Rzeszów Główny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rzeszów Główny to najważniejsza na Podkarpaciu stacja węzłowa - przebiega przez nią dwutorowa magistrala E30 oraz kończą jednotorowe linie z kierunku Jasła oraz Ocic. Stacja składa sie z dwóch zasadniczych grup torowych - właściwej stacji pasażerskiej, posiadającej 7 torów głównych. Funkcjonują na niej 3 perony z 5 krawędziami. Na północ od torów głównych mieszczą się tory postojowe, wraz z lokomotywownią Przewozów Regionalnych. Za lokomotywownią znajduje się także nieczynna wachlarzowa parowozownia. Na stacji znajduje się również szereg torów bocznych.

Drugą częścią jest dawna stacja, a obecnie grupa torów Rzeszów Zachodni. Tutaj również znajduje się 7 torów głównych, a po ich obu stronach - bocznice, w tym jedna, prowadząca do PKP PLK. Dawniej bocznic było znacznie więcej - obecnie są one odcięte od układu torowego. Znajduje się tu również strzeżony przejazd kolejowy. Tu kończy się również elektryfikacja toru linii 71.

Obie grupy torów połączone są trzema torami, po których odbywają się jazdy pociągowe - dwa należa do linii E30, natomiast jeden - do linii w kierunku Ocic. Niekorzystne usytuowanie obu grup torowych - niewielka odległość oraz prostopadłe położenie - powoduje konieczność ograniczania prędkości do 40-60 km/h. Zarówno z Rzeszowa Głównego, jak i Zachodniego istnieje połączenie w kierunku Jasła - realizowane przez jednotorową linię oraz łącznicę do Rzeszowa Staroniwy, co eliminuje konieczność zmiany czoła pociągu. Całością steruje nastawnia "Rz", posiadająca urządzenia przekaźnikowe typu IZH-111. Dawna nastawnia na stacji Rzeszów Zachodni pełni obecnie funkcję strażnicy przejazdowej.


Rok budowy
1858
Nazwa Lata obowiązywania
Rzeszów 1858 - 1939
Rzeszow 1939 - 1941
Reichshof (Rzeszow) 1942
Reichshof 1943 - 1944
Rzeszów 1944 - 2008
Rzeszów Główny od 2008


Rok budowy
1890
Nazwa Lata obowiązywania
Rzeszów Zachodni 1890 - 1939
Rzeszow Zachodni 1939 - 1941
Reichshof West 1941 - 1944
Rzeszów Zachodni od 1945


Schemat stacji

Rzeszow.png

Schemat grupy torów "Rzeszów Zachodni"

Rzeszow Zachodni.png


Galeria zdjęć

Grupa torów Rzeszów Zachodni