Stawiany

Z Semaforek
Stawiany są punktem eksploatacyjnym, w którym odgałęzia się bocznica do bazy paliw PERN w Rejowcu. Obsługa tej bocznicy jest obecnie kluczowa dla funkcjonowania linii kolejowej nr 377. Zgodnie z "Regulaminem sieci", Stawiany posiadają status stacji technicznej, choć nie ma tutaj możliwości krzyżowania i wyprzedzania składów. Stacja funkcjonuje na zasadach klasycznej ładowni i posterunku zamkniętego dla potrzeb technicznych, czyli wszystkie rozjazdy obsługiwane są przez drużynę manewrową. Na stacji znajdują się 4 tory, z których 2 służą bezpośrednio obsłudze bocznicy (2 i 4), natomiast tor nr 3 jest zamkniętym torem bocznynym, przebiegającym przy drodze ładunkowej. W obrębie stacji znajduje się też przejazd kategorii D na lokalnej drodze.
(aktualność: marzec 2023 r.)
Rok budowy
1913
Nazwa Lata obowiązywania
Stawiany 1913 - 1941
Stutenwald 1942 - 1945
Stawiany od 1945
Skrót telegraficzny
-
Współrzędne geograficzne
52.6103608, 17.204022
Wysokość
103 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 110 m b.d. m
Kanały radiołączności
R4.png LK 377


Schemat stacji

Stawiany.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Linia kolejowa nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu -
Xpo1n.gif Gniezno Winiary rozjazd odgałęziający -0,513 281
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 -
1np1n.gif Obora Wielkopolska przystanek osobowy 5,969 -
1nsn1n.gif Dębnica Wielkopolska przystanek osobowy 9,400 -
1nsn1n.gif Kłecko Wielkopolskie przystanek osobowy 15,512 -
1np1n.gif Olekszyn przystanek osobowy 21,477 -
1nsn1n.gif Rybno Wielkie przystanek osobowy 25,531 -
1nsn1n.gif Kiszkowo przystanek osobowy 29,190 -
1nsn1n.gif Stawiany stacja techniczna (nieczynna) 33,732 -
1nsc1n.gif Sława Wielkopolska stacja węzłowa 39,270 -
1npox.gif rozjazd końcowy 39,735 356
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie