Ropczyce

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ropczyce to największa stacja pośrednia, położona na odcinku Dębica - Rzeszów Główny. Do czasu modernizacji posiadała 7 torów głównych, z których dwa znajdowały się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym. Po stronie nieparzystej znajdował się także tor boczny przy rampie ładunkowej, natomiast na końcu torów parzystych od strony Dębicy - tor wyciągowy, ułatwiający manewry. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "Rp", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną oraz obsługiwała urządzenia rogatkowe na przejeździe. Istniała również dawna nastawnia od strony Dębicy, która po przebudowie urządzeń na przekaźnikowe została przekształcona w punkt legalizacji przekaźników. Ze stacji odgałęziały się 3 bocznice: do Cukrowni Ropczyce, Zakładów Magnezytowych oraz nieczynna - do podstacji trakcyjnej. Peron połączony był poprzez przejście nadziemne z budynkiem dworca oraz drogą wojewódzką nr 986, przebiegającą wiaduktem ponad stacją.

Od drugiej połowy 2012 roku rozpoczęła się modernizacja stacji, która obejmowała gruntowną przebudowę układu torowego. Na stacji pozostało 5 torów głównych, z których 4 znalazły się przy peronach. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch peronów wyspowych o długości 200 metrów. Dotychczasową kładkę zastąpiono przejściem podziemnym, przez co utracono połączenie peronów z wiaduktem drogowym. Do obsługi ładunkowej pozostawiono tylko jeden tor boczny, położony przy rampie. Układ głowic rozjazdowych umożliwia jazdy z prędkością do 100 km/h pomiędzy torami głównymi zasadniczymi oraz do 60 km/h na tory główne dodatkowe. Modernizację przeszły także urządzenia sterowania ruchem, które wymieniono na komputerowe i zlokalizowano w dotychczasowej nastawni dysponującej. Rozebrano nastawnię wykonawczą oraz bocznicę podstacji trakcyjnej. Zachowano bocznice cukrowni i zakładów magnezytowych. Dotychczasowy przejazd przy nastawni dysponującej zastąpiono przejściem podziemnym.

(aktualność: październik 2018 r.)
Rok budowy
1858
Nazwa Lata obowiązywania
Ropczyce od 1858
Skrót telegraficzny
"Rp"
Współrzędne geograficzne
50.0779861, 21.5817646
Wysokość
206 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 200 m 0,55 m
1
Peron 2 2 200 m 0,55 m
4


Schemat stacji

Ropczyce 2018.png

Schemat archiwalny (2018)

Ropczyce.png

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Wjazd z bocznicy Cukrowni.
Tory bocznicy Cukrowni.
Wyjazd w kierunku Sędziszowa i bocznicy Zakładów Magnezytowych.
Wjazd od strony Sędziszowa.
Nastawnia "Rp".
Semafory wyjazdowe w kierunku Sędziszowa.
Dworzec.
Peron, widok w kierunku Dębicy.
Peron i semafory wyjazdowe w kierunku Sędziszowa.
Wjazd na bocznicę Cukrowni.
Dworzec.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dębicy.
Dawna nastawnia, obecnie punkt legalizacji przekaźników.
Wyjazd w kierunku Dębicy.
Wjazd od strony Dębicy.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Plac ładunkowy.
Dworzec, widok od podjazdu.