Radom

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Radom jest stacją węzłową, położoną na 103. kilometrze linii nr 8. Odgałęzia się od niej linia w kierunku Dęblina oraz Tomaszowa Mazowieckiego, jednak to właśnie ciąg Skarżysko - Dęblin został zbudowany jako pierwszy (Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska), co widać było po pierwotnym układzie torowym stacji (jazdy z Warszawy do Krakowa przez Warkę musiały odbywać się w kierunku zwrotnym). Stacja posiadała 9 torów głównych i służyła przede wszystkim do obsługi pociągów pasażerskich - część torów pełniła funkcje odstawcze. Pociągi towarowe kierowane były zazwyczaj bez zatrzymania w stronę stacji Radom Wschodni i dalej do Dęblina. Ze stacji odgałęziało się kilka bocznic, część z nich pozostawała jednak nieczynna. Obsługa podróżnych odbywała się z trzech peronów, posiadających w sumie 5 krawędzi . Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnię "Rr", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Od strony Radomia Wschodniego znajdował się natomiast posterunek zwrotniczego, pełniący także funkcję SKP.

W latach 2014-2016 stacja w Radomiu została kompleksowo zmodernizowana. Układ torowy został poddany pewnym korektom, które polegały głównie na ukierunkowaniu go na linię 8 - odtąd jazdy w kierunku Dęblina odbywają się zawsze na kierunek zwrotny. Układ przygotowany został z myślą o wpięciu w stację drugiego toru z Warki, którego budowa przewidziana jest na najbliższe lata. Dokonano także likwidacji niektórych rozjazdów krzyżowych podwójnych, zamieniając je na zwyczajne i rozciągając głowice rozjazdowe w obu kierunkach. Zlikwidowano większość bocznic, pozostawiając jedynie te od strony Skarżyska. Przebudowano wszystkie perony, przy czym peron 3 odsunięto od budynku dworca. Liczba torów głównych zmniejszyła się z 9 do 8. Utrzymano ponadto układ z torami postojowymi, które zajmują się przed peronem 1 od strony Warki. Ruchem pociągów kieruje się z nowej nastawni, która wyposażona zostala w urządzenia komputerowe typu ESTW L90 5.

(aktualność: wrzesień 2018 r.)
Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Radom od 1885
Skrót telegraficzny
"Rr"
Współrzędne geograficzne
51.3918478, 21.157715
Wysokość
166 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 5 300 m 0,55 m
Peron 2 1 400 m 0,76 m
2
Peron 3 8 400 m 0,76 m
10

Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2013)

Radom.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony 1 i 2, widok w kierunku Warki.
Widok z peronów 1 i 2 w kierunku Skarżyska i Tomaszowa.
Peron 3 oraz tory 10 i 12, widok w kierunku Warki.
Peron 3 oraz tory 10 i 12, widok w kierunku Skarżyska i Tomaszowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Skarżyska i Tomaszowa.
Wjazd od strony Skarżyska, głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Skarżyska.
Widok w kierunku Skarżyska.
Widok z wiaduktu w kierunku Skarżyska.
Bocznice.
Widok ogólny.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Skarżyska.
Szlak w kierunku Skarżyska.
Wjazd od strony Skarżyska.
Semafory wyjazdowe w kierunku Radomia Wschodniego i Warki.
Semafory wyjazdowe w kierunku Radomia Wschodniego i Warki.
Perony 2 i 3.
Dworzec, widok od podjazdu.
Budynek nastawni - przyszłego LCS Radom.
Wjazd od strony Radomia Wschodniego.
Łuk w kierunku Radomia Wschodniego.
Głowica rozjazdowa.
Łuk wjazdowy od strony Radomia Wschodniego.
Nowe rozjazdy za łukiem w kierunku Warki i Radomia Wschodniego.
Semafory wjazdowe i drogowskazowe od strony Radomia Wschodniego.
Miejsce na nowy peron, w tle wiadukt w ciągu ul. Żeromskiego.
Widok w kierunku Warki.
Szlak w kierunku Warki.
Semafory wjazdowe od strony Warki, po lewej semafor wyjazdowy ze stacji Radom Wschodni.