Tuplice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tuplice to dawna węzłowa, a obecnie pośrednia stacja, położona na odcinku z Żar do Forst. Z tą główną linią, w przeszłości krzyżował się tutaj lokalny ciąg Lubsko - Tuplice - Łęknica. Odcinek w kierunku Lubska został zamknięty dla ruchu pasażerskiego w 1990 roku, natomiast do Łeknicy - w 1996. Oba odcinki zostały również zamknięte dla ruchu towarowego. Na stacji w Tuplicach obie linie przebiegały niezależnie od siebie - ruch w kierunkach Łęknicy i Lubska obsługiwany był z peronów nr 1 i 2, z tzw. "małego dworca"; funkcjonował również peron 1a. Obecnie perony 1 i 2 są w znacznym stopniu zarośnięte, a tory rozebrane. Pozostały natomiast zabudowania dawnej jednostanowiskowej oraz dwustanowiskowej parowozowni. Linia w kierunku Lubska przechodziła nad linią do Forst istniejącym do dziś wiaduktem kolejowym.

Na linii nr 14 ruch pociągów dziś obsługiwany jest z 4 torów głównych, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach nr 3 i 4 (pomimo zamknięcia peronów 1 i 2 numeracja nie została zmieniona). Uzupełnieniem układu torowego jest kilka torów bocznych, z których dwa prowadzą do magazynu towarowego, placu oraz rampy. Na stacji znajdują się też liczne tory o charakterze wyciągowym oraz ochronnym. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Tp" oraz "Tp1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym. W przeszłości przy obecnym peronie nr 4 znajdował się budynek "dużego" dworca, który jednak uległ zniszczeniu i obsługa pasażerów dla obu linii przez szereg lat odbywała się z "małego dworca". Pomiędzy małym dworcem a peronami 3 i 4 do dziś funkcjonuje przejście podziemne pod całym układem torowym.


(aktualność: czerwiec 2016r.)
Rok budowy
1872
Nazwa Lata obowiązywania
Teuplitz 1872 - 1935
Teuplitz Reichsbahnhof 1936 - 1939
Teuplitz 1940 - 1945
Tuplice od 1945


Schemat stacji

Tuplice 2016 2.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok z peronu 1.
Tory stacyjne.
Wyjazd z toru nr 10 w kierunku granicy.
Semafory wyjazdowe w kierunku granicy.
Wjazd od strony granicy.
Nastawnia dysponująca.
Tory stacyjne, po prawej rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami na zewnątrz czworoboku, tzw. "Bäseler".
Wyjazd w kierunku granicy.
Dawna jednostanowiskowa lokomotywownia.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. 9 Maja.
Szlak w kierunku granicy, w oddali wiadukt drogowy a następnie kolejowy na zlikwidowanej linii do Lubska.
Dworzec, widok z peronu 4.
Perony 3 i 4.
Rampa.
Perony 3 i 4.
Miejsce po zburzonym dworcu.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sieniawy Żarskiej.
Ruina magazynu towarowego.
Wyjazd w kierunku Sieniawy Żarskiej.
Wjazd od strony Sieniawy.
Nastawnia wykonawcza.