Szczutowo

Z Semaforek
Szczutowo to dawna stacja pośrednia, położona na odcinku Brodnica - Sierpc. Pierwotnie posiadała ona 3 tory główne, z których dwa znajdowały się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Uzupełnieniem układu były 2 tory boczne, prowadzące do drogi dojazdowej (ładunkowej) oraz rampy z niewielkim magazynem towarowym. Ostatnie pociągi pasażerskie na stacji zatrzymały się 3 kwietnia 2000 roku. Stacja została zamknięta dla potrzeb technicznych - zlikwidowano sygnalizację, a na potrzeby ładunkowo udostępniono jedynie tory nr 3 i 5, na których działa skład węgla firmy Energo Sp. z o.o. Zburzony został budynek dworca, zachowała się natomiast nastawnia wykonawcza od strony Sierpca.

W 2021 roku przeprowadzono naprawę główną części szlaku Sierpc - Brodnica. Prace te były skoordynowane z przywróceniem kursowania pociągów pasażerskich, a konkretnie 1 pary pociągów z Gdyni do Katowic. W ramach prac zlikwidowano rozjazdy prowadzące na tor nr 2 oraz odcięto wjazd na tor nr 5 od strony Sierpca. Pociąg ten nie zatrzymuje się jednak w Szczutowie.

(aktualność: maj 2023 r.)
Rok budowy
1937
Nazwa Lata obowiązywania
Szczutowo 1937 - 1939
Schutowo 1940
Schutowo (Westpreussen) 1941
Szczutowo 1942
Schüttau 1943 - 1945
Szczutowo od 1945
Skrót telegraficzny
ex "St"
Współrzędne geograficzne
52.9359343, 19.5633101
Wysokość
124 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 158 m 0,30 m
Peron 1 2 300 m 0,30 m
Kanały radiołączności
R4.png LK 33


Schemat ładowni

Sztutowo.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć

Film z przelotu


Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie