Warszawa Antoninów

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Warszawa Antoninów to posterunek odgałęźny, który znajduje się we wschodniej części warszawskiego węzła. Składa się w zasadzie z trzech, częściowo tylko połączonych ze sobą rejonów. Jako pierwszy - "górny" można wyróżnić trzy rozjazdy, stanowiące przejście rozjazdowe pomiędzy torami linii nr 2 oraz odgałęzienie łącznicy w kierunku Gocławka, dla pociągów nieparzystych. Odgałęzienie to prowadzi w drugi rejon, gdzie znajduje się tylko jeden rozjazd - kończący łącznicę nr 844. W ten rejon dochodzi także drugi tor łącznicy i obydwa biegną już dalej w kierunku Gocławka.

Najbardziej rozbudowany jest zaś trzeci rejon, w który dochodzą 2 tory towarowe z Rembertowa, a także wspomniane już tory z Gocławka. Przechodzą one przez dosyć rozbudowaną głowicę rozjazdową, gdzie przechodzą w 3 tory szlakowe do stacji Warszawa Wschodnia Towarowa oraz jeden do Warszawy Wschodniej Osobowej. Przez ten rejon kursują głównie pociągi towarowe, a także dalekobieżne pasażerskie z kierunku Lublina, jadące dalej trzecim torem szlakowym (2P) do Warszawy Wschodniej. Co ciekawe, część torów jest tu niejako wspólna z torami stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, posterunek ma także możliwość prowadzenia manewrów na swoich torach.

Ruch pociągów na całym posterunku prowadzony jest przez nastawnię "An", która posiada urządzenia przekaźnikowe typu PB z sygnalizacją świetlną. Nastawnia zlokalizowana jest w środku układu torowego. Wszystkie rejony obsługiwane są z jednego pulpitu nastawczego. Z nastawni obsługuje się także kilka torów bocznic, biegnących ze stacji Warszawa Wschodnia Towarowa - po torach tych nie prowadzi się jednak wogóle jazd pociągowych.

Na południe od posterunku przechodzą też tory podmiejskie do Rembertowa, po których posterunek nie prowadzi jednak ruchu.

Rok budowy
1942
Nazwa Lata obowiązywania
Antoninow 1942 - 1944
Antoninów 1944 - ?
Warszawa Antoninów  ?


Schemat posterunku

Alt text

Galeria zdjęć

Nastawnia.
Rozjazdy dawnego rejonu manewrowego "Utrata", w tle nastawnia.
Widok w kierunku Podskarbińskiej, tory linii nr 2.
Odgąłęzienie łącznicy nr 506 (tor 1).
Semafor wjazdowy od strony Podskarbińskiej (tor łączący nr 901).
Tor łączący nr 901 i linia nr 2.
Głowica rozjazdowa pod nastawnią.
Widok w kierunku Warszawy Wschodniej Towarowej.
Wyjazd w kierunku Rembertowa i Gocławka.
Semafor wjazdowy od strony Rembertowa.
Wjazd od strony Gocławka i Rembertowa.
Wiadukty linii 2 nad torami do Gocławka i Rembertowa.
Łącznik pomiędzy rozjazdami 3 i 20, na nasypie linia nr 2.
Rozjazd nr 2, w tle wiadukty linii podmiejskiej i semafor wjazdowy z kierunku Gocławka.
Semafor wjazdowy od strony Rembertowa (linia 901).