Szczecinek

Z Semaforek
Szczecinek jest pięciokierunkową stacją węzłową o rozbudowanym układzie torowym. Przez stację przechodzi częściowo dwutorowa linia kolejowa z Chojnic do Runowa Pomorskiego, której drugi tor rozpoczyna się właśnie tutaj, natomiast szlak z Czarnego jest jednotorowy. W jednym poziomie krzyżuje się ona z linią nr 405 Piła Główna - Słupsk - Ustka, a także rozpoczyna się tu jednotorowa linia do Kołobrzegu przez Białogard. Stacja posiada jedną zasadniczą grupę torów, na której znajduje się 5 torów pasażerskich, położonych przy 3 peronach. Perony te połączone są z budynkiem dworca przez przejście podziemne, funkcjonuje też służbowe przejście z poziomie szyn. W przeszłości funkcje pasażerskie pełnił również tor nr 9, jednak jego funkcje zostały ograniczone do celów odstawczych. Na południe od peronów zlokalizowano część towarową, na którą sklada się 6 torów głównych dodatkowych. Za torami towarowymi zlokalizowana jest lokomotywownia, użytkowana obecnie przez PKP Cargo. Część torów lokomotywowni została zlikwidowana w związku z budową hal i zakładów produkcyjnych, znajdujących się w tej części miasta, jak np. Kronospan, Rolchem, Tvilum Poland czy Silva. Do zakładów tych prowadzą bocznice, zapewniające względnie duży ruch towarowy i manewrowy w obrębie stacji. Od strony Słupska znajduje się niewielka grupa torów porządkowych, na którą niegdyś prowadzony był rozrząd wagonów z toru nr 76. Na przedłużeniu tej grupy znajdują się obecnie tory bocznicowe Kronospanu przy placach ładunkowych - sama grupa służy m.in. prowadzeniu prac manewrowych i wymianie wagonów z tej grupy. Po drugiej stronie torów głównych zasadniczych znalazła się z kolei przede wszystkim ogólnoładunkowa część stacji, z rampą i placem.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Sk", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Od strony Piły i Złocieńca znajduje się natomiast posterunek SKP. Przeprowadzona w latach 80. elektryfikacja węzła w Szczecinku, w zakresie linii kolejowych nr 404 i 405, znacząco zmieniła hierarchię linii w węźle - od tego czasu głównym stał się ciąg zelektryfikowany, co spowodowało przeniesienie funkcjonującego dotychczas po odcinku do Słupska ruchu dalekobieżnego na trasę przez Grzmiącą. We wschodniej części stacji zlokalizowano bocznicę PKP Energetyka, a tuż za nią - podstację trakcyjną. Sama stacja w Szczecinku nie przechodziła od czasu elektryfikacji żadnych istotnych prac modernizacyjnych. Prace prowadzone były na liniach w kierunku Słupska i Runowa Pomorskiego, jednak nie obejmowały samej stacji. Większe remonty prowadzono jedynie w układzie torów bocznicowych, co miało związek z budową nowych zakładów. W ostatnich latach, w części pasażerskiej przeprowadzono jedynie montaż wind w przejściu podziemnym, co miało za zadanie poprawić komunikację podróżnych.


(aktualność: lipiec 2022 r.)
Rok budowy
1878
Nazwa Lata obowiązywania
Neustettin 1878 - 1945
Szczecinek od 1945
Skrót telegraficzny
"Sk"
Współrzędne geograficzne
53.6958603, 16.7099061
Wysokość
142 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 7 425 m 0,30 m
Peron 2 5 187 m 0,30 m
1
Peron 3 2 321 m 0,30 m
6
Kanały radiołączności
R2.png LK 210
R5.png LK 404, LK 405 (k. Piła)
R6.png LK 405 (k. Słupsk)


Schemat stacji

Alt text
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo2n.gif Chojnice rozjazd początkowy -0,672 208
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający -0,519 208
2nsc2n.gif stacja węzłowa 0,000 203, 211, 281
2ngp2n.gif Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 5,720 -
2np2n.gif Brzeźno Człuchowskie przystanek osobowy 7,125 -
2nsc2n.gif Człuchów stacja węzłowa 14,746 -
2npo2n.gif rozjazd odgałęziający 15,318 413
2np2n.gif Biskupnica przystanek osobowy 25,930 -
2nsc2n.gif Bińcze stacja 31,490 -
2np2n.gif Domisław przystanek osobowy 38,507 -
2nsc1n1r.gif Czarne stacja 45,199 -
1n1rp1n1r.gif Żółtnica przystanek osobowy 53,692 -
1n1rp1n1r.gif Czarnobór przystanek osobowy 56,737 -
1n1rsc1n1r.gif Szczecinek stacja węzłowa 61,184 404, 405
1n1rp1n1r.gif Jelenino przystanek osobowy 67,781 -
1n1rp1n1r.gif Silnowo przystanek osobowy 77,755 -
1n1rsc2n.gif Łubowo stacja 86,924 -
2np2n.gif Czarne Małe przystanek osobowy 92,502 -
2nsc2n.gif Czaplinek stacja 98,233 -
2np2n.gif Żelisławie Pomorskie przystanek osobowy 105,017 -
2np2n.gif Bobrowo Pomorskie przystanek osobowy 109,829 -
2nsc2n.gif Złocieniec stacja węzłowa 113,787 410
2np2n.gif Rzęśnica przystanek osobowy 118,335 -
2np2n.gif Suliszewo Drawskie przystanek osobowy 122,290 -
2nsn2n.gif Drawsko Pomorskie ładownia i p.o. 127,013 -
2nsc2n.gif Jankowo Pomorskie stacja 130,447 -
2np2n.gif Wiewiecko przystanek osobowy 139,056 -
2nsn2n.gif Węgorzyno przystanek osobowy 145,507 -
2nsc2n.gif Runowo Pomorskie stacja węzłowa 149,365 -
2npox.gif rozjazd końcowy 149,730 202
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 404 Szczecinek - Kołobrzeg  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie -
Xpo1z.gif Szczecinek rozjazd początkowy -0,288 405
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 210,
1zp1z.gif Szczecinek Chyże przystanek osobowy 3,770 -
1zsc1z.gif Dalęcino stacja 10,548 -
1zp1z.gif Przeradz przystanek osobowy 15,980 -
1zsc1z.gif Iwin stacja 19,048 -
1zsc1z.gif Grzmiąca stacja 27,049 -
1zsc1z.gif Wielanowo stacja 34,733 -
1zsc1z.gif Tychowo stacja 42,907 -
1zsc1z.gif Podborsko stacja 49,408 -
1zbs1z.gif Białogard PZM bocznica szlakowa 61,581 -
1zsc1z.gif Białogard stacja węzłowa 63,521 202
1zbs1z.gif Białogard CPN bocznica szlakowa 65,759 -
1zsc1z.gif Karlino stacja 71,621 -
1zp1z.gif Daszewo przystanek osobowy 75,290 -
1zsc1z.gif Wrzosowo stacja 80,063 -
1zp1z.gif Jazy przystanek osobowy 83,650 -
1zsc1z.gif Dygowo stacja 88,027 -
1zp1z.gif Stramnica przystanek osobowy 93,280 -
1zsc1z.gif Kołobrzeg stacja węzłowa 99,416 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 99,515 402
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 405 Piła Główna - Ustka  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie -
Piła Główna stacja węzłowa (0,000) 18, 203, 374, 999
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,251 354
1zpo1z.gif Piła Północ rozjazd odgałęziający 3,790 403
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 3,810 999
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 3,883 -
1zsc1z.gif Stara Łubianka stacja 14,090 -
1zsc1z.gif Płytnica stacja 21,790 -
1zsn1z.gif Ptusza ładownia i p.o. 29,860 -
1zsc1z.gif Jastrowie stacja 34,835 -
1zsc1z.gif Okonek stacja 48,074 -
1zp1z.gif Brokęcino przystanek osobowy 53,370 -
1zp1zd.png Lotyń stacja
przystanek osobowy
58,270 -
1zsc1z.gif Turowo Pomorskie stacja 64,750 -
1zpo1z.gif Szczecinek rozjazd odgałęziający 70,432 404
1zsc1n.gif stacja węzłowa 70,711 210
1nsn1n.gif Gwda Mała ładownia i przystanek osobowy 80,140 -
1np1n.gif Drzonowo przystanek osobowy 89,110 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 91,957 -
1nsc1n.gif Biały Bór mijanka, ładownia i p.o. 98,328 -
1np1nd.png Słosinko ładownia
przystanek osobowy
108,725 -
1nsc1n.gif Miastko stacja 115,907 -
1nsc1n.gif Kawcze mijanka i p.o. 125,929 -
1np1n.gif Przytocko przystanek osobowy 132,107 -
1np1n.gif Ciecholub ładownia i przystanek osobowy 138,307 -
1np1n.gif Biesowice przystanek osobowy 140,717 -
1np1n.gif Kępka przystanek osobowy 143,394 -
1nsc1n.gif Kępice mijanka i p.o. 146,252 -
1npn1n.gif Korzybie rozjazd odgałęziający 152,104 212
1np1nd.png mijanka, ładownia
przystanek osobowy
152,618 -
1np1n.gif Wrząca Pomorska przystanek osobowy 158,908 -
1nsc1n.gif Słonowice mijanka i p.o. 163,506 -
1np1n.gif Widzino przystanek osobowy 169,068 -
1np1n.gif Kobylnica Słupska przystanek osobowy 171,274 -
1nsc1z.gif Słupsk stacja węzłowa 175,004 202
1zp1z.gif Słupsk Północny przystanek osobowy 176,930 -
1zp1z.gif Strzelinko przystanek osobowy 181,829 -
1zp1z.gif Gałęzinowo przystanek osobowy 183,727 -
1zsc1z.gif Charnowo Słupskie mijanka i p.o. 185,327 -
1zp1z.gif Mokrzyca przystanek osobowy 189,300 -
1zsn1z.gif Ustka stacja 192,109 -
1zpx.gif Ustka Uroczysko przystanek osobowy 193,285 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy