Wola Rzędzińska

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wola Rzędzińska była przed modernizacją linii E30 największą stacją na odcinku Tarnów - Dębica, a po modernizacji pozostaje jedyną, gdyż pozostałe zostały zdegradowane do roli posterunków odgałęźnych bądź przystanków osobowych. Modernizacja nie przyniosła większych zmian w układzie torowym tej stacji, choć zwiększono liczbę torów głównych z 6 do 7 - odbyło się to jednak poprzez przekwalifikowanie jednego z torów Naftobazy - w ten sposób Operator Logistyczny Paliw Płynnyc posiada 3, a nie 2 tory główne. Największymi zmiany w układzie torowym to przebudowa obu głowic rozjazdowych i wyposażenie ich w szybsze rozjazdy - jazdy po przejściach rozjazdowych możliwe są z prędkościami do 100 km/h, natomiast na tory główne dodatkowe - 60 km/h. Przekonstruowano też wschodnią głowicę rozjazdową, budując nowy wjazd na bocznicę Naftobazy. Istotną zmianą są też 2 nowe, jednokrawędziowe perony, połączone przejściem podziemnym z obydwoma częściami miejscowości, które zastąpiły peron wyspowy i kładkę nad torami. Na stacji zachowano natomiast 1 tor boczny, leżący przy placu ładunkowym. Modernizacji nie podlegał budynek dworca, który od lat pozostaje zamknięty, bez kasy biletowej. Ruch pociągów na stacji obsługuje nastawnia "WR", wyposażona w urządzenia typu ESTW L 90 5, które zastąpiły urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną oraz urządzenia WSKR-ZS, przy pomocy których przed modernizacją funkcjonowało Lokalne Centrum Sterowania dla odcinka Tarnów Wschodni - Grabiny. Nastawnia "WR" obsługuje również posterunek odgałęźny w Czarnej Tarnowskiej, jednak docelowo sterowanie zostanie przeniesione do LCS w Tarnowie. Przed modernizacją Woli odgałęziała się również bocznica do Zakładów Ceramicznych, która nie doczekała jednak nawet rozpoczęcia modernizacji. Docelowo likwidacji ulegnie również przejazd kolejowy, obsługiwany z nastawni - jego rolę przejmie nowobudowany wiadukt drogowy. Obecnie (październik 2016) na stacji trwają prace wykończeniowe.

(aktualność: październik 2016r.)


Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Wola Rzędzińska 1856 - 1939
Wola Rzedzinska 1939 - 1945
Wola Rzędzińska od 1945

Schemat stacji

Wola Rzedzinska new.png

Schemat archiwalny (2007)

Wola Rzedzinska.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Peron 2 w kierunku Tarnowa.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tarnowa.
Przejazd przed likwidacją.
Wjazd od strony Tarnowa.
Wyjazd w kierunku Tarnowa, nowobudowany wiadukt.
Widok na tory Naftobazy.
Nastawnia dysponująca w trakcie przebudowy.
Głowica rozjazdowa od strony Tarnowa.
Wjazd od strony Tarnowa.
Wyjazd w kierunku Tarnowa, po likwidacji przejazdu.
Semafory wjazdowe od strony Tarnowa.
Tory Naftobazy.
Peron 1 w kierunku Dębicy.
Semafory wyjazdowe z torów Naftobazy w kierunku Tarnowa.
Peron 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dębicy z torów Naftobazy.
Tory Naftobazy, widok od strony Dębicy.
Wjazd na bocznicę Naftobazy.
Wyjazd w kierunku Dębicy.
Bocznica.
Wjazd od strony Dębicy.
Wjazd z bocznicy.
Wyjazd w kierunku Dębicy.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec.
Wjazd na bocznicę Naftobazy.
Wyjazd w kierunku Czarnej Tarnowskiej.
Wjazd na tory OLPP.
Wjazd na stację od strony Dębicy.
Semafory wjazdowe od strony Dębicy.
Wyjazd z torów OLPP w kierunku Dębicy oraz bocznicy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dębicy.
Peron.
Widok z kładki na tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tarnowa.
Widok w stronę Dębicy.
Plac ładunkowy.
Nastawnia.
Wjazd od strony Tarnowa.
Wyjazd w kierunku Tarnowa.