Wrocław Nadodrze

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wrocław Nadodrze jest stacją pośrednią o dość rozbudowanym układzie torowym, dawniej o statusie maewrowej, obsługująca szereg bocznic w północno-wschodniej części Wrocławia. Na układ torowy stacji składa się część pasażerska, którą stanowią dwa perony (dwukrawędziowy wyspowy oraz jednokrawędziowy przy budynku dworca). Regularnie używany jest tylko peron wyspowy, natomiast tor przy budynku - jedynie okazyjnie. Oba perony połączone są z dworcem przejściem podziemnym; istnieje również przejście prowadzące z ul. Bolesława Chrobrego bezpośrednio na peron 2. Za peronami w kierunku stacji Wrocław Sołtysowice znajduje się część towarowa, którą stanowi 11 torów głównych oraz kilka torów bocznych, wyposażonych m.in. w wagę wagonową (tor nr 29). Dawniej od strony Sołtysowic funkcjonowała górka rozrządowa, obecnie odcięta od układu torowego (choć pozostały po niej tarcze rozrządowe). Pomiędzy grupą towarową a mostem na Odrze zlokalizowano natomiast kompleks kilku ramp i placów ładunkowych.

Dziś niestety znaczna część bocznic została już wyłączona z użytku, zlikwidowana, bądź odcięta od istniejącego układu torowego, jak np. bocznica ZNTK Wrocław czy browaru. Nadal funkcjonuje jednak znajdująca się od strony Popowic bocznica portowa oraz baza specjalnego pociągu ratunkowego. Zachowały się także 2 z 3 nastawni: "WN" zlokalizowana na peronie 2 oraz "WN1" od strony Sołtysowic. Posiadają one odpowiednio urządzenia przekaźnikowe oraz elektryczne suwakowe z sygnalizacją świetlną. Istniejąca do lat 70. nastawnia "WN2" została już zlikwidowana.


(aktualność: marzec 2016r.)
Rok budowy
1868
Nazwa Lata obowiązywania
Breslau ROUE Bahnhof 1868 - 1870
Breslau Oderbahnhof 1871 - 1875
Breslau Odertor 1876 - 1900
Breslau Odertorbahnhof 1901 - 1909
Breslau Odertor 1910 - 1915
Breslau Odertorbahnhof 1916 - 1930
Breslau Odertor 1931 - 1945
Wrocław Nadodrze od 1945


Schemat stacji

Wroclaw Nadodrze5.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Wyjazd w kierunku Popowic.
Perony.
Wjazd na część towarową.
Semafory wyjazdowe w kierunku Popowic.
Semafory drogowskazowe w kierunku Sołtysowic.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok na grupę torów towarowych.
Widok z peronu w kierunku Sołtysowic.
Nastawnia dysponująca na peronie 2.
Wjazd na nieczynną bocznicę.
Semafory drogowskazowe w kierunku Popowic.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne.
Tory nr 29, 31.
Wjazd na dawną górkę rozrządową.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sołtysowic.
Nastawnia wykonawcza.
Tory stacyjne, widok w kierunku Popowic.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Sołtysowic.
Tory boczne, widok od strony stacji.
Tor do zespołu bocznic.
Tor wyciągowy, widok w kierunku dawnej górki rozrządowej.
Semafory wjazdowe od strony Sołtysowic.
Łuk w kierunku Sołtysowic.
Zespół bocznic, widok od strony Sołtysowic.
Tarcze ostrzegawcze od strony Sołtysowic.