Tomaszów Mazowiecki

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tomaszów Mazowiecki jest czterokierunkową stacją węzłową, na której dwutorowa linia z kierunku Koluszek przechodzi w dwie linie jednotorowe: niezelektryfikowaną do Skarżyska przez Opoczno oraz zelektryfikowaną do Radomia przez Radzice. Odgałęzia się tu także krótka, jednotorowa linia do Spały. Stacja posiada dość rozbudowany układ torowy, składający się z 8 torów głównych. Swój początek ma tu kilka bocznic, z których część jest nadal eksploatowana. Użytkowane są także place ładunkowe i rampa w obrębie stacji, a magazyn towarowy i wokół niego wydzierżawione i użytkowane jako bocznica stacyjna. Do obsługi ruchu pasażerskiego służą dwa perony, posiadające w sumie trzy krawędzie. Za peronem wyspowym znajduje się tor odstawczy, służący postojowi składów EZT - na stacji kończy bieg większość pociągów osobowych, kursujących z kierunku Koluszek. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Tm", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. W obrębie północnej głowicy rozjazdowej funkcjonuje strażnica przejazdowa, obsługująca rogatki przejazdowe (ulica Spalska). W północnej głowicy rozjazdowej znajduje się kamera TVU, służąca jako SKP, a obok niej posterunek SKP. Budynek dworca, choć pozbawiony czynnej kasy biletowej, jest siedzibą dyżurnego peronowego.


Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Tomaszów 1885 - 1915
Tomaszow 1915 - 1918
Tomaszów 1918 - 1926
Tomaszów Mazowiecki 1927 - 1939
Tomaszow Mazowiecki 1939 - 1944
Tomaschow 1944 - 1945
Tomaszów Mazowiecki od 1945


Schemat stacji

Tomaszow Mazowiecki.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony podjazdu.
Peron 2.
Peron 1.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Wjazd od strony Skrzynek.
Widok z peronu 2 w kierunku Opoczna i Brzustowa.
Tor odstawczy za peronem 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Opoczna i Brzustowa.
Strażnica przejazdowa nr 5.
Semafor wjazdowy od strony Spały.
Tarcza ostrzegawcza od strony Spały.
Nastawnia dysponująca "Tm".
Wieża ciśnień.
Dawna nastawnia i tor nr 26.
Wjazd na tory towarowe.
Tory boczne, odgałęzienie bocznicy.
Plac ładunkowy przy torze nr 18.
Semafory wyjazdowe w kierunku Skrzynek.
Semafory wyjazdowe z torów 1, 2, 3 w kierunku Skrzynek.
Nieużywana bocznica.
Wyjazd w kierunku Skrzynek.
Suwnica nad torem 12.
Przejazd i strażnica nr 5.
Rampa przy torze nr 7.