Rybnik

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rybnik jest stacją węzłową, mającą za zadanie głównie obsługę pociągów pasażerskich - pociągi towarowe są kierowane na stację Rybnik Towarowy. Znajduje się tu również lokomotywownia, należąca do Śląsko-Dąbrowskiego Zakładu Spółki PKP Cargo. Stacja posiada 13 torów głównych, z których 5 znajduje się przy peronach. Od strony Leszczyn znajdują się także tory odstawcze dla składów pasażerskich. Ze stacji można pojechać w kierunku Leszczyn, Żor, Suminy oraz Rybnika Towarowego. W granicach stacji znajduje się także posterunek RbC, na którym spotykają się tory z kierunku Rybnika oraz Rybnika Towarowego, umożliwiające bezpośrednią jazdę ze stacji towarowej w kierunku Suminy. Posterunek ten w sytuacjach awaryjnych umożliwia także zmianę czoła pociągu na nim - dawniej był to posterunek odgałęźny Nacyna Most. Obsługa podróżnych odbywa się z trzech peronów, z których jeden (jednokrawędziowy) znajduje się przy budynku dworca, a dwa kolejne (dwukrawędziowe) są wyspowe. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie RbA, RbB i RbC, które posiadają urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Z nastawni RbA obsługiwane są również rogatki na przejeździe. Od strony Żor odgałęzia się także bocznica zakładów, będąca niegdyś szlakową - później zabudowano dodatkowe semafory wjazdowe (A i B), osłaniające ją od strony szlaku. W tej części znajduje się również strażnica przejazdowa (post. 2), pełniąca funkcję SKP. W rejonie lokomotywowni znajduje się posterunek 3., obsługujący rozjazdy w jej rejonie oraz pełniący funkcję punktu kontrolnego.


Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Rybnik 1856 - 1939
Rybnik Hauptbahnhof 1939 - 1945
Rybnik od 1945


Schemat stacji

schemat stacji