Toruń Miasto

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Toruń Miasto, posiadający w PLK status stacji, pełni obecnie funkcje posterunku odgałęźnego. Znajdują się tutaj jedynie dwa tory główne zasadnicze, pomiędzy którymi znajduje się dwukrawędziowy peron, oraz żeberko ochronne. Od strony Torunia Głównego na terenie stacji znajduje się potężny, 5-przęsłowy most stalowy z jazdą dołem, nad rz. Wisłą. Dalej w kierunku Torunia Głównego linia biegnie po estakadzie nad terenem zalewowym. Od strony Torunia Wschodniego istnieje odcinek jednotorowy, który wymuszony jest brakiem skrajni w tunelu pod rondem Pokoju Toruńskiego. Tuż za nim zabudowane jest przejście na biegnący w głębokim przekopie dwutorowy szlak do Torunia Wschodniego. Posterunek posiada jedną nastawnię "TMi", która wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

W początkach istnienia toruńskiej kolei Toruń Miasto wyglądał zupełnie inaczej. Most na Wiśle był kolejowo-drogowy, jednotorowy: parzysta część była drogowa a nieparzysta kolejowa. Toruń Miasto posiadał co najmniej jeden tor odgałęziający się na stronę nieparzystą oraz bocznicę "Kolei Nadbrzeżnej" ze strony parzystej. Późniejsza rozbudowa o drugi tor szlakowy zupełnie zmieniła jego oblicze: na poszerzonym międzytorzu zbudowano obecny peron z przejściem podziemnym, od toru 1 odchodził tor boczny do istniejącej do dziś rampy ładunkowej, zaś od toru 2 odgałęziała się kilkakrotnie przebudowywana, dwupoziomowa (3 tory wyżej, na poziomie magazynów, jeden tor ładunkowy niżej, nad samym brzegiem Wisły) bocznica do nabrzeża wiślanego, tzw. "Kolej Nadbrzeżna". Późniejsze lata były mniej łaskawe dla stacji Toruń Miasto. Bocznicę z czasem zlikwidowano a elektryfikacja linii i związane z tym powiększenie skrajni wymogło przebudowę północnej głowicy stacyjnej. Odtąd w tunelu pod Rondem Pokoju Toruńskiego mieści się już tylko jeden tor. Wymieniono również semafory z kształtowych na świetlne. W 2005r. dokonano ostatniej znaczniejszej zmiany - zlikwidowano tor boczny prowadzący do rampy. Warto zaznaczyć, że odcinek od semaforów wjazdowych F1 i F2 do semaforów wyjazdowych B1 i B2 jest krótszy od obowiązującej na tej linii długości drogi hamowania. Co za tym idzie, ToF1 i ToF2 są oznaczone wskaźnikami W19, a semafory F1 i F2 wskaźnikami W20. Semafory A1 i A2 nie mają tarcz ostrzegawczych - ich funkcję pełnią semafory wyjazdowe ze stacji Toruń Główny.

aktualność: wrzesień 2011r.

Rok budowy
1871
Nazwa Lata obowiązywania
Thorn Stadt 1871 - 1920
Toruń Miasto 1920 - 1939
Thorn Stadt 1939 - 1945
Toruń Miasto od 1945


Schemat stacji

Torun Miasto nowy.png

Galeria zdjęć

Wjazd na stację od strony Torunia Wschodniego.
Wyjazd w kierunku Torunia Wschodniego.
Szlak w kierunku Torunia Wschodniego.
Semafory wjazdowe od strony Torunia Wschodniego.
Widok w kierunku Torunia Wschodniego.
Widok na peron.
Nastawnia "TMi".
Semafory wyjazdowe w kierunku Torunia Wschodniego.
Miejsce po torze bocznym.
Wiata nad peronem.
Budynek dworca, widok od strony torów.
Dworzec.
Budynek dworca, widok od strony ulicy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Torunia Głównego.
Semafory wjazdowe od strony Torunia Głównego.