Ustka

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stacja w Ustce to dawna stacja węzłowa, na której spotykały się linie z kierunku Słupska, Sławna i Komnina. Po drugiej wojnie światowej była ona już tylko stacją czołową, na której bieg kończyły pociągi z kierunku Słupska.

Ustka przez ponad 20 lat była zamkniętą dla potrzeb technicznych, końcową stacją na linii nr 405. Dawniej posiadała ona 5 torów głównych, a w sezonie letnim dojeżdżało tutaj kilka pociągów dalekobieżnych oraz osobowych. Po zamknięciu czynny pozostał jedynie tor główny, unieważniono semafory kształtowe oraz zamknięto nastawnie. Do Ustki na szereg lat przestały docierać również sezonowe pociągi dalekobieżne. Zmiana nastąpiła dopiero w 2007 roku, gdy docierały tutaj 2 pary pociągów dalekobieżnych z Krakowa i Katowic. Pociągi te zmieniały kierunek jazdy na zamkniętej stacji, a obsługi zwrotnic dokonywała obsługa pociągu. Pod koniec 2007 roku na stacji zlikwidowano nieczynne semafory kształtowe. Regres nastąpił również w kwestii połączeń regionalnych, aż do cyklicznego, całkowitego zawieszania przewozów poza sezonem letnim.

W roku 2017 rozpoczęła się przebudowa odcinka Słupsk - Ustka, realizowana cyklicznie poza sezonem wakacyjnym. W ramach prac stacja została odbudowana w ograniczonym zakresie - pozostały tu tylko 3 tory główne, zlokalizowane przy dwóch peronach. W północnej głowicy rozjazdowej pozostawiono wyłączenie bocznicy portowej. Perony połączono poprzez przejście w poziomie szyn z budynkiem dworca. Powstała również winda dla obsługi osób niepełnosprawnych. Największą zmianą było jednak "wydłużenie" linii kolejowej do przystanku Ustka Uroczysko, który znalazł się w granicach tej stacji. Odcinek ten powstał na bazie dotychczasowej bocznicy wojskowej, która została wyremontowana i zelektryfikowana, a regularny ruch pociągów rozpoczął się tam 15 grudnia 2019 roku. Dotychczasowa bocznica rozpoczyna się tuż za przystankiem. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zlokalizowano w kontenerowej nastawni "Us", która sterowana jest zdalnie ze Słupska. W granicach stacji znalazł się również 1 obsługiwany przejazd kolejowy.

Równolegle z modernizacją układu torowo-peronowego nastąpiła modernizacja budynku dworca, połączona z budową centrum przesiadkowego. Nowe centrum obejmuje również dworzec komunikacji autobusowej i zajmuje część terenów, przeznaczonych niegdyś na układ torowy. Ostatecznie węzeł transportowy oddany został do użytku 26 czerwca 2021 roku i otrzymał imię Jacka Graczyka, wieloletniego burmistrza Ustki.

(aktualność: lipiec 2021 r.)
Rok budowy
1878
Nazwa Lata obowiązywania
Stolpmünde 1878 - 1945
Ustka od 1945
Skrót telegraficzny
"Us"
Współrzędne geograficzne
54.5773067, 16.8565803
Wysokość
2 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
st. Ustka
Peron 1 1 256 m 0,76 m
Peron 2 2 256 m 0,76 m
4
p.o. Ustka Uroczysko
Peron 1 200 m 0,76 m
Kanały radiołączności
R6.png LK 405


Schemat stacji

Ustka2021.png

Schemat archiwalny (2008)

Ustka.gif


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Uroczyska.
Semafory wyjazdowe w kierunku Uroczyska.
Wyjazd w kierunku Uroczyska.
Dojście do peronów.
Perony, widok ogólny.
Dworzec.
Nastawnia kontenerowa.
Widok z wiaduktu w kierunku Uroczyska.
Dworzec, wejście od strony wiaduktu.
Wjazd od strony Uroczyska.
Przejazd kolejowy od strony Uroczyska.
Wyjazd w kierunku Uroczyska i na bocznicę portową.
Semafor wjazdowy na część stacyjną od strony Uroczyska.
Widok z peronu p.o. Ustka Uroczyska w kierunku stacji.
Przystanek Ustka Uroczysko.
Semafor zaporowy i początek bocznicy.
Przystanek Ustka Uroczysko, widok od strony końca linii.
Dworzec, nowa droga dojazdowa.
Perony, widok od strony Słupska.
Tory stacyjne, widok w kierunku Słupska.
Tory stacyjne, widok w kierunku peronów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Słupska.
Wjazd od strony Słupska.
Szlak w kierunku Słupska.
Semafor wjazdowy od strony Słupska.
Tarcza ostrzegawcza od strony Słupska.

Galeria zdjęć archiwalnych

Wyjazd w kierunku Słupska.
Widok spod nastawni w kierunku Słupska.
Szlak w kierunku Słupska.
Wjazd na stację.
Widok na perony.
Widok z wiaduktu na perony.
Widok na głowicę rozjazdową od strony bocznic.
Wjazd od strony bocznic.
Koniec sieci trakcyjnej na bocznicy.
Wejście do budynku dworca.
Ostatnia istniejąca kształtowa tarcza manewrowa.