Toruń Główny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Toruń Główny to stacja węzłowa, położona w lewobrzeżnej części miasta i nieco oddalona od ścisłego centrum. Krzyżują się na niej dwie, dwutorowe linie kolejowe - z Poznania do Skandawy oraz z Kutna do Piły. Uzupełnieniem układu linii jest dwutorowa łącznica z posterunku Nieszawka do Torunia, umożliwiająca zjazd w południowe perony stacji oraz obsługę przystanku Toruń Kluczyki. Na stacji istnieje wyraźny podział na część pasażerską i towarową oraz tory lokomotywowni i wagonowni.

Część pasażerska znajduje się we wschodniej części stacji i składają się na nią 4 perony (w sumie 7 krawędzi peronowych). Stacja ma układ wyspowy z dworcem, który rozdziela perony na północne i południowe. Dojazd do budynku dworca możliwy jest drogą od strony wschodniej, funkcjonuje także przejście podziemne, łączące perony północne z ulicą Kujawską. Dojście z budynku dworca do peronu 1 odbywa się natomiast poprzez przejście w poziomie szyn, zabezpieczone rogatkami. Jeszcze kilka lat temu znajdowały się tam stare, pędniowe napędy rogatkowe - obecnie posiadają one napędy elektryczne. Tuż za peronami znajdują się natomiast tory odstawcze dla składów pasażerskich.

Dalej na zachód od peronów funkcjonuje grupa ponad dwudziestu torów kierunkowo-odjazdowych, wraz z górką rozrządową. Górka rozrządowa wyposażona jest w system automatycznego sterowania rozrządem. Z górką rozrządową funkcjonuje natomiast grupa 5 torów przyjazdowych, obsługująca wjazd od strony Bydgoszczy. Ruch pociągów tranzytowych odbywa się po wydzielonych torach. Od torów bydgoskich odgałęzia się tu wspomniana łącznica w kierunku posterunku Nieszawka, natomiast tuż za odgałęzieniem znajdują się trzy perony przystanku osobowego Toruń Kluczyki. Przystanek ten na linii 18 znajduje się wewnątrz stacji, natomiast w obrębie łącznicy - już na szlaku.

Znaczną część stacji stanowią tory lokomotywowni Toruń Kluczyki, będącej w użytkowaniu Przewozów Regionalnych. Znajduje się tu duża, licząca 12 stanowisk lokomotywownia oraz wagonownia, użytkowana przez PKP Cargo. Znaczna część infrastruktury jest jednak nieużywana, m.in. stare nastawnie i obrotnice.

Stacja podzielona jest na dwa posterunki zapowiadawcze - "TrA" oraz "TrB". Pierwszy z nich obsługuje część pasażerską oraz połowę grupy kierunkowej, wraz z nastawnią "Tr1". Z obu nastawni obsługiwane są rogatki na przejazdach. Nie tak dawno funkcjonował również posterunek "P1", urządzony w dawnej nastawni, obsługujący rogatki na przejeździe, których sterowanie przekazano do nastawni dysponującej. Drugi z posterunków - "TrB" obsługuje pozostałą, zachodnią część stacji. Wszystkie nastawnie wyposażone są w urządzenia przekaźnikowe. W budynku nastawni "TrB" urządzona jest także nastawnia rozrządowa "Trg". Na górce rozrządowej urządzony jest także posterunek ustawiacza "P13". Wszystkie rozjazdy w rejonie lokomotywowni i wagonowni są natomiast nastawiane ręcznie przez ustawiaczy lub drużynę manewrową.


Rok budowy
1861
Nazwa Lata obowiązywania
Thorn 1861 - 1900
Thorn Hauptbahnhof 1901 - 1909
Thorn Vorstadt 1909 - 1915
Thorn Hauptbahnhof 1916 - 1920
Toruń Dworzec Główny 1920 - 1922
Toruń Przedmieście 1923 - 1936
Toruń Główny 1937 - 1939
Thorn Hauptbahnhof 1939 - 1945
Toruń Główny od 1945


Schemat stacji

schemat stacji

Galeria zdjęć

Wjazd od strony Torunia Miasta.
Wyjazd w kierunku Kutna.
Wjazd od strony Torunia Miasta.
Widok z dawnego posterunku P1 w kierunku Kutna i Torunia Miasta.
Wjazd na północną stronę stacji.
Wiadukt przy dojeździe do stacji.
Przejście na perony północne.
Dawny posterunek P1.
Przejście na peron 1. Obecnie stare rogatki zostały już zastąpione nowymi, z napędami elektrycznymi.
Nastawnia Tr1 od strony Kutna.
Dworzec.
Dworzec i peron 2.
Dworzec, widok od frontu.
Droga dojazdowa do dworca.
Tory postojowe za peronami w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe w kierunku TrB.
Nastawnia TrA.
Tory grupy kierunkowej.
Nastawnia Trg.
Nastawnia TrB i Trg.
Tory grupy kierunkowej.
Górka rozrządowa.
Perony przystanku Toruń Kluczyki.
Semafory drogowskazowe i wjazdowy z kierunku Nieszawki w okolicy p.o. Kluczyki.
Peron przystanku Toruń Kluczyki.
Lokomotywownia, widok z wieży ciśnień.
Obrotnica, widok z dawnej nastawni.
Obrotnica, w tle wagonownia PKP Cargo.
Tory trakcyjne.
Tory postojowe.
Nieruchome, kształtowe tarcze manewrowe na torach lokomotywowni.
Wagonownia.
Lokomotywownia, widok od zachodu.
Lokomotywownia.
Dawna nastawnia Tr15.
Wjazd od strony Nieszawki (linia nr 353).
Wiadukt nad dawną drogą wewnętrzną.
Wyjazd w kierunku Cierpic.
Wjazd od strony Cierpic.
Ruiny dawnego posterunku.
Wjazd od strony Cierpic.