Warszawa Główna Towarowa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warszawa Główna Towarowa jest stacją węzłową, zlokalizowaną w zachodniej części węzła. Łączy w sobie funkcje tranzytowe - kierowanie z Łowicza i Skierniewic ruchu towarowego w kierunku stacji Warszawa Gdańska Osobowa, a także obsługi miejscowej kilkunastu (a niegdyś kilkudziesięciu) użytkowników bocznic. W sytuacjach zamknięciowych prowadzony jest także ruch pasażerskich do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska Osobowa. Stacja posiada 4 grupy torowe - na wjeździe z kierunku zachodniego grupę przyjazdowo-odjazdową. Następnie zlokalizowane są 3 równoległe grupy torowe: dwie przyjazdowo-odjazdowe odpowiednio do stacji Warszawa Gdańska Osobowa (północna) oraz Warszawa Zachodnia i Warszawa Okęcie (południowa). Pomiędzy nimi znajduje się grupa torów kierunkowych, na którą prowadzony był rozrząd wagonów. Rozrządzanie wagonów zostało zamknięte około 2010 roku, wraz z nastawnią "WOA2".

Obecnie część układu torów bocznicowych już nie funkcjonuje, m.in. bocznica do dawnej fabryki traktorów w Ursusie, czy bocznica PKP Energetyka. Nadal jednak ze stacji obsługiwana jest lokomotywownia Odolany, użytkowana przez PKP Cargo. Rejon stacji Warszawa Główna Towarowa to także istotne miejsce przeładunkowe kruszyw, dostarczanych do stolicy.

Około 2010 roku zrewitalizowana została część torów tranzytowych, położonych. W ciągu linii nr 19, 507 i 509. Zabudowano też nowe rozjazdy na zachodniej głowicy rozjazdowej. Zakończenie modernizacji tych torów nastąpiło w latach 2017-2020, w ramach prac na linii obwodowej. Uruchomiono wówczas także Lokalne Centrum Sterowania, które obsługuje również stację Warszawa Jelonki. Nowa nastawnia, wyposażona w urządzenia komputerowe zastąpiła 3 funkcjonujące dotychczas posterunki. Urządzeniami sterującymi nie została objęta część grupy torów kierunkowych, które zostały wyłączone z centralnego nastawiania. LCS znalazł się w nowej siedzibie sekcji eksploatacji.

(aktualność: kwiecień 2020 r.)
Rok budowy
b.d.
Nazwa Lata obowiązywania
Warszawa Główna Towarowa b.d.
Skrót telegraficzny
"WGT"
Współrzędne geograficzne
52.2134765, 20.8991878
Wysokość
110 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Część wschodnia
Budynek nowego LCS Warszawa Główna Towarowa.
Wjazd na bocznice, tor do lokomotywowni Odolany i szlak w kierunku stacji Warszawa Czyste.
Głowica rozjazdowa dawnego okręgu WOB.
Semafory wyjazdowe w kierunku Czystego i Alej Jerozolimskich.
Wyjazd w kierunku Warszawy Czyste i Alej Jerozolimskich.
Tor w kierunku wyładowni kruszywa.
Nieczynny tor nr 2 linii nr 20 oraz bocznica do lokomotywowni Odolany.
Wyjazd z bocznicy w kierunku dawnego okręgu WOB.
Nieczynny budynek dawnego schroniska drużyn manewrowych.
Bocznica do wyładowni kruszyw.
Południowe, używane tory dawnej grupy kierunkowej.
Środkowe, w większości zamknięte tory dawnej grupy kierunkowej.
Semafor wjazdowy od strony Alej Jerozolimskich.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Gniewkowskiej.
Bocznica Warbud.
Widok w kierunku okręgu WOB.
Semafor wjazdowy od strony Warszawy Czyste.
Tory grupy przyjazdowo-odjazdowej w kierunku Warszawy Jelonek.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jelonek.
Tory tranzytowe linii nr 509.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jelonek.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Jelonek.
Semafory wjazdowe od strony Jelonek.
Tory grupy przyjazdowo-odjazdowej.
Tory do wyładowni kruszyw.
Nieczynne tory grupy kierunkowej.
Widok w kierunku dawnego okręgu WOC.
Tory bocznicowe.
Tory bocznicowe.
Wyjazd z bocznicy w kierunku stacji.


Część zachodnia
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim z dawnego okręgu WOC.
Tory grupy przyjazdowo-odjazdowej, widok w kierunku zachodnim.
Tory tranzytowe łącznicy nr 509.
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim.
Tory tranzytowe łącznicy nr 509, widok w kierunku wschodnim.
Tory grupy kierunkowej.
"Zmierzch" nad grupą torów kierunkowych.
Tory grupy kierunkowej - południowa wiązka.
Tory grupy kierunkowej - północna wiązka.
Tory grupy kierunkowej.
Widok w kierunku górki rozrządowej.
Dawna nastawnia rozrządowa "WOA2".
Zachodnie, dawne schronisko manewrowych.
Trzy scentralizowane tory grupy kierunkowej.
Tory dawnego rejonu "WOB", widok od strony zachodniej.
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim.
Głowica rozjazdowa, widok od strony zachodniej.
Nieużywane tory boczne, widok w kierunku zachodnim.
Nieużywane tory boczne, widok w kierunku wschodnim.
Widok z wiaduktu na nieczynne tory boczne.
Wjazd w dawny rejon "WOB".
Widok z wiaduktu na grupę torów kierunkowych.
Górka rozrządowa i tory omijające górkę - widok z wiaduktu.
Widok z dawnej górki rozrządowej na tory kierunkowe.
Peron dawnego przystanku służbowego.
Miejsce po dawnej nastawni "WOA".
Widok w kierunku zachodnim.
Dawny posterunek ustawiacza.
Dawna górka rozrządowa.
Zachodnia grupa torów przyjazdowo-odjazdowych.
Widok ogólny na zachodnią grupę torów.
Tory tranzytowe, po prawej wjazd na tory przyjazdowo-odjazdowe.
Tory tranzytowe - łącznica nr 507.
Semafory drogowskazowe w kierunku Jelonek.
Zachodnia grupa torów.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku wschodnim.
Semafory drogowskazowe w kierunku wschodnim.
Zachodnia grupa torów przyjazdowo-odjazdowych.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gołąbek.
Tory tranzytowe, początek łącznicy nr 509.
Wyjazd w kierunku Gołąbek.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gołąbek i Józefinowa.
Wjazd na zachodnią grupę torów.
Dawna nastawnia, później posterunek SKP, a obecnie - opuszczona ruina.
Wjazd od strony Gołąbek i Józefinowa.
Wyjazd w kierunku Józefinowa i Gołąbek.
Wjazd od strony Gołąbek (tor nr 1).
Semafory wjazdowe od strony Józefinowa, w oddali semafor wjazdowy od strony Gołąbek.
Tarcza ostrzegawcza od strony Gołąbek (tor nr 2).