Starogard Gdański Przedmieście

Z Semaforek
Starogard Gdański Przedmieście to dawna stacja pośrednia, a później ładownia położona około 4 kilometrów przed końcem linii. Dziś jest to niespełna 9-kilometrowa linia z Jabłowa do głównej stacji w Starogardzie, jednak niegdyś szlak rozpoczynał się na stacji węzłowej w Skórczu, gdzie odchodził od lokalnej linii kolejowej Smętowo - Szlachta. Na układ torowy dawnej stacji składa się kilka torów bocznych, znajdujących się m.in. przy rampie. Do dziś zachowały się też pozostałości dwukrawędziowego perony, z którego ostatni regularny pociąg pasażerski odjechał w 1997 roku. Przed stacją od strony Jabłowa znajduje się natomiast bocznica zakładów Polpharma oraz Elektrociepłowni Starogard. Wszystkie rozjazdy są obsługiwane ręcznie, a przejazd przez przejazd kategorii A następuje po wstrzymaniu ruchu przez drużynę manewrową.

W ostatnim czasie, ze względu na zły stan techniczny i faktycznie niewykorzystywanie torów dawnej stacji, Starogard Gdański Przedmieście został przekwalifikowany na bocznicę szlakową. W dalszym ciągu czynna pozostaje natomiast obsługa wspomnianej bocznicy.

(aktualność: wrzesień 2022 r.)
Rok budowy
1903
Nazwa Lata obowiązywania
Preussisch Stargard Vorstadt 1903 - 1920
Starogard Przedmieście 1920 - 1939
Preussisch Stargard Vorstadt 1939 - 1945
Starogród Przedmieście 1945 - 1946
Starogard Przedmieście 1947 - 1950
Starogard Gdański Przedmieście od 1951
Skrót telegraficzny
-
Współrzędne geograficzne
53.9617737, 18.5536069
Wysokość
80 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak
Kanały radiołączności
R7.png LK 203, LK 243


Schemat bocznicy

Starogard Gdanski Przedmiescie.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 243 Jabłowo - Starogard Gdański  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xbs1n.gif Jabłowo bocznica szlakowa 15,735 -
1nsn1n.gif Starogard Gdański Przedmieście bocznica szlakowa 20,609 -
1nsc1n.gif Starogard Gdański stacja węzłowa 23,987 -
1npox.gif rozjazd końcowy 24,445 203
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy