Uherka

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uherka jest posterunkiem ruchu, pełniącym kilka funkcji. Na głównej linii jest to posterunek osłonny, zabezpieczający skrzyżowanie linii normalnotorowej z szerokotorową, a także bocznicowy - odgałęzia się tu bocznica jednostki wojskowej. W części szerokotorowej znajdują się tutaj 2 tory mijankowe (z których jeden jest obecnie nieużywany i zarośnięty), a także odgałęzia się jedna z bocznic. Posterunek zabezpiecza również dojazd do rampy przeładunkowej, która zlokalizowana jest wzdłuż szlaku Chełm - Uherka. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Uh", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W granicach posterunku znalazł się także przystanek osobowy Chełm Miasto, z którego wyjazd w kierunku Zawadówki zabezpieczają semafory wyjazdowe. Od strony Chełma znajduje się również nieczynna nastawnia "Uh1", obsługująca niegdyś przejazd na drodze wewnętrznej.


Rok budowy
1948
Nazwa Lata obowiązywania
Uherka od 1948


Schemat posterunku

Uherka 2015.png


Galeria zdjęć

Rejon posterunku Uherka
Nastawnia "Uh".
Semafory wjazdowe od strony Rejowca.
Rozjazdy, odgałęzienie bocznicy jednostki wojskowej.
Rozjazdy, widok w kierunku Rejowca.
Semafor wjazdowy z bocznicy jednostki wojskowej.
Bocznica jednostki wojskowej.
Widok w kierunku Rejowca.
Widok w kierunku Chełma.
Tarcza manewrowa Tm1, osłaniająca wjazd na tory normalne.
Wjazd na tory mijankowe.
Tor główny (101s) i zarośnięty tor mijankowy (103s).
Semafory wyjazdowe w kierunku Naftobazy.
Tor główny (101s) i zarośnięty tor mijankowy (103s).
Semafory wjazdowe od strony Chełma (tory normalne).
Semafory wyjazdowe w kierunku Chełma.
Odgałęzienie nieczynnej bocznicy.
Wjazd na tor do rampy.
Rampa, widok w kierunku Chełma.
Widok w kierunku Rejowca, w oddali nieczynna nastawnia "Uh1".
Semafor wjazdowy od strony Chełma.
Rejon p.o. Chełm Miasto
Peron p.o. Chełm Miasto, widok w kierunku Rejowca.
Peron, widok od strony Rejowca.
Semafory wyjazdowe w kierunku Rejowca.
Dworzec.