Pruszcz Gdański

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pruszcz Gdański to stacja węzłowa, której przebudowa, realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia zakończyła się w połowie 2014 roku. W ramach niej dokonano gruntownej przebudowy układu torowego, zbudowano dwa nowe, dwukrawędziowe perony i zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Docelowo stacja sterowana będzie z Lokalnego Centrum Sterowania w Gdańsku, obecnie jednak ruch prowadzony jest przez lokalną nastawnię "PrG", którą zlokalizowano w dawnym budynku LCS, prowadzącym ruch po linii nr 226. Nowy układ torowy stacji umożliwia przejazd pomiędzy 3 torami szlakowymi z Pszczółek od strony południowej z prędkością do 100 km/h, natomiast głowica północna zbudowana jest na rozjazdach, umożliwiających zmianę toru z prędkością do 60 km/h. Przejazd przez stację możliwy jest z prędkością do 160 km/h, geometrię dostosowano również do prędkości 200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem. W granice stacji włączono również zbudowaną nową głowicę rozjazdową od strony stacji Gdańsk Południowy, co sprawia iż odcinek trzytorowy został wydłużony o około 2 kilometry w kierunku północnym, gdzie przechodzi w dwutorową linię do Gdańska oraz dwutorową do Portu Północnego. Zachowano także odgałęzienie lokalnej, jednotorowej linii prowadzącej przez Starą Piłę, Kartuzy i Lębork do Łeby. Obecnie ruch towarowy na niej prowadzony jest tylko okazjonalnie do pobliskich bocznic, a pasażerski zawieszono 29 maja 1994 roku. Wjazd na nią możliwy jest z torów nr 4 i 6.

Przed modernizacją stacja w Pruszczu posiadała 7 torów głównych, z których 4 znajdują się przy dwóch, dwukrawędziowych peronach. Jeden tor główny nie posiadał sieci trakcyjnej. Doście do peronów odbywa się poprzez przejście podziemne. Na stacji istnieje też szereg torów bocznych, z których kilka zostało zasypanych dla utworzenia szerokiego placu ładunkowego. Funkcjonowały bocznice, m.in. do cukrowni Pruszcz, czy jednostki wojskowej. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "PrG" i "PrG1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Naprzeciwko nastawni "PrG" znajduje się także dawna nastawnia, która prowadziła ruch pociągów na posterunkach Gdańsk Święty Wojciech i Motława Most.


Rok budowy
1852
Nazwa Lata obowiązywania
Praust 1852 - 1945
Pruszcz Gdański od 1945

Schemat stacji

Pruszcz Gdanski NEW.png

Schemat archiwalny (2011)

Pruszcz Gdanski.png

Galeria zdjęć

Perony, widok od strony Pszczółek.
Wjazd od strony Pszczółek.
Głowica rozjazdowa od strony Pszczółek.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Pszczółek.
Semafory wjazdowe od strony Pszczółek.
Semafory wjazdowe od strony Gdańska, nad linią wiadukt linii nr 226 w remoncie.
Semafor wjazdowy od strony Gdańska Olszynki.
Wjazd od strony Gdańska.
Wyjazd w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Tarcza ostrzegawcza od strony Starej Piły.
Wyjazd w kierunku Gdańska Olszynki i Gdańska Głównego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Semafory drogowskazowe w kierunku stacji.
Semafor wjazdowy od strony Gdańska Olszynki (tor nr 2).
Semafory drogowskazowe w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Widok w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Semafory drogowskazowe przed peronami.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Wjazd w tory stacyjne.
Odgałęzienie toru nr 6.
Wyjazd w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Semafory drogowskazowe w kierunku Gdańska Głównego i Gdańska Olszynki.
Perony, widok w kierunku Pszczółek.
Perony, widok w kierunku Gdańska Głównego.
Wyjazd z rampy w kierunku Pszczółek.
Rampa.
Wjazd na tory ładunkowe.
Wjazd z kierunku Starej Piły.
Semafor wjazdowy od strony Starej Piły.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od strony ulicy.
Wyjazd w kierunku Pszczółek.
Wjazd od strony Kartuz i Pszczółek.
Nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Gdańska Południowego.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd z bocznicy Cukrowni.
Bocznica jednostki wojskowej.
Semafory wjazdowe od strony Pszczółek.
Perony.
Peron 2.
Peron 1.
Dawna nastawnia, obsługująca niegdyś posterunki na linii 226.