Raszowa

Z Semaforek
Raszowa to posterunek odgałęźny, umożliwiający przejazd pociągów do stacji zakładowej nieodległej koksowni w Zdzieszowicach. Z uwagi na panujący duży ruch do tych zakładów, odgałęzienie bocznicy zostały wykonany w sposób bezkolizyjny - tor nr 2 przechodzi wiaduktem nad torami linii opolskiej. Układ torowy posterunku stanowi 8 rozjazdów, z których 4 stanowią trapezowe przejście rozjazdowe, natomiast kolejne 4 służą odgałęzieniu łącznicy. Wjazd na tory linii opolskiej zabezpieczony jest żeberkami ochronnymi. W obrębie posterunku znajduje się także przystanek osobowy Raszowa.

Do czasu modernizacji linii nr 136, ruch pociągów prowadzony był z nastawni "Ra", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Obsługiwała ona również 2 przejazdy kolejowe, w tym jeden od strony Kłodnicy z wykorzystaniem urządzeń TVU. W ramach modernizacji układ torowy został zasadniczo zachowany, przy czym rozjazdy odgałęziające linię nr 891, jak również przejście trapezowe zostały wymienione na nowe, umożliwiające jazdę z prędkością do 60 km/h. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostały wymienione na komputerowe, sterowane zdalnie ze stacji Zdzieszowice. Przejazdy kolejowe w obrębie posterunku zostały przebudowane na automatyczne.

(aktualność: maj 2023 r.)
Rok budowy
1921
Nazwa Lata obowiązywania
Raschowa-Rokitsch 1921 - 1930
Mittenbrück 1931 - 1935
Mittenbrück (Raschowa) 1936 - 1939
Mittenbrück 1940 - 1945
Raszowa od 1945
Skrót telegraficzny
"Ra"
Współrzędne geograficzne
50.3951126, 18.156588
Wysokość
179 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 200 m 0,76 m
Peron 2 2 200 m 0,76 m
Kanały radiołączności
R5.png LK 136, LK 891

Schemat posterunku

Raszowa2023.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2007)

Raszowa.gif
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Film z przelotu

Linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowiec
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo2z.gif Kędzierzyn-Koźle rozjazd początkowy -0,206 137
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 174, 199, 680, 681, 682, 872
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,393 709
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,430 151
2zpo2z.gif Kłodnica posterunek odgałęźny 2,268 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,284 680
2zp2z.gif Raszowa przystanek osobowy 5,747 -
2zpo2z.gif Raszowa rozjazd odgałęziający 6,440 891
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 6,444 -
2zsc2z.gif Zdzieszowice stacja węzłowa 10,375 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,545 891
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Opolu 12,200 -
2zpo2z.gif Jasiona posterunek odstępowy i p.o. 15,747 -
2zsc2z.gif Gogolin stacja 21,380 -
2zsc2z.gif Górażdże stacja 25,634 -
2zsc2z.gif Przywory Opolskie stacja węzłowa 31,404 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 31,426 978
2zp2z.gif Opole Grotowice przystanek osobowy 34,289 -
2zpox.gif Opole Groszowice rozjazd końcowy 37,561 132
stacja węzłowa (38,128) 277, 280
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 891 Raszowa - Zdzieszowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo2z.gif Raszowa rozjazd odgałeziający 0,000 136
2zgp2z.gif Zakłady Koksownicze Zdzieszowice 0,041 -
2zsc1z.gif Zdzieszowice Koksownia stacja techniczna 2,210 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 3,122 -
1zsc1z.gif Zdzieszowice stacja węzłowa 3,994 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 4,153 136
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie