Sosnowiec Kazimierz

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Sosnowiec Kazimierz to stacja węzłowa, położona u zbiegu trzech jednotorowych szlaków ze stacji Sosnowiec Dańdówka, Sosnowiec Maczki i Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Istnieje tutaj stacja w widłowym układzie torów, a oprócz niej łącznica umożliwiająca przejazd z Dańdówki do Maczek bez zmiany czoła pociągu na stacji. Stacja posiada 6 torów głównych, po 3 w każdej z części oraz 3 jednokrawędziowe perony. Pomiędzy tymi grupami zlokalizowano budynek dworca, obecnie zamknięty na głucho. Ruch pociągów na stacji, jak również po łącznicy prowadzony jest przez nastawnię SKz, która posiada urządzenia przekaźnikowe. Istnieje również nastawnia wykonawcza SKz2, która obecnie pełni funkcje strażnicy przejazdowej i SKP. Dawniej istniała również nastawnia SKz1 od strony Maczek, która została jednak zlikwidowana. Ze stacji odgałęzia się też bocznica do Kopalni Kazimierz.

Wcześniej grupa torów w ciągu linii nr 62 posiadała 3 tory główne, niemniej w ramach przebudowy tej części stacji, realizowanej w ramach rewitalizacji linii nr 62, zlikwidowany został tor nr 3. Rewitalizacja objęła tory nr 1 i 5 wraz z rozjazdami i siecią trakcyjną, a prace odbyły się w 2016 roku. Nie zostały natomiast przebudowane perony i dojście do nich poprzez kładkę. Przeniesiono również obsługę przejazdu kolejowego od strony Strzemieszyc z nastawni dysponującej.


(aktualność: wrzesień 2018 r.)
Rok budowy
1887
Nazwa Lata obowiązywania
Kazimierz 1887 - 1967
Kazimierz Górniczy 1968 - 1989
Sosnowiec Kazimierz od 1990
Skrót telegraficzny
"SKz"
Współrzędne geograficzne
50.2848599, 19.2309861
Wysokość
264 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 b.d. b.d.
Peron 2 1 301 m 0,20 m
Peron 3 5 300 m 0,30 m


Schemat stacji

Sosnowiec Kazimierz 2018.png

Schemat archiwalny (2010)

Sosnowiec Kazimierz.gif

Galeria zdjęć

Perony, widok w kierunku Dańdówki.
Widok w kierunku Strzemieszyc.
Nastawnia "SKz".
Peron 1, widok w kierunku Strzemieszyc.
Widok w kierunku Strzemieszyc.
Przejazd kolejowy od strony Strzemieszyc.
Wjazd od strony Strzemieszyc.
Semafor wjazdowy od strony Strzemieszyc.
Głowica rozjazdowa.
Bocznica nieczynnej kopalni Kazimierz.
Wyjazd z bocznicy na tory stacyjne.
Przejazd przez tory stacyjne grupy "maczkowsiej".
Pozostałości rampy.
Wjazd od strony Maczek.
Semafory wyjazdowe w kierunku Maczek.
Wyjazd w kierunku Maczek.
Wjazd od strony Maczek na tory 2-10.
Wjazd od strony Maczek.
Szlak w kierunku Maczek.
Semafor wjazdowy od strony Maczek.
Semafor wyjazdowy z łącznicy w kierunku Maczek.
Łącznica.
Tory 1 i 5.
Widok na łącznicę.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dańdówki.
Wjazd na stację od strony Dańdówki.
Widok z przejazdu w kierunku stacji.
Wyjazd w kierunku Dańdówki.
Przejazd kolejowy.
Widok z przejazdu w kierunku stacji.
Przejazd przy nastawni SKz1.
Semafor wjazdowy od strony Dańdówki.

Galeria zdjęć archiwalnych

Wjazd na stację od strony Maczek.
Szlak w kierunku Sosnowca Maczek.
Semafor wyjazdowy z łącznicy oraz nieczynna nastawnia "SKz1".
Łącznica SKz1 - SKz2.
Wjazd na tory stacyjne od strony Maczek.
Nastawnia SKz2.
Wjazd na stację od strony Dańdówki.
Wyjazd w kierunku Dańdówki.
Tory stacyjne w części maczkowskiej.
Budynek dworca.
Widok na grupę maczkowską.
Nastawnia SKz.
Wyjazd w kierunku Strzemieszyc.
Wjazd na część czynną w ruchu pasażerskim.
Wjazd od strony Strzemieszyc.
Szlak w kierunku Strzemieszyc.
Wjazd z bocznicy KWK na stację.