Września

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Września jest stacja węzłową, na której krzyżuje się linia kolejowa nr 281 prowadząca z południa na północ kraju oraz łącznice nr 807 i 808, umożliwiające przejazd z i na linię E20. Do lat siedemdziesiątych stacja znajdowała się na głównym ciągu linii Warszawa - Poznań, natomiast później po otwarciu nowego odcinka Sokołowo Wrzesińskie - Podstolice dotychczasową linię przez Wrześnię zakwalifikowano jako dwie łącznice. Od tego czasu ruch dalekobieżny kwalifikowany oraz towarowych odbywa się zasadniczo poprzez obwodnicę - ruch na samej stacji we Wrześni ograniczył się do ruchu międzyregionalnego i regionalnego oraz obsługi linii nr 281. Z tego też względu stacja była pominięta w zakresie modernizacji linii E20.

Pozostałością dawnej organizacji ruchu pozostaje dość rozbudowany układ torów stacyjnych, na który składa się 12 torów głównych. Zasadnicza obsługa ruchu pasażerskiego odbywa się z dwóch peronów dwukrawędziowych, połączonych przejściem podziemnym z budynkiem dworca. Za peronami zlokalizowano po jednym torze odstawczym. Przy budynku dworca znajduje się dodatkowo peron nr 3, niemniej używany jest on tylko w przypadkach awaryjnych. znajduje się duża liczba torów bocznych, z których część położona jest przy rampach i placach ładunkowych. Na stacji odgałęzia się również kilka bocznic, prowadzących do miejscowych zakładów. Najważniejszą natomiast pozostaje uruchomiona kilka lat temu bocznica zakładów Volkswagena, położona około 1,5 km na południe od peronów. Uruchomienie bocznicy i włączenie jej w tory stacyjne wymusiło częściową przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, niemniej nadal na stacji funkcjonują dwie nastawnie: dysponująca "Wr" z urządzeniami przekaźnikowymi oraz wykonawcza "Wr1" z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi. Nastawnia "Wr" obsługuje dodatkowo rogatki na przejeździe kolejowym, w miejsce zlikwidowanej strażnicy przejazdowej. Czynna strażnica znajduje się natomiast od strony południowej i obsługuje dwa przejazdy kolejowe, położone odpowiednio na łącznicy nr 808 i linii nr 281.

(aktualność: czerwiec 2019 r.)
Rok budowy
1875
Nazwa Lata obowiązywania
Wreschen 1875 - 1900
Wreschen Staatsbahnhof 1901 - 1919
Września 1919 - 1939
Wreschen 1939 - 1945
Września od 1945
Skrót telegraficzny
"Wr"
Współrzędne geograficzne
52.3235699, 17.5557215
Wysokość
103 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 0,30 m 325 m
1
Peron 2 5 0,30 m 300 m
7

Schemat stacji

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Gniezna.
Wjazd na tory boczne i główne dodatkowe.
Widok ogólny.
Wyjazd w kierunku Gniezna i Sokołowa Wrzesińskiego.
Nastawnia "Wr".
Wyjazd w kierunku Sokołowa, po lewej tory w kierunku Gniezna.
Odgałęzienie nieużywanej bocznicy.
Szlak w kierunku Czerniejewa.
Tory boczne, w tle wieża ciśnień.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gniezna i Sokołowa.
Perony, wiaty peronowe - widok od południa.
Tory boczne.
Rampa.
Perony.
Widok w kierunku południowym, semafory drogowskazowe przed wjazdem na tory odstawcze.
Perony.
Widok z peronów w kierunku południowym.
Wiaty peronowe.
Koniec toru odstawczego, w tle semafory wyjazdowe.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Miłosławia i Podstolic.
Wjazd w tory stacyjne.
Wjazd na tory główne dodatkowe.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Podstolic.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Podstolic.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Miłosławia.
Wjazd od strony Miłosławia.
Wyjazd w kierunku Miłosławia. sygnalizatory manewrowe dobudowane w ramach włączenia bocznicy Volkswagena.
Wjazd od strony Miłosławia.
Semafory drogowskazowe od strony Miłosławia.
Przejazd od strony Miłosławia.
Przejazd od strony Podstolic, strażnica.
Widok w kierunku Miłosławia, tarcza ostrzegawcza do semafora osłaniającego wjazd na bocznice.
Semafory wjazdowe od strony Podstolic.
Rozjazd odgałęziający bocznicę.
Semafory wjazdowe od strony Miłosławia.
Tarcze ostrzegawcze od strony Miłosławia, po lewej fabryka Volkswagena.