Tarnów Wschodni

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tarnów Wschodni to posterunek odgałęźny, na którym niegdyś rozpoczynał się obszar działania Lokalnego Centrum Sterowania w Woli Rzędzińskiej. Odgałęzia się tutaj jednotorowa łącznica do stacji Tarnów Filia. Układ torowy posterunku stanowią 4 rozjazdy, z których dwa to przejście zwronicowe w torach linii 91, a dwa to odgałęzienie łącznicy (z żeberkiem ochronnym). Dawniej rozpoczynała się tutaj także bocznica do podstacji trakcyjnej, która została jednak zlikwidowana. Posterunek posiadał nastawnię, która wyposażona była w urządzenia przekaźnikowe. Przez szereg lat nie była ona jednak obsadzona, gdyż sterowanie odbywa się z nastawni "WR" przy pomocy urządzeń komputerowych. Od strony Tarnowa znajdował się przejazd obsadzony dróżnikiem.

W latach 2013-2018 dokonano kompleksowej przebudowy linii kolejowej w rejonie posterunku Tarnów Wschodni, związanego z modernizacją ciągu E20. Największe zmiany nastąpiły w przebiegu linii kolejowej - dzięki korektom łuku możliwe było podniesienie prędkości z 80 do 100 km/h. Sam posterunek został przesunięty około 350 metrów na wschód, przy czym układ rozjazdów pozostał bez zmian - dokonano jedynie wymiany rozjazdów na nowe, umożliwiające jazdę z prędkością do 60 km/h w kierunku zwrotnym. Sterowanie przeniesiono tym razem do stacji Tarnów, nie włączając jednak samego posterunku w jej granice - w dalszym ciągu jest to osobny posterunek.

(aktualność: listopad 2018 r.)
Rok budowy
1893
Nazwa Lata obowiązywania
Tarnów Wschodni 1893 - 1939
Tarnow Ost 1939 - 1945
Skrót telegraficzny
"TW"
Współrzędne geograficzne
50.0083094, 21.0032526
Wysokość
205 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak


Schemat posterunku

Tarnow Wschodni.png

Schemat archiwalny (2010)

Tarnow Wschod.png

Galeria zdjęć

Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Woli Rzędzińskiej.
Semafory wjazdowe od strony Woli Rzędzińskiej.
Początek łącznicy w kierunku Tarnowa Filii.
Szlak w kierunku Tarnowa i Tarnowa Filii.

Galeria zdjęć archiwalnych

Nastawnia.
Odgałęzienie łącznicy.
Przejazd kolejowy.
Wyjazd w kierunku Woli Rzędzińskiej.
Semafory wjazdowe od strony Tarnowa.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wjazdowe od strony Dębicy.
Wjazd od strony Dębicy.