Terespol

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Terespol jest jedną z kilku polskich stacji granicznych z Białorusią. Do stacji tej dochodzi dwutorowa, zelektryfikowana linia o normalnym prześwicie (z Warszawy Centralnej) oraz jednotorowa z Małaszewicz - szerokotorowa i niezelektryfikowana. W części normalnotorowej znajdują się kolejno: grupa torów towarowych, złożona z kilku torów dodatkowych, a następnie grupa torów pasażerskich. Co ciekawe, żaden z torów głównych zasadniczych nie posiada krawędzi peronowej. Za peronami znajdują się tory odstawcze: trzy dłuższe dla składów wagonowych i EZT oraz dwa krótsze, dla pojazdów trakcyjnych. W części szerokotorowej znajdują się tylko 2 tory główne, połączone w środku przejściem rozjazdowym. Uzupełnieniem tego układu jest jeden tor odstawczy. Za stacją tory normalne i szerokie przechodzą w dwa szlaki: do stacji Парк Буг (Park Bug) oraz Zareczyca. Biegną one do dwóch osobnych mostów granicznych i oba przed nimi przechodzą w splot torów normalnego z szerokim. Co ciekawe, semafory wjazdowe po torze szerokim i normalnym od strony południowego mostu posiadają wspólną tarczę ostrzegawczą. Stacja w Terespolu nie pełni funkcji przestawczych ani przeładunkowych - wagony pasażerskie przestawiane są w Brześciu, natomiast funkcje przeładunkowe pełni m.in. największy polski "suchy port" - Małaszewicze oraz zespół przyległych do niego rejonów przeładunkowych. Obsługa podróżnych odbywa się z trzech peronów - jednokrawędziowego przy budynku dworca oraz dwóch dwukrawędziowych, z których jeden został zmodernizowany w ramach modernizacji przejścia granicznego. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest łącznie przez 5 nastawni; dwie dysponujące "TrA" i "TrB" oraz wykonawcze "Tr1", "Tr2" i "Tr11". Wszystkie z wyjątkiem "Tr1" (urządzenia mechaniczne scentralizowane) posiadają urządzenia mechaniczne kluczowe.


Rok budowy
1867
Nazwa Lata obowiązywania
Terespol 1867 - 1926
Terespol n. Bugiem 1926 - 1936
Terespol 1937 - 1939
Terespol (Bug) 1940 - 1944
Terespol 1944 - 1946
Terespol n. Bugiem 1947 - 1948
Terespol od 1949

Schemat stacji

Terespol.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony ulicy.
Dworzec, widok od strony ulicy.
Dworzec międzynarodowy.
Przejazd kolejowy od strony Małaszewicz.
Nastawnia "Tr1".
Wyjazd w kierunku Małaszewicz.
Dworzec, widok od strony torów.
Zmodernizowany peron 3.
Wyjazd z peronów w kierunku Małaszewicz.
Peron 2.
Peron 1.
Tory 151 i 152.
Nastawnia "TrA".
Wjazd w perony od strony Małaszewicz.
Nastawnia "TrB".
Skrzyżowanie toru normalnego z szerokim i wyjazd w kierunku Zaręczycy.
Wjazd w tory stacyjne od strony Brześcia.
Widok w kierunku Brześcia Centralnego.
Tory szerokie w rejonie nastawni "TrB".
Tory odstawcze dla pojazdów trakcyjnych.
Nastawnia "Tr11".
Perony, widok od strony Brześcia.
Nastawnia "Tr2" w budynku dworca.