Tczew

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tczew to jedna z większych stacji węzłowych, zlokalizowana w północnej części Polski. Powstała w 1852 roku, gdy doprowadzono tutaj linie kolejowe z Gdańska i Bydgoszczy. Druga z nich była elementem słynnej Pruskiej Królewskiej Kolei Wschodniej Ostbahn, łączącej docelowo Berlin z Królewcem. W 1857 roku uruchomiono jej dalszy odcinek w kierunku Malborka, poprzez nowy, jednotorowy most na Wiśle. Dalszy rozwój Tczewa przyniosła budowa dwutorowej linii z Chojnic, będącej skrótem Ostbahnu - jej oddanie do użytku przypadło na rok 1873. W związku ze stale zwiększającym się ruchem pociągów istniejąca przeprawa przez Wisłę przestała wystarczać - w 1891 roku zbudowano więc nowy, dwutorowy most służący do dziś. Stacja posiadała wówczas układ widłowy - dworzec znajdował się w miejscu obecnej łącznicy nr 732 oraz torów wyjazdowych 201 i 202 w kierunku Malborka, natomiast w miejscu dzisiejszych peronów znajdowała się grupa torów towarowych.

Kolejnym etapem rozwoju węzła tczewskiego była budowa stacji rozrządowej Zajączkowo Tczewskie, zlokalizowanej na północ od stacji w Tczewie. Do 1916 roku oddano dwutorowe połączenie Zajączkowa z Tczewem oraz tzw. "tor królewiecki", umożliwiający ominięcie stacji przez pociągi jadące z kierunku Malborka (obecna łącznica nr 728). W 1917 roku oddano natomiast obwodnicę ze stacji w Górkach, na którą kierowano pociągi towarowe od strony Bydgoszczy.

Po zakończeniu I wojny światowej Tczew stał się stacją graniczną pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem. Większe zmiany w układzie torowym jednak nie nastąpiły - istniejący układ torowy stał się kłopotliwy dla prowadzenia m.in. pociągów pospiesznych w relacji Warszawa - Gdynia (kursujących wówczas liniami z Bydgoszczy do Gdańska), dla których konieczna była zmiana czoła pociągu, połączona z przestawianiem składu z jednej strony peronów na drugą. Przez stację kursowały też tranzytowe pociągi z III Rzeszy do Prus Wschodnich.

II wojna światowa spowodowała kolejną zmianę granic i ulokowała Tczew na ważnym szlaku, którym prowadzone były ciężkie pociągi towarowe z węglem do portu gdańskiego. W ramach odbudowy ze zniszczeń wojennych stacja została całkowicie przebudowana - perony zlokalizowano w jej północnej części. Po dawnym dworcu pozostała obecnie jedynie łącznica stacyjna oraz kilka torów bocznych. Nowa stacja została zlokalizowana w ciągach Bydgoszcz - Gdańsk oraz Malbork - Gdańsk. Nowe perony połączono charakterystycznym przejściem nadziemnym z budynkiem dworca.

Nowy układ torowy stacji był gotowy do przyjęcia pociągów z Warszawy do Gdańska, prowadzonych nową trasą przez Działdowo, Iławę i Malbork. Nowe perony znalazły się jednak za dość ciasnym łukiem od strony Malborka, a układ rozjazdów spowodował konieczność ograniczania prędkości do 40 km/h. Istniejąca, osłabiona konstrukcja mostu powodowała również konieczność ograniczania prędkości.

Z tych wszystkich powodów w 2009 roku rozpoczęła się przebudowa stacji i przyległych szlaków, realizowana w ramach przebudowy linii z Warszawy do Gdańska. Południowa głowica rozjazdowa została przebudowana tak, by umożliwić wjazd pociągów z kierunku Malborka z prędkością do 60 km/h - na tyle pozwala również most wiślany, po przeprowadzeniu na nim prac remontowych. Linię z kierunku Bydgoszczy przeprowadzono przez stację na wprost do Zajączkowa, co umożliwia sprawną jazdę pociągów towarowych. Wyjazd w kierunku Gdańska z torów 2 i 5 zaprojektowano natomiast z prędkością maksymalną, która w obrębie stacji wynosi 100 km/h. Bez zmian pozostały natomiast wyjazdy w kierunku Malinowa i południowa łącznica stacyjna. Większość torów poddano wymianie nawierzchni, zmodernizowano również perony i dojście do nich, budując dodatkowe windy dla osób niepełnosprawnych. Zbudowano nową nastawnię "Tw", która po kilku latach działania steruje również stacją w Pszczółkach. Przed budynkiem dworca powstał natomiast (realizowany przez miasto) nowy dworzec autobusowy, który w świetny sposób integruje kolej z komunikacją miejską i regionalną.

(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1852
Nazwa Lata obowiązywania
Dirschau 1852 - 1920
Tczew 1920 - 1939
Dirschau 1939 - 1945
Tczew od 1945
Skrót telegraficzny
"Tw"
Współrzędne geograficzne
54.0950156, 18.7922468
Wysokość
18 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 10 280 m 0,76 m
Peron 2 8 300 m 0,76 m
6
Peron 3 2 412 m 0,76 m
1
Peron 4 5 420 m 0,76 m
7


Schemat stacji

schemat stacji

Galeria zdjęć

Strona północna (część pasażerska stacji)
Dworzec, widok od strony torów.
Widok z wiaduktu ul. Mostowa w stronę peronów.
Widok ogólny na perony od strony południowej.
Peron nr 4.
Peron nr 3, na dalszym planie peron nr 2.
Widok ogólny na perony i przejście nadziemne.
Widok z peronów w kierunku Malborka i Bydgoszczy.
Nastawnia "Tw".
Widok z nastawni w kierunku środkowej głowicy.
Widok z nastawni w kierunku Gdańska.
Dworzec, widok od strony miasta.
Widok ogólny na perony i przejście od strony Gdańska.
Dawny budynek ekspedycji towarowej.
Nieużywana wieża wodna.
Semafory wyjazdowe w kierunku północnym.
Widok na perony 1 i 2 od strony Gdańska.
Widok na perony 3 i 4 od strony Gdańska.
Tory towarowe 9 - 15.
Północna głowica rozjazdowa.
Nieużywana nastawnia.
Północna głowica rozjazdowa.
Wyjazd w stronę Gdańska LK 9.
Wyjazd w stronę Chojnic (LK 203) oraz Zajączkowa (LK 728).
Wjazd na stację od strony Chojnic.
Plac składowy i tor 109.
Przejście trasy Chojnickiej nad liniami do Gdańska i Zajączkowa.
Semafory wjazdowe od strony Chojnic.
Masywny wiadukt linii Chojnickiej nad ul. Malinowską.
Wjazd na stację od strony Gdańska.
Wyjazd w kierunku Zajączkowa i Malinowa.
Wjazd od strony Zajączkowa.
Semafor wjazdowy od strony Malinowa.
Widok w stronę Malinowa.
Widok w stronę Gdańska.
Bezkolizyjne skrzyżowanie LK 728 i LK 9.
Szereg wiaduktów nad ul. Malinowską - kolejno LK 726, 9, 728.
Widok od strony Gdańska i Zajączkowa w kierunku Tczewa.
Semafor wjazdowy z LK 728.
Semafory wjazdowe z LK 9.
Semafory wjazdowe z LK 726.
Strona wschodnia (wjazd z Malborka i łącznica 732)
Wyjazd w kierunku Malborka.
Semafory wjazdowe od strony Malborka.
Wjazd na stary most od strony Malborka.
Stary most, porównanie przęsła powojennego i oryginalnego.
Stary most, przęsło nurtowe.
Nowy most, widok w stronę Malborka.
Widok z mostu w stronę Tczewa.
Wjazd na nowy most od strony Tczewa.
Wjazd na stary most od strony Tczewa.
Rozgałęzienie LK 9 i LK 732, miejsce po starym dworcu.
Widok ogólny na oba tczewskie mosty.
Grupa torów odstawczych nr 400.
Grupa torów odstawczych nr 500 zajęta przez tabor techniczny.
Kanał rewizyjny na torze 524.
Semafory wyjazdowe w stronę Malborka.
Semafory drogowskazowe H w kierunku części pasażerskiej.
Semafor wyjazdowy F z LK 732 w stronę Malborka.
Tor LK 732, z prawej bocznica PKP Energetyka.
Wiadukt na ul. Obrońców Westerplatte.
Bocznica ISE Tczew - tory 149 i 149a.
Semafor wyjazdowy B z LK 732 w stronę Bydgoszczy.
Strona południowa (wjazd z Bydgoszczy)
Widok z wiaduktu ul. Wojska Polskiego w stronę Bydgoszczy.
Semafory wjazdowe od strony Bydgoszczy.
Rozwinięcie torów ładunkowych z numerami 300.
Wjazd od strony Bydgoszczy.
Place ładunkowe przy torach z numerami 300.
Odgałęzienie LK 732 od strony Bydgoszczy.
Zabudowania dawnej parowozowni (okrąglak) oraz zrujnowana nastawnia.
Dawne zaplecze warsztatowe parowozowni.
Semafor wyjazdowy C2 w stronę Bydgoszczy.
Rampa ładunkowa.
Północny rozplot torów ładunkowych.
Semafory drogowskazowe G w kierunku części pasażerskiej.
Łuk wjazdowy od strony Bydgoszczy o małym promieniu.
Kanał oczystkowy.
Ruiny zasieków węglowych.
Obrotnica i hala parowozowa.
Obrotnica i hala parowozowa.
Budynek administracyjny parowozowni, prawdopodobnie dyspozytornia.
Widok ogólny na teren parowozowni wachlarzowej.
Nieużywana rampa w sąsiedztwie toru 543.
Wiadukt ul. 1 Maja, widok w stronę Malborka.
Środkowa głowica rozjazdowa, widok w stronę Peronów.
Łuk w kierunku Bydgoszczy.
Rozejście linii 9 i 131.
Rozejście linii 9 i 131.