Szczytno

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szczytno to stacja węzłowa, na której kończy się jednotorowa linia kolejowa z Ostrołęki. W przeszłości rozpoczynała się tu również linia w kierunku Biskupca Reszelskiego - obecnie jest ona nieprzejezdna, a do niedawna w rejonie stacji pozostawał niewielki fragment toru, wraz z semaforem wjazdowym. Szczytno posiada dość rozbudowany układ torowy - stanowi go 7 torów głównych, z których 4 posiadają krawędź peronową. Stanowi to dość dobitnie o znaczeniu tej stacji, która niestety zmniejszała się na przestrzeni mijających lat.

Stacja została przebudowana w ramach modernizacji linii kolejowej Olsztyn - Szczytno - Szymany. W pierwszym etapie zasadniczo nie zmieniono układu torowego, skupiając się na wymianie nawierzchni torowej części torów oraz przebudowie peronu 2. W etapie drugim dokonano likwidacji części nieużywanych torów, a niektóre rozjazdy wyłączone z eksploatacji zamknięto. Na zredukowany układ torowy zabudowano nowe, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które umiejscowiono w dawnej nastawni wykonawczej "Sz1". Nastawnia ta obsługuje rogatki na 5 przejazdach kolejowych i jednym przejściu dla pieszych. Pomiędzy 1 a 2 etapem ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "Sz" i "Sz1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. W obrębie stacji znajdowała się również strażnica przejazdowa, która wraz z nastawniami obsługiwała 5 przejazdów kolejowych. Drugi etap obejmował również zabudowę rogatek na przejściu dla pieszych. Uruchomiono także LCS Szczytno, obejmujące sterowaniem stacje Marcinkowo, Pasym oraz Szymany.

Kolejne prace modernizacyjne zostały zrealizowane w latach 2018-2020 i obejmowały przebudowę peronu 1, który wykonano jednak w innym standardzie (wyższy, inna nawierzchnia) niż peron 2. Przebudowano dalszy odcinek linii w kierunku Ełku. Zasięg LCS Szczytno rozszerzono o stacje Spychowo, Pisz oraz Drygały.

(aktualność: czerwiec 2020 r.)
Rok budowy
1883
Nazwa Lata obowiązywania
Ortelsburg 1883 - 1945
Szczytno od 1945
Skrót telegraficzny
"Sz"
Współrzędne geograficzne
53.5604836, 20.9976676
Wysokość
144 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 4 120 m 0,76 m
6
Peron 2 2 200 m 0,55 m
1


Schemat stacji

Szczytno2020 new.png

Schemat archiwalny (2017)

Szczytno new.png

Schemat archiwalny (2014)

Szczytno.png

Galeria zdjęć (2017)

Perony 1 i 2.
Peron nr 1 po przebudowie.
Widok w kierunku Olsztyna z peronu 1.
Widok w kierunku Ełku.

Galeria zdjęć (2017)

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd od strony Olsztyna.
Nastawnia - LCS.
Wjazd od strony Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Szyman - droga rozjazdowa.
Przejście do peronu, zabezpieczone rogatkami.
Widok w kierunku Ełku.
Dworzec.
Perony.

Galeria zdjęć archiwalnych (2014)

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ełku.
Rampa przy torze bocznym.
Widok ogólny od strony Ełku.
Wyjazd w kierunku Ełku.
Wjazd w tory stacyjne od strony Ełku.
Dojazd do rampy ładunkowej od strony Ełku.
Wyjazd w kierunku Ełku.
Szlak w kierunku Ełku.
Semafory wjazdowe od strony Ełku i Biskupca Reszelskiego.
Przejazd w ciągu ulicy Władysława IV.
Nastawnia dysponująca.
Tory stacyjne, widok od strony Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Olsztyna i Ostrołęki.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Nastawnia wykonawcza.
Widok ogólny od strony Olsztyna.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Jana Kochanowskiego na linii do Ostrołęki.
Semafor wjazdowy od strony Ostrołęki.
Wieża ciśnień.
Obrotnica.
Wjazd od strony Olsztyna i Ostrołęki.
Wjazd na tory dawnej lokomotywowni.
Wjazd od strony Olsztyna.
Dworzec, widok od podjazdu.