Skierniewice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Skierniewice to stacja węzłowa, przez którą przechodzą dwie dwutorowe linie kolejowe: "Wiedenka" z Warszawy przez Częstochowę do Katowic oraz linia Łowicz Główny - Skierniewice - Pilawa - Łuków, będąca linią korytarzową (CE-20) i służąca przede wszystkim ruchowi tranzytowemu pomijającemu Warszawę. Układ torowy stacji jest efektem dwuetapowej modernizacji, która została przeprowadzona w latach 2006-2008 oraz 2015-2017. Zachowano dotychczasowy układ torowy z obszerną grupą towarową w ciągu linii kolejowych nr 11 i 12 oraz względnie niewielką częścią pasażerską. Jako pierwsza została zmodernizowana część pasażerska, w ramach której przebudowano dwa istniejące perony. W następnej kolejności zrealizowano prace w ramach części towarowej - zmniejszono liczbę grup torowych z 2 do jednej. W ramach drugiego etapu zbudowano też nowy peron nr 3. Komunikacja na stacji odbywa się poprzez przejście nad torami, zintegrowane z drogą krajową. W ramach modernizacji zachowano istniejący system łącznic, tworzący układ w znacznej części bezkolizyjny, a także umożliwiający ominięcie stacjiod strony południowo-zachodniej. Do czasu II etapu modernizacji układ ten tworzyły posterunki Miedniewice, Skierniewice Park i Skierniewka. Po II etapie, obejmującym zabudowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, tworzą one jedną stację Skierniewice, na której ruch prowadzony jest przez nastawnię "Ske". Do czasu modernizacji ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie dysponujące oraz trzy wykonawcze. Nastawnie wyposażone były w urządzenia mechaniczne scentralizowane i kluczowe.

Za peronami w kierunku Koluszek znajdują się tory postojowe dla EZT oraz dawna parowozownia, gdzie swoją siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Z uwagi na niekorzystny układ torowy w tym rejonie, dodatkowe tory postojowe znajdują się też od strony Warszawy.

(aktualność: październik 2018 r.)
Rok budowy
1845
Nazwa Lata obowiązywania
Skierniewice od 1845
Skrót telegraficzny
"Ske"
Współrzędne geograficzne
51.9681528, 20.1665955
Wysokość
122 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 340 m 0,76 m
Peron 2 1 300 m 0,76 m
3
Peron 3 104 200 m 0,76 m


Schemat stacji

LCSy w Polsce

Schemat archiwalny (2008)

schemat stacji

Galeria zdjęć

Tory stacyjne
Perony, widok w kierunku Płyćwi.
Semafory drogowskazowe w kierunku Płyćwi i Bełchowa.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku Żyrardowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Płyćwi i Bełchowa.
Wjazd na tory postojowe.
Nastawnia i szkielet garażu w czasie budowy.
Głowica rozjazdowa.
Most na Łupii.
Semafory drogowskazowe (wcześniej wjazdowe) od strony Płyćwi.
Łuk w kierunku Płyćwi, przejazd w ciągu ul. Kościuszki.
Tory postojowe 15-19.
Tory w ciągu linii nr 1.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Żyrardowa.
Przebudowana w ramach II etapu głowica rozjazdowa.
Wjazd na tory nr 110, 112 i 114.
Głowica rozjazdowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku Warszawy, po prawej łącznica nr 558.
Przebudowana głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Grupa torów towarowych, widok od strony Bełchowa.
Wyjazd w kierunku dawnego podg Miedniewice.
Tory towarowe.
Tory towarowe, widok w kierunku peronów.
Semafory drogowskazowe w kierunku Puszczy Mariańskiej.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Puszczy Mariańskiej.
Semafory drogowskazowe od strony Puszczy Mariańskiej i dawnego podg Miedniewice.
Wiadukt nad linią nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Puszczy Mariańskiej.
Łącznica nr 558.
Wjazd od strony Puszczy Mariańskiej.
Przejazd w ciągu torów linii nr 1.
Tarcze ostrzegawcze do semaforów drogowskazowych od strony Żyrardowa.
Semafory wjazdowe od strony Żyrardowa.
Przejście rozjazdowe od strony Żyrardowa.
Odgałęzienie łącznicy nr 529.
Wyjazd w kierunku Żyrardowa.
Widok ogólny w kierunku Żyrardowa - łącznica nr 529 i linia nr 1.
Rejon dawnych posterunków Skierniewka i Skierniewice Park wraz z łącznicą nr 530
Semafory wjazdowe od strony Płyćwi.
Głowica rozjazdowa dawnego podg Skierniewice Park.
Wyjazd w kierunku dawnego podg Skierniewka i tory linii nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płyćwi - linia nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płyćwi - łącznica nr 530.
Łuk w kierunku Łowicza.
Tory łącznicy nr 530 i linii nr 11.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łowicza.
Głowica rozjazdowa dawnego podg Skierniewka.
Wyjazd w kierunku Skierniewki.
Tarcze ostrzegawcze od strony Łowicza.
Semafory wjazdowe od strony Łowicza.
Wjazd od strony Łowicza.
Głowica rozjazdowa.
Tory w kierunku stacji pasażerskiej i dawnego podg Skierniewice Park.
rozejście linii nr 11 i łącznicy nr 530.
Przejazd w ciągu ul. Nowomiejskiej.