczający i podnoszący koszty rozrządzania. Dziś tory grupy "ZTA"-"ZTB" zajmowane są głównie przez wagony oczekujące kasacji bądź naprawy okresowej.

Na południe od grupy "ZTA"-"ZTB", w rejonie dawnej nastawni "ZTA1", znajdują się pozostałości rozebranej hali przeładunkowej i mała górka rozrządowa wraz z grupą krótkich torów kierunkowych przeznaczone niegdyś do jej obsługi. Całości dopełniają tory trakcyjne lokomotywowni, która wykorzystywana jest przez PKP Cargo. Posiada ona dość rozbudowany układ torów, nawiązujący jeszcze do czasów obsługi parowozów. Na wysokości lokomotywowni, ale jako bocznica szlakowa od toru łącznicy nr 730, funkcjonuje zakład naprawczy wagonów towarowych PKP Cargo. Wjazd na teren bocznicy obsługiwany jest przez nastawnię "ZTB".

Ruch pociągów, jak wspomniano wcześniej, prowadzony jest przez trzy nastawnie dysponujące. Nastawnia "ZTC" posiada urządzenia przekaźnikowe, natomiast nastawnie "ZTA" i "ZTB" urządzenia elektryczne suwakowe, podobnie jak i nastawnia "ZTB11". Nastawnia "ZTA" obsługuje ponadto rogatki na przejeździe kolejowym. W przeszłości tory lokomotywowni obsługiwała nastawnia "ZTA1", jednak została ona zlikwidowana (pozostał jedynie budynek).

Na stacji, ze względu na jej towarowy charakter oraz istniejącą równoległą linię nr 9, nie jest prowadzony ruch pasażerski. W przeszłości kursowały jednak tędy pociągi służbowe, dla których zbudowano 3 perony od strony południowej, istniejące do dnia dzisiejszego.


(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1910
Nazwa Lata obowiązywania
Liebenhof bei Dirschau 1910 - 1920
Zajączkowo Tczewskie 1920 - 1939
Dirschau Rangierbahnhof 1939 - 1941
Dirschau Verschiebebahnhof 1942 - 1945
Zajączkowo Tczewskie od 1945
Skrót telegraficzny
"ZTA", "ZTB", "ZTC"
Współrzędne geograficzne
54.125945, 18.7756486
Wysokość
8 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 b.d. b.d.
Peron 2 1 b.d. b.d.
Peron 3 231 b.d. b.d.


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Perony dawnego przystanku służbowego.
Ruina wieży ciśnień.
Łącznica nr 735 - dwukierunkowy tor do/z podg Malinowo i Górki.
Łącznice nr 726 do Tczewa (dołem z lewej) oraz 731 i 729 w kierunku Malinowa (górą z prawej). W tle łącznica 735.
Semafory wjazdowe od strony Tczewa (łącznica nr 726).
Wjazd od strony Tczewa i Malinowa w rejon "ZTA".
Wyjazd w kierunku Tczewa i Malinowa, tory lokomotywowni.
Tory lokomotywowni (z lewej) i kierunkowe do obsługi przeładunków (z prawej).
Głowica rozjazdowa w okręgu "ZTA".
Tory lokomotywowni, żeberko ochronne.
Peron 3 dawnego przystanku służbowego.
Głowica rozjazdowa rejonu "ZTA", widok na tory stacyjne.
Tory stacyjne, widok z nastawni.
Nastawnia "ZTA".
Wjazd na tory stacyjne.
Tory stacyjne.
Wyjazd w kierunku Tczwa i Malinowa, z prawej zamknięty tor 151 ze pomocniczą górką rozrządową.
Droga rozjazdowa w rejonie "ZTA".
Tory kierunkowe do obsługi przeładunków.
Stacja paliw PKP Energetyka.
Tor dojazdowy do lokomotywowni i wyjazd w kierunku Górek (łącznica nr 730).
Tory 225-228 i łącznica nr 730.
Zbliżenie na tor dojazdowy do lokomotywowni, z prawej odgałęzienie bocznicy do warsztatów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tczewa i Malinowa.
Widok z torów grupy ZTA w kierunku Tczewa i Malinowa.
Częściowo rozebrane i nieczynne tory 202 i 203, po lewej i prawej tory tranzytowe pomiędzy rejonami ZTA i ZTB.
Semafory wjazdowe od strony Malinowa (łącznice nr 729 i 731) oraz Tczewa (łącznica nr 728).
Rozebrany koniec torów nr 202 i 203, tor tranzytowy nr 204.
Górka rozrządowa i nastawnia "ZTB11".
Nastawnia "ZTB11".
Posterunek rewizji technicznej PKP Cargo.
Widok z górki rozrządowej na tory kierunkowe.
Widok z górki rozrządowej na tory rejonu "ZTB"-"ZTC".
Wyjazd z zachodniej grupy przyjazdowo-tranzytowej na łącznicę nr 730.
Nastawnia "ZTB".
Widok z nastawni "ZTB" na tory stacyjne wschodniej grupy przyjazdowo-tranzytowej.
Widok z nastawni "ZTB" na górkę rozrządową.
Widok z nastawni "ZTB" w kierunku "ZTA".
Tory grupy kierunkowo-odjazdowej.
Semafory wyjazdowe/drogowskazowe w kierunku południowym.
Semafory wyjazdowe z zachodniej grupy przyjazdowo-tranzytowej na łącznicę nr 730.
Tory grupy kierunkowo-odjazdowej.
Semafory drogowskazowe w kierunku Pszczółek.
Grupa torów przyjazdowo-tranzytowych.
Widok z nastawni "ZTC" w kierunku Pszczółek.
Widok z nastawni "ZTC" na tory stacyjne 3 grup torowych.
Nastawnia "ZTC".
Głowica rozjazdowa rozrządowa.
Górka rozrządowa, widok od strony nastawni "ZTC".
Widok z górki rozrządowej na rejon "ZTC".
Widok z górki rozrządowej w kierunku Pszczółek.
Wjazd od strony Pszczółek.
Wjazd od strony Pszczółek, po lewej semafor drogowskazowy.
Dawny okręg "ZTD", obecnie sterowany z "ZTC". Po prawej linia nr 9.
Wjazd od strony Pszczółek.
Semafory wjazdowe od strony Pszczółek.