Warszawa Okęcie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warszawa Okęcie to obszerna stacja towarowa, na której odgałęzia się m.in. tor do Jeziornej. Służy on obecnie składom pociągów towarowych, prowadzonych do Elektrociepłowni Siekierki - na dalszą przyszłość odłożone są natomiast plany kursowania pociągów pasażerskich do Konstancina. Stacja posiadała niegdyś dwie duże grupy torowe, z których pierwsza (północna) obsługiwała szereg bocznic towarowych, leżących na Służewcu. Można było z niej wjechać m.in. na bocznicę Metra Warszawskiego. Południowa grupa towarowa posiadała natomiast kilka torów głównych, z których odjeżdżały pociągi do i z EC Siekierki. Również z tej grupy możliwa była jazda na bocznicę Metra. Do czasu istnienia sygnalizatorów kształtowych na stacji zorganizowana była większość przebiegów pociągowych. Ruch prowadzony był przez kilka nastawni, które posiadały urządzenia kluczowe. Po wymianie sygnalizacji na świetlną pozostawiono tylko nastawnię dysponującą i wykonawczą oraz dwa posterunki zwrotniczych, a przejazd pociągów przez grupy towarowe odbywał się na sygnały ręczne. Na nastawniach pozostawiono urządzenia kluczowe. W pełni zorganizowane przebiegi pociągowe (jednokierunkowe) pozostały jedynie na torach głównych zasadniczych, przy których znajdował się dwukrawędziowy peron wyspowy.

W latach 2007-2008 odbył się pierwszy etap modernizacji linii kolejowej nr 8, który zakończył się przed pierwszym rozjazdami stacji. W jej obszar włączono jednak nowe rozjazdy położone przed przystankiem Warszawa Służewiec, a ruch pociągów między nimi a stacją prowadzony był jednotorowo z wykorzystaniem peronu tymczasowego.

Kolejnym etapem modernizacji była budowa nowej linii kolejowej na Lotnisko im. Fryderyka Chopina, która oddana została do użytku 1 czerwca 2012 roku. Odgałęzienie nowej linii wykonano za peronami przystanku na Służewcu, dalej wprowadzając linię do tunelu. Obsługę ruchu na całej linii przejęła nowa nastawnia "OkL", która powstała na stacji Warszawa Okęcie, zastępując dawną nastawnię "Ok1". W jej obrębie wykonano centralizację rozjazdów z zabudową nowych urządzeń typu MOR. Budowa linii przyniosła również przebudowę odgałęzienia bocznicy do lotniska, którą dostarczane jest m.in. paliwo lotnicze. Zmieniono również oznaczenia pozostałych posterunków: nastawni "Ok" na "OkA", posterunku Ok11 na "OkL11", natomiast "Ok12" na "OkA12". Ruch pomiędzy rejonami "OkL" i "OkA" prowadzony mógł być już dwukierunkowo, po torach 1 i 2.

W 2012 roku przeszła ona jeszcze jedną przebudowę układu torowego - w ramach budowy wiaduktu nad droga ekspresową S2 uproszczono nieco głowicę rozjazdową od strony Piaseczna, a dwa rozjazdy wyposażono w napędy elektryczne.

W latach 2015-2017 odbył się przeprowadzony został kolejny etap modernizacji linii Warszawa - Radom, obejmujący odcinek od stacji Warszawa Okęcie do stacji Czachówek Południowy. Modernizacji uległ również cały układ torowy stacji Warszawa Okęcie, w tym grupa torów towarowych oraz wszelkie odgałęzienia bocznic. Stacja z dwugrupowej stała się jednogrupową - rozebrano całkowicie grupę torów od strony Piaseczna. Kompleksowej modernizacji poddano natomiast grupę północną, na której powstało 7 torów głównych dodatkowych. Tory główne zasadnicze w dalszym ciągu prowadzone są tranzytem po stronie zachodniej, choć po ich nieparzystej stronie powstał jeden tor główny dodatkowy. W miejscu rozebranej południowej grupy torów przygotowano natomiast plac ładunkowy oraz rampę. Powstałą również nowa bocznica bazy paliw, położona na wschód od torów towarowych. Na stacji zachowano większość bocznic, w tym odcinki na bocznice metra (wjazd z dwóch stron), Petrolotu. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Ok", która otrzymała nowe oznaczenie oraz posterunek zwrotniczego "Ok11", który znajduje się na głowicy rozjazdowej od strony Piaseczna.

(aktualność: kwiecień 2018r.)
Rok budowy
1930
Nazwa Lata obowiązywania
Okęcie 1930 - 1939
Okecie 1939 - 1945
Okęcie 1945 - 1953
Warszawa Okęcie od 1954
Skrót telegraficzny
"Ok"
Współrzędne geograficzne
52.1616144, 20.9855918
Wysokość
105 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Warszawa Okęcie
Peron 1 200 m 0,76 m
2
Warszawa Służewiec
Peron 1 250 m 0,76 m
2


Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2013)

Alt text

Galeria zdjęć

Rejon peronu Warszawa Okęcie i część towarowa
Peron, widok w kierunku Służewca.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Służewca.
Nastawnia "Ok".
Peron, widok od strony nastawni.
Peron, widok z kładki nad torami.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Służewca.
Widok w kierunku Służewca, po lewej bocznica do portu lotniczego.
Semafory drogowskazowe w kierunku Piaseczna.
Widok z peronu w kierunku Piaseczna.
Peron, widok od strony Piaseczna.
Głowica rozjazdowa, wjazd na grupę towarową.
Semafory drogowskazowe w kierunku Służewca.
Tory stacyjne - grupa towarowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku Piaseczna.
Wjazd na tor nr 3 od strony Piaseczna.
Semafor drogowskazowy od strony Piaseczna w torze nr 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Piaseczna z torów towarowych.
Tory towarowe.
Tory towarowe.
Głowica rozjazdowa - tory towarowe.
Semafory wyjazdowe z torów tranzytowych w kierunku Piaseczna.
Tory tranzytowe.
Wyjazd z grupy towarowej na tory linii 8.
Wjazd od strony Piaseczna.
Wjazd na bocznice metra oraz bazy paliw.
Tory ładunkowe od strony Piaseczna.
Widok od strony Piaseczna.
Semafory wjazdowe od strony Piaseczna.
Wjazd na tory ładunkowe od strony Piaseczna.
Szlak w kierunku Piaseczna.
Semafor wjazdowy od strony Jeziornej.
Rejon p.o. Warszawa Służewiec
Peron.
Widok w kierunku tunelu i stacji Warszawa Okęcie.
Peron, widok ogólny.
Wyjazd w kierunku Alej Jerozolimskich.
Semafory wyjazdowe w kierunku Alej Jerozolimskich.
Wjazd na linię do tunelu.
Wyjazd z tunelu na linię nr 8.
Semafory wjazdowe od strony Alej Jerozolimskich.

Galeria zdjęć archiwalnych

Rejon peronu Warszawa Okęcie i część towarowa
Peron.
Nastawnia "OkL".
Wjazd od strony Służewca.
Semafory drogowskazowe od strony Służewca.
Wjazd z bocznicy bazy paliwowej.
Widok z peronu w kierunku Służewca.
Widok z peronu w kierunku Piaseczna.
Semafory drogowskazowe w kierunku Służewca.
Rampa przy torze nr 3.
Tarcze manewrowe przed wjazdem na północną grupę torów.
Posterunek nr 11.
Północna grupa torów.
Tarcze ostrzegawcze do semaforów drogowskazowych w kierunku Służewca.
Północna grupa torów.
Widok z północnej grupy torów w kierunku Piaseczna.
Semafory zaporowe na torach 4 i 6.
Tarcze ostrzegawcze do semaforów wyjazdowych w kierunku Piaseczna.
Tory tranzytowe 1 i 2.
Południowa grupa torów, widok od strony północnej.
Środkowa głowica rozjazdowa.
Posterunek nr 12.
Zakończenie torów dodatkowych od strony Piaseczna.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Piaseczna i Jeziornej.
Przejazd kolejowy przy nastawni "OkA".
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Piaseczna i Jeziornej.
Nastawnia "OkA".
Wyjazd w kierunku Piaseczna.
Przebudowana głowica rozjazdowe w torach dodatkowych.
Wjazd od strony Piaseczna.
Semafor wjazdowy od strony Jeziornej.
Semafory wjazdowe od strony Piaseczna.
Tarcza ostrzegawcza od strony Jeziornej.
Tarcza ostrzegawcza od strony Piaseczna.