Warszawa Wschodnia Osobowa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warszawa Wschodnia jest obecnie jedną z najważniejszych pasażerskich stacji kolejowych w Polsce. Krzyżuje się tutaj kilka traktów kolejowych, posiadających status korytarzy transportowych, jakich jak E20 czy E65. Oprócz tego, jest to także bardzo ważne ogniwo Warszawskiego Węzła Kolejowego, obsługujące m.in cały ruch dalekobieżny w takich relacjach jak Poznań, Gdańsk, Lublin, Siedlce, Białystok oraz ruch podmiejski po linii średnicowej. Pod względem ilości podróżnych dworzec kwalifikuje się do jednego z najbardziej obciążonych w kraju. Do obsługi podróżnych służy aż 7 peronów, które posiadają w sumie 14 krawędzi peronowych. Stacja dzieli się na dwa rejony: dalekobieżny oraz podmiejski. Funkcjonują tutaj również dwa budynki dworca, zlokalizowane na końcach środkowego przejścia podziemnego. Funkcjonują tutaj w sumie 3 przejścia, przy czym jedno (zachodnie) obsługuje tylko perony dalekobieżne.

W części dalekobieżnej stacji dwa tory szlakowe, prowadzące ze stacji Warszawa Centralna, rozchodzą się tutaj na kilka kierunków: Warszawa Praga (i dalej do dworca Gdańskiego, Gdańska Głównego jako linia 9 na północ), Warszawa Antoninów (gdzie odgałęziają się tory dalekobieżne w kierunku Lublina, a nieco dalej na Białystok i Siedlce). Funkcjonuje również połączenie ze stacją Warszawa Grochów, która obrządza składy większości pociągów pasażerskich, zaczynających bieg na dworcu Wschodnim. Od strony Antoninowa na stację prowadzi szlak 3-torowy, zaś w kierunku Grochowa i Pragi szlaki są dwutorowe. Ruchem steruje tu jedna nastawnia "WSD", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowi 9 torów przy pięciu peronach, a także grupa "wstępna" kilku torowa, umieszczona od strony Grochowa.

W części podmiejskiej dwa tory szlakowe z Warszawy Zachodniej przechodzą w szlaki: dwutorowy przez posterunek na Podskarbińskiej do Rembertowa, gdzie kończą się tory podmiejskie; oraz dwutorowy do stacji Warszawa Wawer, dalej prowadzący do Otwocka i Pilawy. Funkcjonuje też tor zjazdowy na stację postojową Warszawa Grochów, który zasadniczo jest jednak wykorzystywany do wjazdu na stację, gdyż w kierunku przeciwnym pociągi kursują przez posterunek Warszawa Podskarbińska. Ruchem steruje się z jednej nastawni "WSP", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowią 4 tory przy dwóch peronach, oraz jeden tor (przy peronie 4), który jest jednak torem wspólnym między obydwoma okręgami. Od strony Grochowa znajduje się także 3-torowa grupa postojowa, wykorzystywana czasami m.in do zmiany czół pociągów.

Obydwie nastawnie znajdują się w jednym budynku (popularnym "grzybku"), zlokalizowanym od strony wschodniej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane zostały bocznice sekcji eksploatacji oraz bazy PKP Energetyka (wyjazd z tej drugiej następuje przez posterunek Warszawa Podskarbińska). Połączenia obydwu grup torów z przejazdami pomiędzy nimi możliwe są na obydwu głowicach rozjazdowych, jednak w dosyć ograniczonym zakresie - tylko z kilku torów jednej grupy, najczęściej na jeden tor drugiej grupy).

10 listopada 2020 r. odbyła się uroczystość dworcu imienia Romana Dmowskiego. Odsłonięta została również marmurowa tablica pamiątkowa w części dalekobieżnej.


(aktualność: październik 2015 r.)
Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Praga Terespolska 1866 - 1900
Warszawa Brzeska 1901 - 1915
Warschau Brester Bahnhof 1915 - 1918
Warszawa Wschodnia 1918 - 1939
Warschau Ost 1939 - 1944
Warszawa Wschodnia od 1944
Skrót telegraficzny
"WSD", "WSP"
Współrzędne geograficzne
52.2531605, 21.0565541
Wysokość
89 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 12 402 m 0,86 m
10
Peron 2 8 406 m 0,76 m
6 406/398 m
Peron 3 4 407/392 m 0,76 m
2 407 m
Peron 4 1 384/444 m 0,76 m
3 378/398 m
Peron 5 5 346 m 0,76 m
24 346/320 m
Peron 6 22 220/230 m 0,90 m
20
Peron 7 21 203/208 m 0,90 m
23 196/208 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 9
R2.png LK 2, LK 45,
LK 448, LK 452
R6.png LK 7
R7.png LK 2, LK 448,
LK 902


Schemat stacji

Warszawa Wschodnia.png

Galeria zdjęć

Część dalekobieżna
Dworzec dalekobieżny.
Perony nr 2 i 3.
Semafory wyjazdowe w kierunku Warszawy Centralnej.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Warszawy Centralnej.
Posterunek zwrotniczego od strony Warszawy Centralnej.
Perony nr 4 i 5.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok ogólny, perony nr 3 i 4.
Perony nr 4 i 5, widok od strony wschodniej.
Semafory wyjazdowe w kierunku wschodnim.
Widok w kierunku Grochowa oraz Rembertowa z peronu 1.
Częściowo przebudowany wyjazd w kierunku Pragi.
Widok spod nastawni w kierunku wschodnim.
Widok ogólny od strony wschodniej.
Wyjazd w kierunku Grochowa i Antoninowa.
"Grzybek" mieszczący nastawnie WSD i WSP.
Tory odstawcze, wybudowane celem obsługi pociągów na lotnisko Chopina - obecnie wykorzystywane głównie przez pociąg ratunkowy.
Widok w kierunku peronów.
Wjazd na stację od strony Grochowa i Antoninowa.
Semafor wjazdowy od strony Grochowa (tor 2G linii nr 45).
Wyjazd w kierunku Grochowa i Antoninowa.
Wiadukty skrzynkowe - skrzyżowanie linii nr 9 (dołem) i 2, 45 i 902 (górą).
Semafory wjazdowe od strony Warszawy Pragi.
Wyjazd z torów: 24 i 5.
Widok ogólny na perony dalekobieżne.
Zachodnia głowica rozjazdowa, po lewej żeberko odstawcze.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy Centralnej.


Część podmiejska
Dworzec podmiejski.
Wjazd na część podmiejską od strony zachodniej.
Widok na tory podmiejskie.
Grupa torów postojowych i wyjazd w kierunku podg Warszawa Podskarbińska.
Wyjazd w kierunku Otwocka i Siedlec (tory podmiejskie).
Wyjazd w kierunku podg Warszawa Podskarbińska.
Budynek Kolei Mazowieckich.
Tory PKP Energetyka, nieopodal nastawni.
Semafory wyjazdowe z torów podmiejskich na Otwock i Rembertów.
Widok z peronów 6 i 7 w kierunku wschodnim.
Widok z peronu 6 w kierunku części dalekobieżnej.
Perony 6 i 7.
Widok w kierunku centrum miasta, z peronów podmiejskich.
Zmodernizowany fragment głowicy rozjazdowej na wjeździe od strony Śródmieścia.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy Zachodniej (Śródmieścia).

Galeria zdjęć archiwalnych

Widok z "grzybka" na układ torowy stacji.
Budynek dworca dalekobieżnego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dworca Centralnego.