Zajączkowo Lubawskie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zajączkowo Lubawskie to dawna czterokierunkowa stacja węzłowa, na której oprócz istniejącej dziś magistrali odgałęziały się dwie jednotorowe linie: do Lubawy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Pierwsza z nich obecnie jest użytkowana jako bocznica - wcześniej została przejęta przez lokalny samorząd; druga nie miała szczęścia i została zlikwidowana na początku lat 90. Wówczas też Zajączkowo znacznie utraciło na znaczeniu - układ torowy stacji został mocno zredukowany, rozebrano głowicę rozjazdową od strony Działdowa, pozostawiając jedynie krzyżowe przejście rozjazdowe z odgałęzieniem do Lubawy. Spowodowało to, że stacja stała się praktycznie posterunkiem odgałęźnym. Do dziś pozostał jednak widłowy układ torowy, a także osobny (choć oczywiście nieużywany) peron linii lubawskiej. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnię "Zj", która znajdowała się w budynku dworca i posiadała urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną.

W latach 2013-2014 dokonano kompleksowej modernizacji linii, połączonej z kolejną przebudową posterunku. Przebudowa ta polegała na kolejnym uproszczeniu układu torowego - pozostawiono jedynie półtrapezowe przejście rozjazdowe wraz z odgałęzieniem linii do Lubawy. Powstały natomiast nowe, jednokrawędziowe perony, zlokalizowane przy torach 1 i 2. Ruch pociągów prowadzony jest przy pomocy urządzeń komputerowych z nastawni w Rakowicach, a docelowo przeniesiony będzie na nastawnię LCS Iława.

WETCS8.png


Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Zajonczkowo 1876 - 1909
Zajonskowo 1910 - 1915
Zajonczkowo 1916 - 1920
Zajączkowo Lubawskie 1920 - 1939
Seinskau 1939 - 1945
Zajączkowo Lubawskie od 1945


Schemat stacji

Zajaczkowo Lubawskie NEW.png


Schemat archiwalny (2010)

Zajaczkowo Lubawskie.jpg

Galeria zdjęć

Perony, widok w kierunku Działdowa.
Wyjazd w kierunku Działdowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Iławy.
Perony, widok w kierunku Iławy.
Peron przy torze 1, dworzec.
Semafory wjazdowe od strony Działdowa.
Szlak w kierunku Działdowa.
Wjazd od strony Iławy.
Semafory wjazdowe od strony Iławy.
Szlak w kierunku Iławy.

Galeria zdjęć archiwalnych