Sopot

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sopot jest stacją, przez którą przechodzi dwutorowa linia dalekobieżna oraz podmiejska, łącząca Gdańsk z Gdynią. W części dalekobieżnej znajdują się 4 tory główne, z których jeden zlokalizowany jest pomiędzy torami głównymi zasadniczymi. Odgałęziało się tu także kilka torów bocznych, od dłuższego czasu praktycznie nieużywanych. Na przedłużeniu toru dodatkowego nr 10 znajdował się dwukrawędziowy peron wyspowy, przy którym zatrzymywały się wszystkie pociągi dalekobieżne. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "Sp" i "Sp1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Po likwidacji nastawni od strony Orłowa sterowanie tym okręgiem włączono do nastawni dysponującej przy pomocy urządzeń przekaźnikowych. Ciekawostką jest też fakt, że na stacji funkcjonowała samoczynność przebiegów po torach głównych zasadniczych.

Część podmiejska stacji jest znacznie skromniejsza - stanowią ją dwa tory główne, pomiędzy którymi znajdują się 2 trapezowe przejścia rozjazdowe - pierwsze za, a drugie przed peronem stacji. Istnieje też połączenie z częścią dalekobieżną. W 2010 roku zakończono modernizację peronu wraz z częścią układu torowego. Peron został gruntownie odnowiony, wykonano też modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejwym, polegającą na zabudowie urządzeń przekaźnikowo-komputerowych ze sterowaniem z nastawni "GG-SKM".

W latach 2011-2013 przeprowadzona została kompleksowa modernizacja części dalekobieżnej. Układ torowy zredukowany został do torów głównych, których położenie zasadniczo nie uległo zmianie. Zlikwidowano wszystkie tory boczne oraz połączenie z częścią podmiejską - obecnie obie grupy torów funkcjonują już niezależnie od siebie. Modernizacja objęła również urządzenia SRK, które wymieniono na komputerowe i zabudowano w dawnej nastawni wykonawczej od strony Oliwy.

Rok budowy
1870
Nazwa Lata obowiązywania
Zoppot 1870 - 1945
Sopoty 1945 - 1946
Sopot od 1946


Schemat stacji

Sopot new.png

Schemat archiwalny

Sopot.png

Galeria zdjęć

Peron SKM.
Semafory wyjazdowe z torów SKM w kierunku Oliwy.
Nastawnia.
Semafory drogowskazowe w kierunku Oliwy.
Peron dalekobieżny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Oliwy.
Widok ogólny na część towarową stacji.
Wyjazd w kierunku Oliwy.
Wyremontowana nastawnia - przed uruchomieniem..
Peron przystanku Sopot Wyścigi, po prawej tory dalekobieżne.
Tory stacyjne z zabudowanymi urządzeniami DSAT.
Semafory wjazdowe od strony Oliwy (tory SKM).
Głowica rozjazdowa od strony Oliwy.
Tor nr 13.
Semafor zaporowy na końcu toru nr 13.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Orłowa.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Oliwy.
Semafory wjazdowe od strony Orłowa.
Wyjazd w kierunku Orłowa.
Wjazd od strony Oliwy.
Semafory wjazdowe od strony Oliwy.
Peron, widok od strony Gdyni.
Przejście rozjazdowe od strony Gdyni.
Semafory wjazdowe od strony Gdyni (tory SKM).

Galeria zdjęć archiwalnych

Wyjazd w kierunku Gdańska.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gdańska.
Nastawnia wykonawcza.
Widok ogólny.
Nastawnia dysponująca.
Widok z peronu podmiejskiego w kierunku Gdańska.
Dworzec.
Peron.
Wyjazd w kierunku Orłowa.
Dawna nastawnia.
Wjazd od strony Orłowa.
Wjazd od strony Gdańska.
Peron.
Przejście podziemne.
Widok ogólny.
Wjazd od strony Orłowa.