Tarnów Filia

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tarnów Filia to stacja o charakterze rozrządowym, położona na południowych krańcach miasta. Posiada obecnie grupę 4 torów dodatkowych tranzytowych oraz kilkunastu torów, służących do przyjmowania, rozrządzania i odprawiania pociągów towarowych. Za grupą torów, po stronie zachodniej znajduje się górka rozrządowa, wyposażona w automatyczny system sterowania z rozrządem oraz wagonownia, wykorzystywana przez PKP Cargo. Stacja posiada również połączenie z lokomotywownią, jaka znajduje się pomiędzy nią oraz główną stacją w Tarnowie. Po jej parzystej stronie znajduje się kilka bocznic, obecnie nieużywanych. Ze stacji wyjechać można zarówno w kierunku stacji Tarnów (poprzez dwa tory - szlakowy oraz manewrowy, użytkowany awaryjnie w ruchu pociągowym) oraz dawnego posterunku Tarnów Wschodni, poprzez łącznicę. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "TF", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Rozrząd oraz ruch pociągów z torów dodatkowych prowadzony jest z nastawni "TF11". Na stacji nie ma czynnych krawędzi peronowych, jednak przy wyjeździe w kierunku Kłokowej znajduje się nieużywany przystanek Tarnów Południowy. Ciekawostką jest fakt, że położenie stacji Tarnów względem Filii wymusza jazdę po łuku o małym promieniu, z prędkością do 30 km/h.
(aktualność: wrzesień 2018 r.)
Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Tarnów Filia 1876 - 1939
Tarnow Filia 1939 - 1945
Tarnów Filia od 1945
Skrót telegraficzny
"TF"
Współrzędne geograficzne
49.9986981, 20.9775293
Wysokość
200 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak


Schemat stacji

Tarnow Filia.png

Galeria zdjęć

Tory stacyjne, nastawnia "TF".
Semafory wyjazdowe w kierunku Tarnowa.
Głowica rozjazdowa, w prawo łącznica w kierunku dawnego podg Tarnów Wschód.
Tory stacyjne.
Wjazd na tory stacyjne od strony Kłokowej.
Łuk wjazdowy od strony Kłokowej, po lewej tarcze rozrządowe.
Wjazd od strony Kłokowej, rozjazd łukowy.
Semafor wjazdowy od strony Kłokowej.
Tarcza ostrzegawcza od strony Kłokowej.