Wrocław Osobowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wrocław Osobowice to niewielka stacja węzłowa, która została zmodernizowana w latach 90. XX wieku. W założeniu po modernizacji miała ona posiadać 4 tory główne, jednak budowa toru dodatkowego nr 4 nie została zakończona i od czasu zakończenia zasadniczych prac nie został on oddany do eksploatacji, wraz z częścią peronu nr 2. Po przebudowie stacja posiada dwa dwukrawędziowe perony oraz zlokalizowany naprzeciwko nich budynek stacyjny, który połączono z peronami poprzez przejście podziemne. W budynku funkcjonuje nastawnia dysponująca, wyposażona w urządzenia komputerowe typu Ebilock. Od strony centrum Wrocławia do stacji włącza się również linia z Wrocławia Sołtysowic, umożliwiająca ominięcie stacji Wrocław Nadodrze. Obecnie jest ona używana głównie przez pociągi wiozące ładunki z przekroczoną skrajnią. Na stacji istnieje także bocznica do Centrostalu.

W latach 2011-2016 zrealizowano projekt inwestycyjny, będący kompleksową modernizacją linii z Wrocławia do Rawicza. Z uwag na fakt, że w latach wcześniejszych na stacji prowadzono prace modernizacyjne, na stacji przeprowadzono jedynie wymianę nawierzchni wszystkich torów, a także dokończono budowę toru nr 4 i peronu nr 2. Zrealizowano również wymianę komputera zależnościowego oraz montaż nowych urządzeń przejazdowych. Stację włączono do sterowania zdalnego z nowopowstałego LCS Wrocław Popowice.

(aktualność: maj 2018r.)
Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Oswitz 1856 - 1930
Breslau Oswitz 1931 - 1945
Wrocław Osowice 1945 - 1946
Wrocław Osobowice od 1947
Skrót telegraficzny
"WO"
Współrzędne geograficzne
51.1672607, 16.9979721
Wysokość
111 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 200 m 0,55 m
3
Peron 2 2 200 m 0,55 m
4


Schemat stacji

Wrocław Osobowice.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Widok z peronów w kierunku Popowic.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Pęgowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Pęgowa.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Kaczeńcowej.
Wjazd od strony Pęgowa.
Wyjazd w kierunku Pęgowa.
Głowica rozjazdowa, widok od strony Pęgowa.
Semafory wjazdowe od strony Pęgowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Popowic.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Popowic.
Wyjazd w kierunku Popowic.
Wjazd od strony Popowic.
Bocznica Centrostalu.
Widok ogólny od strony Popowic.
Semafory wjazdowe od strony Popowic i Sołtysowic.

Galeria zdjęć archiwalnych

Widok z peronów w kierunku Leszna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Leszna.
Miejsce po rozebranej nastawni.
Widok na perony.
Rozjazd w nie oddanym do użytku torze nr 4.
Budynek stacyjny z nastawnią, widziany z peronu.
Widok na stację od strony Leszna.
Wyjazd w kierunku Leszna.
Semafory wyjazdowe i przejazd kolejowy.
Widok z peronów w kierunku Wrocławia.
Południowa głowica rozjazdowa.