Wrocław Popowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wrocław Popowice to stacja węzłowa, obejmująca obecnie swym zasięgiem 3 dawne posterunki odgałęźne. Ich sterowanie odbywa się z jednej nastawni "WP", niegdyś zlokalizowanej w "grzybku", a obecnie w Lokalnym Centrum Sterowania. Stacja obejmuje wyjazdy w pięciu kierunkach oraz 5 "szlaków" wewnątrz, łączących dawne posterunki.

Zasadniczą częścią jest "właściwa" stacja Wrocław Popowice. Posiada ona 6 torów głównych, z których dwa (główne zasadnicze) znajdują się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym. Tuż za stacją linia przechodzi przez most na Odrze. W kierunku centrum Wrocławia natomiast, oprócz głównej linii, odgałęziają się dwie łącznice: dwutorowa do dawnego posterunku Widły oraz jednotorowa (z wyraźnymi śladami po drugim torze) do posterunku Łąki. Niegdyś ze stacji prowadziła bocznica do Portu Popowice.

Posterunek WP1 (dawniej Wrocław Widły) łączy szlaki, biegnące z Popowic i posterunku WP3, które przechodzą w dwutorowy szlak do stacji Wrocław Gądów. Posterunek ten posiada 3 rozjazdy, które stanowią przejście rozjazdowe i odgałęziają dwutorową łącznicę do Popowic. Dawniej ruch pociągów, podobnie jak na innych posterunkach, prowadziła nastawnia WP1. Jej budynek został już zlikwidowany.

Wrocław Mikołajów (dawny rejon WP2) stanowi posterunek z dwoma głowicami rozjazdowymi, na którym zbiegają się dwa dwutorowe szlaki od strony posterunków Stadion oraz Grabiszyn. Pierwszym kursują wyłącznie pociągi towarowe, zaś drugim pasażerskie (stanowi on korytarz E59). Za podwójnym przejściem zwrotnicowym znajdują się dwa dwukrawędziowe perony. Jeden obsługuje pociągi w kierunku Żmigrodu i Nadodrza, zaś drugi w kierunku Wrocławia Głównego. Za peronami istnieje kolejne przejście zwrotnicowe, natomiast potem linie rozchodzą się właśnie w tych kierunkach. Posterunek posiada zarówno semafory wjazdowe, jak i wyjazdowe - możliwa jest tu zatem również mijanka pociągów.

Posterunek WP3 (dawniej Wrocław Łąki) znajduje się na połączeniu linii z Mikołajowa, Popowic i posterunku WP1, które przechodzą tutaj w dwutorowy szlak do stacji Wrocław Nadodrze. Rozpoczyna się tutaj też bocznica do Jednostki Wojskowej nr 1946. Dawniej posterunkiem sterowała nastawnia WP3, która została zlikwidowana.

Jak wspomniano na wstępie, ruch pociągów pomiędzy posterunkami prowadzony jest przez nastawnię WP. Odbywa się ona jednak według zasad jazd na stacji. Ponieważ przez stację odbywa się praktycznie cały ruch na kierunki do Oleśnicy i Żmigrodu, Popowice są jednym z najbardziej obciążonych posterunków we Wrocławiu.

W ostatnim czasie stacja przeszła kompleksową modernizację, obejmującą Mikołajów i "właściwą" stację w Popowicach. Głównymi zmianami były przebudowa układu torowego w rejonie dworca Wrocław Mikołajów, a także pozostałych głowic rozjazdowych (niektóre rozjazdy posiadają większy promień); zlikwidowana została bocznica do Portu Popowice. Przebudowano kilkanaście obiektów inżynieryjnych, w tym most na Odrze. W rejonie dawnych posterunków Widły i Łąki wymieniono jedynie urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Obok dotychczasowej nastawni "WP" zlokalizowano Lokalne Centrum Sterowania, obejmujące odcinek Wrocław Popowice - Żmigród, wyposażone w urządzenia typu Ebilock 950.

W grudniu 2018 roku uruchomiono dodatkowe pasy świetlne na semaforach wjazdowych M i N od strony Wrocławia Nadodrza.


Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Pöpelwitz 1856 - 1900
Breslau Pöpelwitz 1901 - 1943
Breslau Pöpelwitz Bahnhof 1944 - 1945
Wrocław Popowice od 1945
Rok budowy
1906
Nazwa Lata obowiązywania
Breslau Nicolaitor 1906 - 1920
Breslau Nikolaitor 1921 - 1945
Wrocław Mikołajów od 1945
Rok budowy
1871
Nazwa Lata obowiązywania
Viehweidenweiche 1871 - 1945
Łąki 1945 - 1960
Rok budowy
1870
Nazwa Lata obowiązywania
Breslau-Pöpelwitz Umschalag 1870 - 1945
Widły 1945 - 1960


Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2009)

schemat stacji

Galeria zdjęć

rejon dworca Wrocław Mikołajów
Perony.
Dworzec, widok od strony torów.
Wyjazd w kierunku Grabiszyna i Stadionu.
Wjazd od strony Grabiszyna i Stadionu.
Wyjazd w kierunku Grabiszyna.
Wyjazd w kierunku Stadionu.
Wjazd od strony Grabiszyna.
Dworzec, widok od podjazdu.
Łuk od strony Grabiszyna.
Szlak w kierunku Grabiszyna.
Semafor wjazdowy od strony Grabiszyna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Grabiszyna i Stadionu.
Semafory drogowskazowe w kierunku Osobowic i Nadodrza.
Perony, widok od strony Osobowic.
Głowica rozjazdowa za peronami.
Wyjazd w kierunku Osobowic.
Wjazd od strony Nadodrza.


rejon dawnych posterunków Widły i Łąki
Łuk w kierunku Nadodrza.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nadodrza.
Rozjazdy.
Bocznica jednostki wojskowej.
Wjazd od strony Nadodrza.
Semafory wjazdowe od strony Nadodrza.
Łącznica w kierunku stacji.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nadodrza.
Wiadukt nad linią nr 271.
Łuk w kierunku Gądowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gądowa.
Rozjazdy.
Wjazd od strony Gądowa.
Semafory wjazdowe od strony Gądowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gądowa.
Wiadukt nad linią nr 271.
Łącznica z Popowic w kierunku Gądowa.


rejon stacji Wrocław Popowice
Peron, tory stacyjne.
Peron, strona nieparzysta.
Łącznica w kierunku Nadodrza.
Semafory drogowskazowe w kierunku Mikołajowa.
Budynek LCS Wrocław Popowice.
Wjazd od strony Gądowa.
Łącznica od strony Gądowa.
Wyjazd w kierunku Osobowic.
Peron, widok od strony Osobowic.
Wyjazd w kierunku Osobowic.
Mosty nad Odrą.
Wjazd od strony Osobowic (tor 2).
Mosty nad Odrą, widok w kierunku Różanki.
Wjazd od strony Osobowic (tor 1).
Mosty nad Odrą.
Szlak w kierunku Osobowic.

Galeria zdjęć archiwalnych

Wrocław Popowice


Wrocław Popowice WP1 (d. Widły)


Wrocław Mikołajów WP2


Wrocław Popowice WP3 (d. Łąki) i bocznica Jednostki Wojskowej nr 2451