Warszawa Centralna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Warszawa Centralna to powstały w latach 70. dworzec, zbudowany jako podziemny. Wcześniej, od zakończenia II wojny światowej i wznowienia ruchu na linii średnicowej mieściła się w tym miejscu odkryta stacja Warszawa Śródmieście, obsługująca przede wszystkim ruch podmiejski. Po wybudowaniu drugiej pary torów na linii średnicowej stacja ta otrzymała nazwę Warszawa Centralna, z prowizorycznym budynkiem dworca i dwoma peronami dwukrawędziowymi. Lokalizacja nowego dworca została zmieniona względem dotychczasowych lokalizacji dworca głównego - zarówno przedwojennego, jak i dworca "wiedeńskiego", położonych bardziej na wschód od nowego Centralnego. Z kolei na zachód od dworca zlokalizowany był dworzec kolei kaliskiej.

Pierwsze nowe perony (południowe) otwarto w dniu 24 marca 1974 roku, po czym rozpoczęła się rozbiórka dworca prowizorycznego. 5 grudnia 1975 roku otwarto natomiast nowy budynek dworcowy, funkcjonujący do dziś.

Obecnie jest on najważniejszą stacją dla ruchu dalekobieżnego w Warszawie, przyjmuje też niewielką część ruchu podmiejskiego. Do obsługi całego ruchu posiada 4 perony dwukrawędziowe. Perony 1 i 2 obsługują zasadniczo kierunek wschodni, zaś 3 i 4 - zachodni. Zasada ta jest dosyć ściśle przestrzegana, gdyż stacja nie posiada przejść rozjazdowych od strony wschodniej - zrezygnowano z ich zabudowy z powodu istnienia łuków o małych, odwrotnych promieniach w tunelu. Często powoduje to kłopoty w sytuacjach awaryjnych zamknięć torowych - wymusza przeprowadzanie części ruchu dalekobieżnego przez linię podmiejską. Stacja sterowana jest z jednej nastawni "WDC", która wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

Sam budynek dworca zbudowany został powyżej peronów - mieści on halę główną, w której zlokalizowano m.in kasy biletowe oraz punkt obsługi podróżnych. Dojście do peronów odbywa się schodami na galerię, z której zejścia prowadzą już bezpośrednio do peronów dwie inne antresole znajdują się na wschód i zachód od środkowej i zasadniczo umożliwiają wyjście z dworca, bez przechodzenia do hali głównej. Ponadto na końcu peronów od strony wschodniej znajduje się przejście pod peronami, łączący je z peronami stacji Warszawa Śródmieście. Z kolei przejście na dworzec WKD możliwe jest w oparciu o galerię zachodnią.

Rok budowy
1975
Nazwa Lata obowiązywania
Warszawa Centralna od 1975


Schemat stacji

Warszawa Centralna.gif

Galeria zdjęć