Wałbrzych Główny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wałbrzych Główny jest dużą stacją węzłową o charakterze manewrowym, jedną z najwyżej tego typu położonych w Polsce. Nazwę "Główny" zawdzięcza właśnie szerokim funkcjom w ruchu towarowym, gdyż pomimo charakteru węzłowego, dla ruchu pasażerskiego znajduje się ona na obrzeżach miejscowości.

Stacja posiada kilka grup torowych, które wyłączają się kilkaset metrów przed stacją od strony Wałbrzycha Fabrycznego - poprzez tor wyjazdowy (25) i wjazdowy (29). Na grupę torów pasażerskich składa się 6 torów posiadających krawędź peronową, z czego dwa okalające budynek dworca oraz dwa dwukrawędziowe perony. Aktualnie w ruchu pasażerskim użytkowane są jednak tylko 3 krawędzie przy peronach 1 i 2. Na wysokości peronów znajduje się także kilka torów ładunkowych (grupa 108-120), pozostająca jednak w większości wyłączona z eksploatacji. W tym miejscu zlokalizowano również stację paliw, będącą własnością PKP Energetyka.

Za peronami znajduje się dwukierunkowa grupa torów tranzytowych, obsługująca część ruchu towarowego. Na wysokości nastawni "WG" zlokalizowano też lokomotywownię, obecnie wyłączoną z użytowania. W przeszłości lokomotywownia ta stanowiła jedno z podstawowych miejsc obsługi zarówno pojazdów trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej (przed wojną lokomotywownia posiadała nawet zelektryfikowane stanowiska) do obsługi linii kolejowej nr 274.

Na północ od części pasażerskiej rozciągają się tory służące wyłącznie obsłudze ruchu towarowego - grupa torów przyjazdowych, służąca od czasu zamknięcia okręgu WG4 obsłudze bocznicy kopalni kruszyw; dawna grupa torów kierunkowych (obecnie w znacznej części nieużywana) oraz rozebrana grupa porządkowa. Wyjazd w kierunku Jeleniej Góry z części towarowej możliwy jest poprzez tor nr 99, natomiast tor nr 159 (dawny rozrządowy) pełni funkcje wyciągowe.

Ruch pociągów prowadzony jest przez 4 nastawnie: dysponującą "WG" oraz wykonawcze "WG2", "WG3" i "WG5". Nastawnia dysponująca oraz "WG3" posiadają urządzenia elektryczne suwakowe, natomiast pozostałe posterunki - mechaniczne scentralizowane, przy czym znaczna część rozjazdów posiada napędy elektryczne. Zlikwidowany okręg "WG4" posiadał urządzenia elektryczne suwakowe.

Na przestrzeni lat układ torowy stacji Wałbrzych Główny podlegał pewnym przebudowom, głównie związanych z likwidacją torów i rozjazdów. Do dziś część rozwiązań pozostaje jednak oryginalnymi z czasów przedwojennych. Rozwiązaniem nawiązującym do niemieckiego pozostaje nietypowe, zastosowane wyłącznie na kilku stacjach w Polsce, zawieszenie poprzeczne do sieci - konstrukcje wsporcze mają w tym wypadku jednak polski rodowód, pomimo iż elektryfikacja prowadzona w latach 60. XX wieku prowadzona była na linii zelektryfikowanej wcześniej systemem prądu przemiennego w latach międzywojennych.

(aktualność: czerwiec 2019 r.)
Rok budowy
1867
Nazwa Lata obowiązywania
Dittersbach 1867 - 1930
Waldenburg Dittersbach 1931 - 1945
Wałbrzych Dzietrzychów 1945 - 1946
Wałbrzych Ogorzelec 1947 - 1948
Wałbrzych Główny od 1949
Skrót telegraficzny
"WG"
Współrzędne geograficzne
50.745922, 16.2745808
Wysokość
504 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 350 m 0,40 m
Peron 2 2 370 m 0,36 m
4
Peron 3 6 280 m b.d.
8
Kanały radiołączności
R2.png LK 286
R3.png LK 274

Schemat stacji


Galeria zdjęć

Część pasażerska i wjazd od strony Wrocławia
Dworzec i wiata na peronie 1.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony 1 i 2.
Wjazd od strony Wrocławia.
Semafory wyjazdowe (drogowskazowe) w kierunku Wrocławia i Kłodzka.
Nastawnia "WG2".
Peron północny, widok w kierunku Wrocławia.
Peron północny.
Wjazd z toru nr 25 na tory towarowe.
Tor nr 25.
Perony 1 i 2.
Perony 2 i 3.
Semafory drogowskazowe w kierunku Jeleniej Góry.
Perony 1 i 2.
Semafory drogowskazowe w kierunku Kłodzka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kłodzka.
Wyjazd w kierunku Kłodzka.
Stacja paliw na torze nr 10.
Tor nr 25, wjazd od strony Wrocławia.
Semafor wyjazdowy w kierunku Wrocławia.
Krzyżowe przejście rozjazdowe.
Wjazd na tor nr 25 i tory prowadzące do części pasażerskiej.
Przejście rozjazdowe, widok od strony Wrocławia.
Łuk wyjazdowy w kierunku Wrocławia.
Początek toru nr 29.
Odejście tory nr 29 w kierunku części towarowej.


Część towarowa i wjazd od strony Jeleniej Góry
Wjazd z toru nr 29 w tory stacyjne.
Wyjazd w kierunku Wrocławia, po lewej bocznica.
Głowica rozjazdowa.
Tory nr 39-47 i 304.
Widok w kierunku Wrocławia.
Łącznik w kierunku nastawni "WG3".
Widok na rozjazd nr 44 od strony rozjazdu nr 57.
Wjazd na tory grupy 53-87.
Nastawnia "WG3".
Widok z grupy torów 39-47 i 304 w kierunku Wrocławia.
Głowica rozjazdowa, rejon WG3.
Głowica rozjazdowa, rejon WG.
Widok spod lokomotywowni w kierunku peronów.
Nastawnia dysponująca - widok z perspektywy obrotnicy.
Obrotnica.
Hala w okolicach lokomotywowni.
Lokomotywownia wachlarzowa.
Nastawnia dysponująca.
Głowica rozjazdowa - rejon "WG".
Tory trakcyjne, hala postojowa.
Tory trakcyjne.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Jeleniej Góry.
Tory grupy tranzytowej, widok w kierunku Jeleniej Góry.
Łuk w kierunku Jeleniej Góry.
Tory grupy tranzytowej, widok w kierunku Wrocławia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jeleniej Góry.
Wjazd na tory główne dodatkowe od strony Jeleniej Góry.
Przejście rozjazdowe, widok w kierunku Jeleniej Góry.
Głowica rozjazdowa.
Nastawnia "WG5".
Wjazd od strony Jeleniej Góry.
Szlak w kierunku Jeleniej Góry.
Wyjazd z tory nr 99 w kierunku Jeleniej Góry.
Tor nr 99, widok w kierunku torów towarowych.
Semafor wyjazdowy z toru nr 99 w kierunku Jeleniej Góry i nastawnia "WG5".
Tor wyciągowy nr 159.
Tor nr 159 i odcięty wjazd na grupę torów nr 51-83.
Tor nr 159, widok w kierunku "WG5".
Miejsce po nastawni "WG4", obecnie pozostał tylko schron.
Głowica rozjazdowa, dawny rejon "WG4".
Głowica rozjazdowa, posterunek bocznicy.
Widok w kierunku Jeleniej Góry.
Tory bocznicy i grupa torów 39-47.
Tor ochronny nr 302.
Zakończenie torów nr 39-47.
Grupa torów nr 39-47.
Grupa torów nr 39-47, widok w kierunku Jeleniej Góry.