Szymankowo

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szymankowo to niewielka stacja węzłowa, położona na Żuławach. Jednocześnie jest to już jedyny (po likwidacji Lisewa) posterunek ruchu pomiędzy Malborkiem, a Tczewem. Stacja do czasu modernizacji posiadała 6 torów głównych, z których 3 znajdowały się przy peronach - jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym wyspowym. Pomiędzy peronami znajdowały się dwa tory towarowe. Za peronami po stronie północnej zlokalizowane były się tory boczne - przy placu ładunkowym oraz rampie. Istniejący układ torowy stacji spowodowany był i jest rozstawem torów głównych na szlakach, który wynosi ponad 10 metrów - wszystko z powodu braku odpowiedniej nośności gruntów. Na stacji odgałęzia się także krótka, jednotorowa linia do Nowego Dworu, czynna do niedawna w ruchu towarowym - oprócz niego odbywają się na niej tylko okazjonalne przewozy pasażerskie. Ruch pociągów na stacji prowadzony był przez nastawnie "Sz" i "Sz1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną.

Stacja w latach 2012-2014 została kompleksowo zmodernizowana - prace, realizowane w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia miały wielobranżowy charakter. W układzie torowym zaszły niewielkie zmiany - z dwóch torów, zrealizowanych pomiędzy torami głównymi zasadniczymi linii nr 9 pozostał tylko jeden; likwidacji uległa też większość torów bocznych. Całkowicie na nowo uformowano natomiast nowe głowice rozjazdowe, które umożliwiają przejazd z prędkością 100 km/h pomiędzy torami linii nr 9 oraz 60 km/h na tory główne dodatkowe. Zmodernizowano również perony, które podwyższono do wysokości 76 cm powyżej główki szyny. Likwidacji uległ przejazd kolejowy we wschodniej głowicy rozjazdowej. Dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zastąpione zostały przez komputerowe, obsługiwane z dotychczasowej nastawni "Sz", która przeszła kompleksowy remont. Docelowo stacja sterowana będzie z LCS Malbork. Obecnie (maj 2015) trwają jeszcze prace, związane z przedłużeniem przejścia podziemnego na północną stronę miejscowości.


Rok budowy
1857
Nazwa Lata obowiązywania
Simonsdorf 1857 - 1945
Szymankowo od 1945


Schemat stacji

Szymankowo 2015a.png

Schemat archiwalny (2011)

Szymankowo old.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Semafor wyjazdowy z toru 4 w kierunku Tczewa, tor do rampy.
Widok z peronu 2 w kierunku Tczewa, niski semafor wyjazdowy.
Perony.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok z kładki na perony i tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tczewa.
Nastawnia.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Widok z peronu 2 w kierunku Malborka.
Widok ogólny w kierunku peronów.
Wjazd na tor boczny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Malborka.
Semafor wjazdowy od strony Nowego Dworu Gdańskiego.
Wjazd od strony Malborka.
Wjazd od strony Malborka.
Szlak w kierunku Malborka.
Tarcza ostrzegawcza od strony Nowego Dworu Gdańskiego.
Semafory wjazdowe od strony Malborka.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Wjazd od strony Tczewa.
Nastawnia wykonawcza.
Nastawnia dysponująca.
Perony.
Peron 2.
Widok w kierunku Malborka.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Wyjazd w kierunku Malborka.
Tarcze ostrzegawcze od strony Malborka, w oddali semafory wjazdowe.