Sitkówka Nowiny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Sitkówka Nowiny jest stacją węzłową o rozbudowanym układzie torowym, obsługującą ruch towarowy z pobliskich kopalń i innych zakładów przemysłowych. Niegdyś była to niewielka stacja pośrednia, która po II wojnie światowej przeżyła swój rozkwit po oddaniu w latach 50. linii do Włoszczowic, a następnie w latach 70. przy elektryfikacji tej linii. Wówczas najprawdopodobniej przebudowano znacznie układ torowy, przenosząc część pasażerską na stronę zachodnią zachodnią, a w jej miejscu zbudowano grupę torów towarowych. Stacja wzbogaciła się również o kilka bocznic oraz łącznicę, umożliwiającą ominięcie stacji Kielce przez pociągi jadące w kierunku Włoszczowy. Wybudowano również nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zlokalizowane w nastawni dysponującej "SkN" oraz manewrowej "SkN2", która znajdowała się w głowicy rozjazdowej od strony Sitkówki i Nidy oraz obsługiwała przejazd kolejowy. Od strony Kielc zlokalizowano posterunek SKP. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch peronów, które posiadają w sumie 4 krawędzie peronowe. O wadze tutejszych bocznic w obsłudze stacji niech świadczy fakt, że obecny tor do zespołu bocznic posiadał (bądź miał w planach) bezkolizyjne wyprowadzenie ruchu pociągów. Obecnie obsługa zespołu odbywa się wyłącznie przez tor przebiegający wiaduktami nad liniami nr 8 i 73, natomiast po planowanym lub istniejącym niegdyś wyjeździe alternatywnym pozostały rozjazdy odgałęziające w torze nr 1 linii nr 8.

W roku 2012 doszło do pożaru nastawni manewrowej "SkN2", która uległa całkowitemu spaleniu. Nastawnia nie została już odbudowana, a sterowanie całą stacją przeniesiono na stałe do nastawni dysponującej "SkN". W rejonie przejazdu kolejowego wykonano natomiast nowy posterunek SKP, który obsługuje obecnie rogatki na przejeździe.

(aktualność: październik 2017r.)
Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Sitkówka 1885 - 1939
Sitkowka 1939 - 1945
Sitkówka 1945 - 1967
Sitkówka Nowiny od 1968
Skrót telegraficzny
"SkN"
Współrzędne geograficzne
50.8182, 20.5505244
Wysokość
230 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 300 m 0,30 m
2
Peron 2 6 300 m 0,30 m
8


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Peron, widok w kierunku Sędziszowa.
Widok z peronu w kierunku Kielc.
Peron 2, widok w kierunku Nidy.
Tory stacyjne.
Peron 1.
Peron 2, widok od strony Nidy.
Tory stacyjne, widok od strony Sędziszowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sędziszowa.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa, widok od strony Sędziszowa.
Tory stacyjne.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Nidy i Sędziszowa.
Wjazd od strony Nidy na tory stacyjne.
Bocznica "Trzuskawica".
Tory stacyjne, widok od strony Nidy.
Widok w kierunku Nidy.
Tory stacyjne, po prawej tor ładunkowy.
Widok w kierunku peronów.
Magazyn.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nidy i Sędziszowa.
Tory stacyjne.
Tory towarowe.
Semafory drogowskazowe w kierunku Kielc.
Nastawnia dysponująca.
Głowica rozjazdowa pod nastawnią.
Wjazd na tory towarowe.
Tory towarowe.
Posterunek obsługi technicznej.
Wjazd na bocznicę.
Tory łącznikowe nr 44 i 46.
Wjazd w część pasażerską od strony Kielc.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Kielc.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kielc.
Wyjazd w kierunku Kielc, po lewej posterunek SKP.
Wjazd na tory stacyjne od strony Kielc.
Szlak w kierunku Szczukowic.
Wjazd od strony Kielc.
Semafory wjazdowe od strony Kielc.
Semafory wjazdowe od strony Radkowic.
Tarcze ostrzegawcze od strony Radkowic.
Przejazd kolejowy w ciągu linii nr 8 i 73.
Szlak w kierunku Radkowic, na wiadukcie bocznica.
Tarcza ostrzegawcza od strony zespołu bocznic.
Przejazd kolejowy na bocznicy "Trzuskawica".
Semafor wjazdowy z bocznicy "Trzuskawica".