Solec Kujawski

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Solec Kujawski to stacja pośrednia, położona na 139. kilometrze linii. Obecnie posiada ona 3 tory główne, z których dwa znajdują się przy jednokrawędziowych peronach. Obecny układ torowy jest wynikiem szeregu inwestycji, przeprowadzonych na stacji w ostatnich latach. Pierwszą była budowa budowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249. Wiadukt ten zastąpił eksploatowany do tej pory przejazd kolejowy, obsługiwany ze strażnicy przejazdowej. Docelowo powstać ma dogodny węzeł przesiadkowy - z wiaduktu możliwe będzie bezpośrednie przejście na perony kolejowe. Kolejną inwestycją na stacji była przeprowadzona rewitalizacja linii kolejowej Bydgoszcz - Toruń, mająca miejsce w 2013 roku. W ramach niej wykonano kompleksową wymianę torów głównych zasadniczych stacji oraz toru głównego dodatkowego nr 6. Likwidacji uległ tor dodatkowy nr 4, a w jego miejsce zbudowany zostać ma nowy, szeroki peron wyspowy. Poza tymi zmianami, układ torowy stacji nie uległ większym zmianom - nadal odgałęziają się na niej dwie bocznice (we wschodniej głowicy rozjazdowej), natomiast w południowej części znajduje się plac ładunkowy. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "SK" i "SK1", z których dysponująca posiada urządzenia przekaźnikowe, natomiast wykonawcza - mechaniczne scentralizowane. Większość rozjazdów posiada już jednak napędy elektryczne. Nastawnia wykonawcza obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1861
Nazwa Lata obowiązywania
Schulitz 1861 - 1920
Solec nad Wisłą 1920 - 1922
Solec Kujawski 1923 - 1939
Schulitz 1939 - 1945
Solec Kujawski od 1945


Schemat stacji

Solec Kujawski.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Nastawnia wykonawcza i bocznica Solbetu.
Nastawnia dysponująca.
Widok z peronów w kierunku Łęgnowa.
Wyjazd z toru 6 w kierunku Cierpic.
Semafory wjazdowe od strony Łęgnowa.
Tarcze ostrzegawcze od strony Łęgnowa.
Semafory wjazdowe od strony Cierpic.
Tarcze ostrzegawcze od strony Cierpic.
Wyremontowany przejazd przy nastawni wykonawczej.
Perony.
Wjazd od strony Łęgnowa.
Szlak w kierunku Łęgnowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łęgnowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Cierpic.
Perony.