Przywory Opolskie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przywory Opolskie to niewielka stacja węzłowa, położona na wjeździe do opolskiego węzła. Odgałęzia się tutaj zelektryfikowany tor łączący do Cementowni Chorula, włączający się w tor stacyjny nr 4 od strony Górażdży. Stacja posiada 5 torów głównych, z których dwa są torami głównymi zasadniczymi. Istnieje również kilka torów bocznych, prowadzących do drogi ładunkowej. Część pasażerska znajduje się za północną głowicą rozjazdową i stanowią ją dwa niskie, jednokrawędziowe perony, zlokalizowane przy torach głównych zasadniczych. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Py" i "Py1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni dysponującej, znajdującej się w budynku dworca, obsługuje się również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1885
Nazwa Lata obowiązywania
Przywor 1885 - 1935
Oderfest (Przywor) 1936 - 1939
Oderfest 1940 - 1945
Przywory 1945 - 1946
Przywory Opolskie od 1947


Schemat stacji

Przywory Opolskie.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony peronów.
Głowica rozjazdowa.
Widok na perony.
Część towarowa.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec.
Przejście rozjazdowe.
Perony, widok w kierunku Opola.
Semafory wjazdowe od strony Górażdży.
Wjazd od strony Górażdży.
Głowica rozjazdowa.
Widok ogólny od strony Górażdży, nastawnia wykonawcza.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Semafory drogowskazowe w kierunku Opola.
Semafor wyjazdowy w kierunku Opola.