Sędziszów

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Sędziszów to duża stacja pośrednia, zlokalizowana niegdyś na długim odcinku pomiędzy Kielcami a Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, pozbawionym stacji węzłowych. Stąd też na stacji znalazła się duża lokomotywownia i grupa torów towarowych. Dopiero w latach 30. w bezpośredniej bliskości Sędziszowa zbudowano odgałęzienie w kierunku Krakowa (w Tunelu) oraz w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej (w Kozłowie. Ostatnią dużą inwestycją była przeprowadzona w latach 70. budowa Linii Hutniczej Szerokotorowej i stacji przeładunkowej Sędziszów LHS.

Stacja w Sędziszowie posiada dwie zasadnicze grupy torowe: jedna znajduje się na wysokości peronów i stanowi ją 5 torów głównych. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch peronów dwukrawędziowych, przy czym mają one łącznie trzy krawędzie - czwarta służyła niegdyś do obsługi LHS. Z tej grupy istniała możliwość zjazdu do parowozowni, przy której, oprócz obrotnicy, zlokalizowany był też trójkąt torowy. Parowozownia zachowała się do dziś, jednak tory na jej terenie zostały rozebrane. Na wysokości peronów znajdują się dodatkowo dwie rampy ładunkowe i magazyn, natomiast za peronem 1 - tory odstawcze.

Przed peronami od strony Kielc znajduje się natomiast druga grupa, wyposażona w kolejnych 6 torów głównych dodatkowych. Pomiędzy grupami znajduje się także nieużywana górka rozrządowa, natomiast po drugiej stronie torów tranzytowych - połączenie ze stacją Sędziszów LHS. W tej części stacji odgałęzia się bocznica PKP Energetyka.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie "Sd", "Sd1", "Sd2" i "Sd3", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, przy czym nastawnia "Sd2" nie jest obsadzona całodobowo. Część rozjazdów posiada napędy elektryczne. Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.

(aktualność: październik 2019 r.)
Rok budowy
b.d.
Nazwa Lata obowiązywania
Sędziszów b.d.
Skrót telegraficzny
"Sd"
Współrzędne geograficzne
50.5689232, 20.0619819
Wysokość
251 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 LHS b.d. b.d.
4 261 m 0,35 m
Peron 2 2 300 m 0,55 m
1


Schemat stacji

Sedziszow.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Widok z kładki w kierunku Kozłowa.
Tory stacyjne, widok w kierunku Kozłowa.
Głowica rozjazdowa, semafory wyjazdowe.
Wjazd na tory warsztatowe.
Tory stacyjne, widok w kierunku Jędrzejowa.
Perony 1 i 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kozłowa.
Dworzec.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tor LHS, widok w kierunku Kozłowa.
Tor LHS, widok w kierunku peronów, po lewej nastawnia "Sd3".
Dawna parowozownia.
Wyjazd w kierunku Kozłowa.
Nastawnia "Sd3".
Wjazd od strony Kozłowa.
Wyjazd na bocznicę, element dawnego trójkąta.
Wjazd od strony Kozłowa.
Peron 2.
Perony.
Peron 1 i tor LHS.
Semafor drogowskazowy, za nim wjazd na tory odstawcze.
Tory odstawcze.
Tor LHS, widok w kierunku peronów.
Tor LHS, w oddali tarcza ostrzegawcza.
Przejście rozjazdowe przy nastawni dysponującej.
Wjazd na tory stacyjne od strony wschodniej.
Tory boczne.
Tory stacyjne, widok w kierunku peronów.
Semafory drogowskazowe i tarcza manewrowa w kierunku Jędrzejowa.
Nastawnia dysponująca.
Przejazd kolejowy przy nastawni dysponującej.
Widok z przejazdu w kierunku Jędrzejowa.
Droga rozjazdowa w kierunku grupy towarowej.
Tor nr 65.
Wjazd na tory 41, 43, 45 - w oddali górka rozrządowa.
Głowica rozjazdowa w rejonie nastawni "Sd2".
Nastawnia wykonawcza "Sd2".
Głowica rozjazdowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku peronów.
Tory grupy towarowej.
Łuk w kierunku Jędrzejowa, po prawej tory normalne prowadzące do stacji LHS.
Semafor drogowskazowy przed peronami.
Dawny budynek obsługi technicznej.
Wjazd na tory nr 206-210 od strony wschodniej.
Tory 202-204, widok w kierunku stacji LHS.
Tory stacyjne, na pierwszym planie tor LHS.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jędrzejowa.
Semafor wjazdowy na stację Sędziszów LHS, w tle semafory wyjazdowe w kierunku Jędrzejowa z torów nr 1 i 2.
Nastawnia "Sd1".
Wjazd od strony Jędrzejowa.
Wyjazd w kierunku Jędrzejowa.
Szlak w kierunku Jędrzejowa.
Wjazd od strony Jędrzejowa.
Semafory wjazdowe od strony Jędrzejowa.
Wyjazd z bocznicy PKP Energetyka w tory stacyjne.
Bocznica PKP Energetyka.
Tarcza ostrzegawcza od strony Jędrzejowa w torze nr 1.