Włodawa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Włodawa jest dziś punktem końcowym linii z Chełma - tor biegnie jeszcze kilkaset metrów za nią i kończy się około kilometra przed granicą na Bugu. Stacja powstała prawdopodobnie w 1939 roku jako Bug Włodawski i w 1951 roku zmieniono nazwę na Włodawa. Powodem jej budowy było przerwanie połączenia z dotychczasową Włodawą, leżącą już na terenie ówczesnego ZSRR. Powstała stacja znajduje się na terenie dzisiejszej wsi Orchówek, około 4 kilometrów od centrum Włodawy. Stacja jest od lat zamknięta dla potrzeb technicznych. Obecnie istnieje tu kilka torów, z których sporadycznie używany jest tylko tor 3 - dla załadunku drewna przy rampie. Odgałęziają się tu dwie bocznice, jednak żadna nie jest już używana. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny. Od listopada 2002 roku nie docierają tutaj żadne pociągi pasażerskie stałego kursowania, jednak latem 2012 roku uruchomiono dwie pary połączeń, kursujących w weekendy. Do obsługi pasażerów wykorzystywany jest jedyny istniejący peron przy torze nr 1, o nawierzchni betonowej.


Rok budowy
1939
Nazwa Lata obowiązywania
Bug Wlodawski 1939 - 1945
Bug Włodawski 1945 - 1951
Włodawa od 1951


Schemat stacji

Wlodawa.png

Galeria zdjęć

Widok z peronu w kierunku Chełma.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Budynek dawnej wagi.
Widok ogólny od strony Chełma.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Chełma.
Wjazd od strony Chełma.
Plac ładunkowy.
Rampa.
Rozjazdy.
Wjazd od strony granicy.
Wyjazd w kierunku Brześcia.
Odgałęzienie bocznicy.
Bocznica.
Opuszczone urządzenia przeładunkowe na bocznicy.
Cysterna, pełniąca niegdyś prawdopodobnie funkcję zbiornika.