Warszawa Praga

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warszawa Praga to duża stacja węzłowa, w skład któej od czasu modernizacji linii E65 Warszawa - Gdańsk włączono m.in. przyległe posterunki odgałęźne. W sumie jest to stacja pięciokierunkowa, w skład której wchodzi łącznie 13 linii kolejowych (w tym zaliczone jako linie przejścia rozjazdowe, położone w ramach jednego okręgu nastawczego, o długości kilkudziesięciu metrów). Modernizacja stacji objęła głównie południowe tory tranzytowe wraz z peronami przystanków osobowych Warszawa Praga, Warszawa Toruńska oraz Warszawa Żerań, leżące w obrębie tej stacji. Położone dotychczas na linii nr 9 okręgi nastawcze WPC, WPD i WPE zastąpione zostały nastawnią WPE, która wyposażona została w urządzenia komputerowe typu Ebilock. W skład tego okręgu włączono również posterunki odgałęźne: Michałów, do którego przylegają szlaki z Warszawy Wschodniej, Warszawy Wschodniej Towarowej i Grochowa; Jagiellonka, gdzie odgałęzia się łącznica oraz Targówek, gdzie łącznica ma swój koniec. W okręgu WPT znajduje się również grupa 6 torów dodatkowych, umożliwiających postój pociągów towarowych. Za stacją od strony Legionowa odgałęzia rozpoczyna się natomiast linia nr 456, stanowiąca trzeci tor do stacji Legionowo, po którym kursują głównie pociągi regionalne i towarowe.

Znacznie większa część stacji Warszawa Praga to jednak tory towarowe, podzielone na 3 grupy, umożliwiające prowadzenie rozrządu wagonów towarowych oraz formowanie i rozformowywanie składów. W północnej części stacji znajduje się główna górka rozrządowa, natomiast w południowej - górka pomocnicza. Odgałęzia się tu również kilka bocznic, prowadzących m.in. do Fabryki Samochodów Osobowych oraz Elektrociepłowni Żerań. Północna grupa torów kończy się na wysokości Kanału Żerańskiego, przez który prowadzą 4 tory, a dwa z nich stanowią połączenie z linią nr 9. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "WPA", "WPA1", "WPB" i "WPB11", posiadające urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

(aktualność: październik 2014 r.)
Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Praga Nadwiślańska 1876 - 1915
Praga 1915 - 1918
Warszawa Praga 1918 - 1939
Warschau Praga 1939 - 1944
Warszawa Praga od 1944
Rok budowy
1989
Nazwa Lata obowiązywania
Warszawa Toruńska od 1989
Rok budowy
1957
Nazwa Lata obowiązywania
Warszawa Żerań od 1957
Rok budowy
1877
Nazwa Lata obowiązywania
Targówek 1877 - 1915
Targowek 1915 - 1918
Targówek 1918 - 1939
Targowek 1939 - 1944
Targówek 1944 - 2009
Rok budowy
1933
Nazwa Lata obowiązywania
Michałów 1933 - 1939
Michalow 1939 - 1944
Michałów 1944 - 2009
Skrót telegraficzny
"WPA", "WPB", "WPT"
Współrzędne geograficzne
52.29479, 21.0236149
Wysokość
84 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
p.o. Warszawa Praga
Peron 1 267 m 0,76 m
2
p.o. Warszawa Toruńska
Peron 1 300 m 0,76 m
2
p.o. Warszawa Żerań
Peron 1 208 m 0,76 m
2

Schemat stacji

Alt text

Z uwagi na dużą rozdzielczość pliku, zaleca się użycie polecenia "Zapisz element docelowy jako..." i otwarcie pliku bezpośrednio z dysku lokalnego

Galeria zdjęć

Tory tranzytowe
Przystanek Warszawa Praga - widok w kierunku Legionowa.
Przystanek Warszawa Praga - widok w kierunku Warszawy Wschodniej.
Wyjazd w kierunku północnym.
Przystanek Warszawa Praga, widok w kierunku południowym.
Nastawnia WPT.
Wyjazd z torów towarowych na południe.
Przystanek Warszawa Praga i kładka nad torami.
Tory tranzytowe grupy WPT.
Wyjazd z torów grupy tranzytowej w kierunku Żerania.
Wjazd na tory grupy tranzytowej.
Tory linii nr 9, wyjazd z przystanku Warszawa Toruńska.
Widok z wiaduktu trasy Toruńskiej w kierunku Żerania.
Przystanek Warszawa Toruńska, widok na południe.
Tory tranzytowe, widok w kierunku Warszawy Toruńskiej.
Mosty nad Kanałem Żerańskim.
Tarcza ostrzegawcza do semafora wyjazdowego w kierunku Legionowa (od strony WPB).
Wiadukty skrzynkowe nad torem do Legionowa oraz bocznicą.
Zjazd do rejonu WPB z torów linii nr 9.
Tory linii nr 9, przejazd nad wiaduktami skrzynkowymi.
Semafory wyjazdowe w kierunku Legionowa.
Semafor wyjazdowy w kierunku Legionowa, na torze z WPB.
Dawny rejon WPC, widok w kierunku Warszawy Wschodniej.
Dawny rejon WPC, widok w kierunku Legionowa.
Semafory wjazdowe od strony Legionowa.
Rejon WPA
Wjazd na grupę torów WPA od strony południowej.
Tory bocznicowe.
Tory bocznicowe, w tle tarcza rozrządowa do pomocniczej górki w rejonie WPA.
Rampa ładunkowa
Bocznice.
Tarcza rozrządowa przy torze nr 517.
Tory nr 517 i 518, widok w kierunku południowym.
Nastawnia WPA-1.
Grupa torów 123-131.
Grupa torów 132-142.
Pomocnicza górka rozrządowa w rejonie WPA-1.
Tory 132-142.
Semafory drogowskazowe w kierunku rejonu WPB.
Tory 132-142, widok na południe.
Wyjazd z bocznicy FSO i Wagonowni.
Przejazd przez tory i wjazd w grupę torów WPA.
Rejon WPA, wyjazd w kierunku grupy kierunkowej.
Wjazd w rejon WPA od strony WPB.
Wjazd na bocznicę EC Żerań, tor łącznicowy nr 270.
Spacja paliw na wysokości nastawni WPA.
Wjazd w rejon WPA.
Tory grupy kierunkowej.
Nastawnia WPA.
Tor nr 164 w kierunku rejonu WPT.
Tory kierunkowe.
Tory kierunkowe.
Tory kierunkowe, widok na południe.
Tory kierunkowe, nastawnia WPA.
Wyjazd z bocznicy EC Żerań w kierunku WPA.
Tory grupy WPA.
Tory kierunkowe.
Wjazd na bocznicę EC Żerań.
Rejon WPB
Rejon WPB, widok w kierunku Legionowa.
Tory grupy kierunkowej.
Bocznica EC Żerań na wysokości WPB.
Rejon WPB, hamulce torowe.
Nastawnia WPB11.
Tory grupy kierunkowej, widok od strony WPB.
Górka rozrządowa.
Widok z górki na tory kierunkowe.
Tor 103, widok w kierunku WPT.
Tory grupy przyjazdowej, w tle tarcze rozrządowe.
Zbliżenie.
Semafory zaporowe na torach nr 301-314.
Widok z torów grupy 301-314 w kierunku południowym.
Rozebrane tory 315-319.
Rozebrane tory 315-319.
Tory przyjazdowo-odjazdowe, w oddali nastawnia WPB.
Tory grupy 301-314.
Nastawnia WPB.
Przejazd kolejowy w rejonie "WPB".
Wyjazd w kierunku Legionowa, mosty nad Kanałem Żerańskim.
Tory grupy 301-314.
Tor do awaryjnego odstawiania wagonów, przewożących towary niebezpieczne.
Rozebrana część grupy odjazdowej rejonu WPB.
Widok w kierunku mostów.
Semafory wyjazdowe z toru nr 270 i bocznicy EC Żerań.
Wjazd na bocznicę EC Żerań oraz tor nr 270 od strony WPB.
Tory w kierunku Legionowa - dojaz do dawnego rejonu WPC.
Wjazd w rejon WPB od strony Legionowa.
Wjazd z bocznic w rejon WPB.
Semafory drogowskazowe do WPB od strony Legionowa.
Tory z WPB w kierunku Legionowa, balisa ETCS.
Tarcza ostrzegawcza do rejonu WPB.
Wjazd w rejon WPB od strony Legionowa.
Głowica rozjazdowa grupy WPB od strony Legionowa.
Semafor wjazdowy z bocznicy EC Żerań.
Tor nr 320, na nasypie tory grupy WPB.
Tor nr 270, po prawej bocznica EC Żerań.
Zabudowania stacyjne.
Semafor SBL na torze nr 270.


Rejony dawnych posterunków Jagiellonka, Michałów i Targówek
Szlak w kierunku Warszawy Gdańskiej, przystanek Warszawa ZOO.
Wyjazd z przystanku Warszawa ZOO na dawny podg Jagiellonka.
Rozjazdy dawnego podg Jagiellonka.
Tor z kierunku Targówka.
Dawna nastawnia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Warszawy Gdańskiej.
Tor Targówek - Jagiellonka, widok w kierunku Targówka.
Tory tranzytowe w kierunku Warszawy Pragi.
Początek łącznicy w kierunku Targówka.
Semafor wyjazdowy w kierunku Warszawy Pragi.
Wjazd od strony Warszawy Pragi.
Przejście rozjazdowe, widok w kierunku Warszawy Pragi.
Semafory od strony stacji Warszawa Praga.
Widok w kierunku Warszawy Pragi.
Tor Jagiellonka - Targówek, widok w kierunku Jagiellonki.
Semafory drogowskazowe w kierunku Michałowa.
Tor Targówek - Jagiellonka.
Łuk w kierunku Pragi i Jagiellonki.
Dawna nastawnia podg Targówek.
Przejście rozjazdowe.
Odgałęzienie łącznicy.
Tory w kierunku Michałowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku Pragi i Jagiellonki.
Wyjazd z posterunku Targówek w kierunku Warszawy Pragi i dawnego podg Jagiellonka.
Przejście rozjazdowe w kierunku Targówka na dawnym podg Michałów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Grochowa, Warszawy Wschodniej Osobowej i Towarowej.
Tor pomiędzy Michałowem a Targówkiem.
dawny podg Michałów, widok w kierunku południowym.
Wjazd na wiaduktu nad ul. Radzymińską.
Wiadukt nad ul. Radzymińską.
Wiadukty, widok od strony Michałowa.
Rozjazdy podg Michałów, wyjazd w kierunku Warszawy Wschodniej Towarowej, Grochowa i Warszawy Wschodniej.
Wjazd od strony Warszawy Wschodniej.
Odgałęzienie łącznicy do Grochowa.
Semafor wjazdowy od strony Warszawy Wschodniej Towarowej.
Dawna nastawnia.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy Wschodniej Towarowej i Grochowa.
Wyjazd w kierunku Warszawy Wschodniej Towarowej i Grochowa.
Szlak w kierunku Warszawy Wschodniej.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy Wschodniej.