Wieliczka Park

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wieliczka Park to obecnie jedyna stacja pośrednia pomiędzy Bieżanowem, a przystankiem końcowym Wieliczka Rynek-Kopalnia. Została ona uruchomiona 1 czerwca 2012 roku po kompleksowej modernizacji całej linii kolejowej. Obecnie znajdują się tu dwa tory główne oraz jeden tor boczny, zakończony kozłem oporowym. Pomiędzy torami głównymi znajduje się szeroki, dwukrawędziowy peron wyspowy. Ruch pociągów prowadzony jest przy pomocy urządzeń przekaźnikowo-komputerowych typu MOR-1, sterowanych zdalnie z nastawni w Bieżanowie. Na stacji zainstalowano jedynie kontenery z urządzeniami automatyki. Podczas generalnej modernizacji linii zmieniono również nazwę stacji na Wieliczka Park. Likwidacji uległy wszystkie tory główne i boczne, leżące po stronie nieparzystej i biegnące przy budynku dworca. W ich miejsce budowany jest parking Park&Ride.

Wcześniej, od około 2004 roku Wieliczka była stacja zamkniętą dla potrzeb technicznych. W okresie funkcjonowania działało tutaj 5 torów głównych, z których dwa znajdowały się przy dwukrawędziowym peronie, stanowiącym wydzieloną część stacji. Przy tym peronie pociągi przejeżdżające przez stację mogły się krzyżować. Po zamknięciu rozjazdy ustawione zostały tak, by umożliwić przejazd po torze nr 12, w wyniku czego jazda pociągów w obrębie stacji odbywa się z prędkością ograniczoną do 40 km/h. Stacja sprawiała niestety przygnębiające wrażenie, z powodu licznych dewastacji, mocno zarośniętych torów i peronu. W południowej części stacji odgałęziała się bocznica do "Szybu Kinga", po której planowano uruchomienie pociągów, jadących bezpośrednio do Kopalni Soli. Została jednak rozebrana i plany te można przekreślić. Przed zamknięciem stacja posiadała jedną nastawnię od strony Krakowa Bieżanowa, wyposażoną w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Rozjazdy od strony Wieliczki Rynku posiadały napędy elektryczne.

(aktualność: czerwiec 2012 r.)
Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Wieliczka 1856 - 1932
Wieliczka Dworzec 1933 - 1939
Wieliczka 1939 - 1945
Wieliczka Dworzec 1945 - 1948
Wieliczka 1949 - 2012
Wieliczka Park od 2012
Skrót telegraficzny
"WP"
Współrzędne geograficzne
49.9890107, 20.0503122
Wysokość
232 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
st. Wieliczka Park
Peron 1 200 m 0,55 m
3
p.o. Wieliczka Rynek-Kopalnia
Peron 1 200 m 0,55 m


Schemat stacji (2012)

Wieliczka Park.png


Galeria zdjęć (2012)

Dworzec.
Widok ogólny na peron.
Tablica z nazwą stacji.
Peron, widok od strony Wieliczki Kopalni.
Tablice systemu informacji pasażerskiej.
Krzyżowanie pociągów pasażerskich.
Semafory wyjazdowe w kierunku Bieżanowa.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Bieżanowa, po prawej resztki starego układu torowego.
Semafor wjazdowy od strony Bieżanowa.
Tarcza ostrzegawcza od strony Bieżanowa.
Kontenery z automatyką SRK.
Tarcza manewrowa od strony Bieżanowa.
Wyjazd w kierunku Bieżanowa.
Budowa parkingu P&R.
Wyjazd w kierunku Wieliczki Rynek-Kopalni.
Semafory wyjazdowe.
Widok od strony Wieliczki Kopalni.
Wjazd od strony Wieliczki Kopalni.
Semafor wjazdowy od strony Wieliczki Rynek-Kopalni.
Semafor zaporowy na przystanku Wieliczka Rynek-Kopalnia.

Schemat ładowni (archiwalny - 2007)

Wieliczka.png

Galeria zdjęć (archiwalna)

Budynek stacyjny, widok od strony torów.
Magazyn.
Widok na peron od strony Wieliczki Rynku.
Łuk w kierunku Bieżanowa.
Semafory wyjazdowe i nastawnia dysponująca.
Semafor wyjazdowy z czynnego toru 12 w kierunku Bieżanowa.
Wjazd na nieczynną stację od strony Bieżanowa.
Zarośnięta równia po rozebranej bocznicy do Szybu Kinga.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wieliczki Rynku.
Ruina nastawni wykonawczej.
Semafor wjazdowy od strony Bieżanowa.
Wyjazd w kierunku Wieliczki Rynku.
Szlak w kierunku Wieliczki Rynku.
Tarcza ostrzegawcza od strony Bieżanowa.
Wjazd od strony Wieliczki Rynek.
Semafor wjazdowy od strony Wieliczki Rynek.