Wołomin

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wołomin jest stacją pośrednią, kompleksowo zmodernizowaną w latach 2015-2017 w ramach prac na linii E75. Dokonano tu gruntownej przebudowy układu torowego - zmiany dotyczyły przeprowadzenia przez stację nowej pary torów podmiejskich. Obecnie stacja składa się z zasadniczej części - 5 torów głównych, z których dwa znajdują się przy peronie wyspowym. Funkcjonuje jeden tor główny dodatkowy oraz dwa tory boczne: ładunkowy przy rampie i placu oraz wyciągowy. Za częścią zasadniczą znajduje się przystanek osobowy Wołomin Słoneczna, na którym kończą bieg pociągi regionalne z Warszawy Wileńskiej. Za peronem znajdują się dwa tory odstawcze, umożliwiające zmianę kierunku jazdy przez EZT oraz połączenie linii nr 6 i 21, zapewniające przejazd pociągów na tory podmiejskie z prędkością do 100 km/h. Wszystkie pozostałe połączenia rozjazdowe po torach głównych (oprócz rozjazdów w rejonie torów odstawczych) umożliwiają przejazd z prędkością do 60 km/h.

W ramach robót zlikwidowano również dwa przejazdy kolejowe i zastąpiono je wiaduktami kolejowymi. Wszystkie perony zyskały bezkolizyjne przejścia podziemne, ponadto w środku torów stacyjnych zbudowano przejście pod torami. Co ciekawe, nowe perony w Wołominie i Wołominie Słonecznej zyskały stylizowane na wiaty z poczekalniami - poprzednio taka wiata znajdowała się tylko w pierwszej lokalizacji, natomiast w drugiej wiaty nie było wcale.

Przed modernizacją Wołomin był jedynie stacją pośrednią, na której zaczynały i kończyły bieg niektóre pociągi regionalne z Warszawy Wileńskiej. Stacja posiadała również 5 torów głównych, jednak 3 z nich były torami głównymi dodatkowymi. Modernizacja nie przyniosła znaczących zmian w infrastrukturze ładunkowej. Pozostała również bocznica do odcinka sieciowego, natomiast zlikwidowano tor do podstacji trakcyjnej. Ruch pociągów prowadzony jest był nastawnię "Wł", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W ramach modernizacji wybudowano parterowy budynek wyposażony w urządzenia komputerowe.

(aktualność: styczeń 2018r.)
Rok budowy
1862
Nazwa Lata obowiązywania
Wołomin 1862 - 1915
Wolomin 1915 - 1918
Wołomin 1918 - 1939
Wolomin 1939 - 1944
Wołomin od 1945
Skrót telegraficzny
"Wł"
Współrzędne geograficzne
52.3459354, 21.2359672
Wysokość
99 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
stacja Wołomin
Peron 1 2 200 m 0,76 m
4
Peron 2 6 200 m 0,76 m
p.o. Wołomin Słoneczna
Peron 14 200 m 0,76 m
16


Schemat stacji

Wolomin new.png

Schemat archiwalny (2014)

Wolomin.png

Galeria zdjęć

rejon stacji pasażerskiej Wołomin
Perony, widok w kierunku Zielonki.
Perony, widok w kierunku Tłuszcza.
Widok z peronu w kierunku Zielonki.
Wjazd na tory stacyjne od strony Zielonki, po prawej tor główny dodatkowy.
Wyjazd w kierunku Zielonki.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa.
Przejście w torach linii nr 6.
Wjazd od strony Zielonki.
Semafory wjazdowe od strony Zielonki.
Widok z peronu w kierunku Wołomina.
Semafory drogoskazowe w kierunku Tłuszcza.
Perony, widok od strony południowej.
Tory stacyjne, widok ogólny.
Semafory drogowskazowe w kierunku Tłuszcza.
Nastawnia "Wł".
Tory stacyjne, widok z rampy.
Widok z rampy w kierunku Zielonki.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa.
Rampa.
Wyjazd z bocznicy PKP Energetyka.
Bocznica PKP Energetyka.
Semafory drogowskazowe w kierunku Zielonki.
rejon przystanku Wołomin Słoneczna
Wiata na peronie.
Peron, widok w kierunku Zielonki.
Wiata, widok od strony Zielonki.
Wjazd w peron.
Widok z peronu w kierunku Zielonki.
Peron, widok w kierunku Tłuszcza.
Zejście do przejścia podziemnego.
Wjazd w tory odstawcze.
Głowica rozjazdowa pomiędzy torami odstawczymi, a peronem.
Wyjazd z torów odstawczych w kierunku peronu.
Tory odstawcze, tor nr 2 linii nr 21.
Semafor wyjazdowy i wyjazd w kierunku Tłuszcza.
Tory odstawcze.
Tory odstawcze.
Przejście rozjazdowe pomiędzy torami linii nr 6.
Szlak w kierunku Tłuszcza.
Wjazd na tor nr 2 linii nr 21.
Semafory wjazdowe od strony Tłuszcza.

Galeria zdjęć archiwalnych

Peron, widok z kładki.
Tory odstawcze, widok w kierunku Tłuszcza.
Semafory drogowskazowe w kierunku Tłuszcza oraz kładka dla pieszych.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tłuszcza.
Nastawnia dysponująca.
Plac ładunkowy.
Tory boczne, rampa ładunkowa - wyjazd w kierunku Tłuszcza.
Bocznica odcinka sieciowego.
Semafory wjazdowe od strony Tłuszcza.
Semafory wjazdowe od strony Zielonki.
Wjazd od strony Zielonki.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Mieczysława Sasina.
Posterunek zwrotniczego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Zielonki.